Za izdavanje potvrde o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva, potrebno je:

  • ispuniti molbu (molba se ispunjava na računalu)
  • priložiti presliku diplome (nije potrebna ovjera bilježnika)