NAPOMENA: Zbog trenutne epidemiološke situacije neke procedure u poslovanju su promijenjene na način da se obavljaju online (e-mail) ili telefonskim putem.

Upisi na preddiplomski studij:
*napomena: sve informacije navedene u nastavku su informativnog karaktera te savjetujemo kandidatima da svakako provjere aktualni natječaj vezan uz upise

1. Kako započinje procedura za prijavu razredbenog postupka za upis na Filozofski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu? Nakon prijave putem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU – ”postani-student”), pristupnici se obavezno moraju prijaviti i pristupiti testu intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet za određene studijske grupe, u terminu koji odredi Fakultet koji će bit objavljen na web stranici Upisi na FFZG.

2. Koje studijske grupe zahtijevaju polaganje testa intelektualnih sposobnosti? Jednopredmetni studij psihologije zahtjeva obavezno polaganje testa intelektualnih sposobnosti.

3. Kada se podnosi prijava za razredbeni postupak, kako izgleda prijava i gdje se preuzima obrazac te kada se održava ispit intelektualnih sposobnosti? Prijava se podnosi predavanjem obrasca prijave (koji se preuzima u Informativnom centru (Info centru) Fakulteta za vrijeme prijava) u Studentsku službu Fakulteta, u terminima koje odredi Fakultet, koji će biti objavljeni na web stranici Upisi na FFZG.

4. Za koje studije na Filozofskom fakultetu postoje ispiti predznanja jezika, kako izgledaju ti ispiti i kada se održavaju? Ispiti predznanja polažu se za studije engleskog, francuskog, španjolskog, grčkog i latinskog jezika. Provjerava se četverogodišnje srednjoškolsko ili gimnazijsko gradivo, a ispiti se održavaju u terminima koji će biti objavljeni na web stranici Upisi na FFZG.

5. Kakva je procedura upisa u prvu godinu preddiplomskog studija, što treba napraviti i koji su dokumenti potrebni za upis? Nakon objave rezultata upisa Fakultet određuje datume upisa na studij, a kandidat na upis treba donijeti osobni identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) i uplatnicu s uplaćenim troškovima upisnog kompleta.

6. Nisam u mogućnosti osobno doći i obaviti prijavu, može li ju obaviti netko umjesto mene? Ukoliko niste u mogućnosti osobno doći i obaviti prijavu onda ispunjeni obrazac prijave može netko predati umjesto Vas.

7. Nisam u mogućnosti osobno doći i obaviti upis, može li ga netko obaviti umjesto mene? Ukoliko niste u mogućnosti osobno doći i obaviti upis onda to može obaviti  netko umjesto Vas, no samo ako ima punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

8. Ako položim test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu Svučilišta u Zagrebu, vrijedi li on i pri upisu na neki drugi Filozofski fakultet u Hrvatskoj? Ne, Fakultet provodimo test intelektualnih sposobnosti isključivo za upis na Filozofski fakultet Svučilišta u Zagrebu.

9. Što moraju napraviti strani državljani koji se žele upisati na Filozofski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kako se nostrificiraju dokumenti iz strane države i gdje se to obavlja? Strani državljani koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu moraju nostrificirati dokumente pri Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO), a kandidati koji su fakultet završili u inozemstvu dokumente nostrificiraju pri Sveučilištu u Zagrebu.

10. Postoji li mogućnost upisa izvan kvote s plaćanjem? Ne, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ne postoji mogućnost upisa izvan kvote s plaćanjem.

11. Postoje li izvanredni studiji na Filozofskom fakultetu? Da, izvanredni diplomski studij bibliotekarstva.

12. Plaća li se školarina za prvu godinu preddiplomskog studija? Ne, ako pristupnik prvi put upisuje redovni studij i ako ima državljanstvo Republike Hrvatske ili države članice EU.

13. Plaća li se školarina ako je prvi upis bio izvanredni studij? Ne, ako pristupnik prvi puta upisuje redovni studij i ako ima državljanstvo Republike Hrvatske ili države članice EU.

14. U čemu je razlika između jednopredmetnog i dvopredmetnog studija? Jednopredmetni studij podrazumijeva studiranje jedne studijske grupe (npr. psihologija), a dvopredmetni studiranje kombinacije dvije dvopredmetne grupe (npr. antropologija i arheologija).  Na oba, jednopredmetna i dvopredmetna studija treba do kraja preddiplomskog studija ostvariti minimalno 180 ECTS-a.

15. Kako promijeniti jednu studijsku grupu, a zadržati drugu grupu? Plaća li se puna cijena školarine u tom slučaju? Ako student želi promijeniti jednu, a zadržati drugu studijsku grupu onda je dužan ponovno proći cijeli razredbeni postupak. Kandidat je dužan predati molbu za zadržavanje jednog dvopredmetnog studija. Obrazac molbe se nalazi na web stranici Upisi na FFZG. Kandidat plaća punu cijenu školarine za prvu godinu u iznosu od 7.200,00 kuna, a nakon toga godine studija plaća po uspjehu.

16. Hoće li se održati jesenski rok razredbenog ispita, odnosno testa intelektualnih sposobnosti? Ako nakon ljetnog razredbenog roka ostane slobodnih mjesta na određenim studijskim grupa, u tom slučaju se održava jesenski razredbeni rok. Sve informacije o jesenskom razredbenom roku bit će pravovremeno objavljene na web stranici Fakulteta.

17. Ima li Filozofski fakultet veze s problematikama s NISpVu sustavom (”postani-student”) i NCVVO-m u vezi prijava studijskih programa, rang-lista i upisa bodova? Ne, za sva pitanja vezana uz prijavu studijskih programa, rang-lista i upisa bodova možete se obratiti NISpVu.

18. Imaju li neke kategorije kandidata posebne uvjete polaganja razredbenog ispita i za upis na Filozofski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu? Branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata prve skupine te kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja mogu se upisati u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnost. Dodatne informacije o iznad navedenim kategorijama mogu se naći u tekstu natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih studija na stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Upisi u više godine

1. Kad počinju i do kada traju upisi u novu akademsku godinu/semestar; što je sve potrebno za upis? U pravilu upisi u novu akademsku godinu počinju u rujan, a upisi u ljetni semestar u veljači, no obavijesti o početku i samoj proceduri upisa uvijek se objavljuju na web stranici Fakulteta. Upis se mora prvo obaviti putem Studomata, nakon toga student je dužan doći u Studentsku službu s uplatnicom upisnine za akademsku godinu i eventualne školarine. (Upisnina se plaća samo pri upisu u zimski semestar).

2. Moraju li se “apsolventi” (studenti koji upisuju godinu/semestar izvan nominalnog trajanja studija/pišu diplomski/ne upisuju nikakve kolegije) upisivati u novi semestar/godinu? Da, inače neće imati status studenta.

3. Postoji li mogućnost naknadnog upisa u semestar/godinu i kako se on može obaviti? Iznimno, samo iz opravdanih, objektivnih razloga, ako student nije bio u mogućnosti upisati semestar/godinu na vrijeme, može podnijeti molbu za naknadni upis putem urudžbenog ureda.

4. Kada se upisuju kolegiji iz novog semestra, kako se to obavlja? Kolegiji se upisuju na početku semestra putem ISVU sustava.

5. U kojem je roku moguće mijenjati upisane izborne kolegije? Kolegije je moguće mijenjati isključivo u prva četiri tjedna nastave.

6. Kako se naknadno ili izvan predviđene kvote upisuju kolegiji? Iznimno, samo iz opravdanih razloga uz obrazloženu molbu, uz odobrenje predmetnog nastavnika.

7. Gdje mogu nabaviti potvrdu o koliziji? Potvrdu o koliziji moguće je dobiti u tajništvima odsjeka ili na mrežnim stranicama odsjeka.

8. Kako se ispisuju kolegiji? Svi upisani kolegiji postaju obavezni i student ih je dužan položiti. Iznimno, samo iz opravdanih razloga uz obrazloženu molbu s potpisom pročelnika odsjeka student može urudžbirati molbu preko Urudžbenog ureda prodekanu za nastavu.

9. Kakva je procedura ispisa s Fakulteta, koliko traje i plaća li se? Za ispis s Fakulteta potrebno je donijeti ispunjeni obrazac molbe i potvrdu Knjižnice o vraćenim svim knjigama u Studentsku službu. Sam proces ispisa se obavlja odmah na šalteru u Studentskoj službi. Ne postoji novčana naknada za sami proces ispisa, no student je dužan prije samog ispisa podmiriti sva dugovanja prema Fakultetu.

Upisi na diplomski studij
*napomena: sve informacije navedene u nastavku su informativnog karaktera te savjetujemo kandidatima da svakako provjere aktualni natječaj vezan uz upise

1. Kada počinju prijave za upis na diplomski studij? Točan datum samih prijava nalazi se u natječaju koji se objavljuje na web stranici Fakulteta. Sami natječaj izlazi krajem kolovoza tj. početkom rujna.

2. Tko sve ima pravo prijave na diplomski studij? Svi kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij imaju pravo prijave, no ne znači da svi imaju i pravo upisa.

3. Koji su kriteriji za upis na diplomski studij? Završen sveučilišni preddiplomski studij te dodatni uvjeti koje određuje svaki odsjek zasebno. Više informacija se nalazi u samom natječaju za upise na diplomski studij.

4. Koji su dokumenti potrebni za prijavu? Ispunjenja prijava, potvrda ili svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju, ovjeren prijepis ocjena preddiplomskog studija te potvrda o uplati za troškove prijave. Više informacija se nalazi u samom natječaju za upise na diplomski studij.

5. Može li kandidat prijaviti više studijskih kombinacija? Ne, kandidat može prijaviti isključivo jedan jednopredmetni studij (npr. arheologija) ili dva dvopredmetna studija (npr. antropologija i fonetika).

6. Plaća li se diplomski studij? Kandidat ne plača skolarinu ukoliko je hrvatski državljanin ili državljanin članice EU te prvi put upisuje prvu godinu diplomskog studija.

7. Kada studenti koji su preddiplomski studij završili na nekom drugom fakultetu moraju položiti eventualne razlikovne kolegije? Kandidati koji upišu diplomski, a preddiplomski su završili negdje drugdje moraju položiti sve razlikovne kolegije unutar prve dvije godine diplomskog studija. Razlikovne kolegije određuje pojedini odsjek na kojemu je ostvareno pravo upisa.

Dokumenti i molbe

1. Što je sve potrebno napraviti prije same obrane diplomskog rada? Prije same obrane student je dužan ispuniti obrazac za pristup obrani koji se nalazi na poveznici Molba za pristup obrani diplomskog rada.

2. Što je sve potrebno napraviti nakon obrane diplomskog rada? Nakon obrane diplomskog rada student je dužan slijediti Hodogram za završetak diplomskog studija i ispuniti odgovarajuće obrasce koji se nalaze na poveznice Molba za izdavanje potvrde o završetku diplomskog studija .

3. Moraju li se i u kojem roku predati dokumenti za završetak preddiplomskog ili diplomskog studija? Osam dana nakon zadnjeg položenog ispita, tj. završnog ili diplomskog rada.

4. Gdje se nalaze dokumenti za završetak studija? Na poveznici Studentska služba pod rubrikom ”Obrasci” – izabrati preddiplomski ili diplomski

5. Gdje se nalazi obrazac opće molbe? Na poveznici Molba.

6. Kako se ispunjava obrazac opće molbe i treba li ga nasloviti na nekoga? Treba ga ispuniti na računalu, isprintati, potpisati i odnijeti u Urudžbeni ured i nije ga potrebno nasloviti.

7. Gdje se predaju molbe? U Urudžbeni uredu Fakulteta (preko puta Studentske službe).

8. Gdje se podižu molbe? Molba se podiže u Studentskoj službi na šalteru godine koju student studira.

9. Kako se predaje molba za obročno plaćanje participacije? Ispunjenu molbu zajedno s Izjavom o članovima kućanstva i izvatkom prihoda s porezne student je dužan urudžbirati prodekanu za poslovanje putem urudžbenog ureda.

10. Koji je postupak za priznavanje kolegija (nakon promjene studijske grupe ili studentske razmjene)? Kako bi se studentu priznali položeni kolegiji dužan je u obrazac molbe navesti sve kolegije koje želi da mu se priznaju. Ispunjeni obrazac mora odnijeti u Urudžbeni ured. Nakon rješenja molbe sva priznavanja bit će evidentirana u ISVU sustavu.

11. Što napraviti u slučaju izgubljene studentske iskaznice (”iksice”) i kako se nabavlja nova? (Gdje se predaju zahtjevi, koliko se plaća i gdje se podiže?) Na poveznici Studentska služba pod rubrikom “Obrasci” (izabrati preddiplomski ili diplomski studij) treba preuzeti i ispuniti “Obrazac za izdavanje nove studentske iskaznice”.  Ispunjeni obrazac zajedno s potvrdom o uplati u iznosu od 50 kuna (podatci za uplatu se nalaze na obrascu) predaje se u Studentskoj službi. Nova ”iksica” moći će sepodignuti u Informativnom centru (Info Centru).

12. Kako se može dobiti potvrda o statusu studenta/potvrda o studiranju? Student može zatražiti potvrdu o studiranju isključivo putem Studomat kioska koji se nalaze u auli i na svakom katu Fakulteta ili putem e-maila stuslu@ffzg.hr.

13. Kako da znam koju rubriku trebam odabrati kada želim zatražiti potvrdu o studiranju? Ako student želi potvrdu o studiranju ili prijepis ocjena na hrvatskom jeziku treba izabrati rubriku “Potvrda o upisu za bolonjske studije” tj.”Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije. Ako student treba potvrdu o studiranju ili prijepis ocjena na engleskom jeziku treba izabrati rubriku “Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu” tj. “Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu”.

14. Kako se može, ako je studij završen po starom sustavu (predbolonja), izjednačiti diploma s bolonjskim sustavom? Na sljedećoj poveznici se nalaze upute, obrasci i podatci za Izdavanje potvrde o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva.

15. Koja je razlika između potvrde o završenom diplomskom studiju i diplome? Potvrda se izdaje nakon obrade predanog zahtjeva za završetak studija i služi za dokazivanje stručne spreme, dok se čeka promocija. Na promociji se dobiva diploma i diploma supplement.

Studentska prava i obveze

1. Koliko dugo se može studirati? Najviše dvostruko dulje od nominalnog trajanja studija. To bi značilo da ako preddiplomski studij traje 3 ili 4 godine, student može sveukupno studirati na preddiplomskom studiju 6 ili 8 godina. Isto vrijedi i za diplomski studij, ako isti traje 2 ili 1 godinu, student ga može studirati 4 ili 2 godine.

2. Koliko puta se može upisati isti kolegij? Isti kolegij se može upisati najviše 2 puta.

3. Kada se kolegij može upisati više od dva puta? Treći upis istog kolegija moguć je iznimno, u slučaju evidentiranog retrogradnog mirovanja studija ili ako student nakon gubitka prava studiranja na jednom studijskom programu upiše drugi studijski program u kojem je taj predmet obavezan.

4. Koliko puta se može izaći na ispit u jednoj akademskoj godini? Ispit iz istog kolegija može se polagati najviše četiri puta u jednoj akademskoj godini. Četvrti put ispit se polaže pred povjerenstvom pojedinog odsjeka.

5. Kako funkcioniraju ispiti pred komisijom? Informacije potrežite u tajništvu pojedinog odsjeka.

6. Mogu li se polagati ispiti dvije godine nakon upisa? Mogu, ukoliko student nije iskoristio 8 izlazaka na ispit.

7. Kada student gubi pravo na prehranu? Pravo na subvencioniranu prehranu gubi:

  •  student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini
  •  student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine
  •  student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

8. Mora li se obaviti sistematski za upis u višu godinu? Studenti su dužni prije upisa u drugu godinu studija obaviti sistematski pregled.

9. Što napraviti ako se propusti termin za sistematski? Javiti se u dom zdravlja Siget – Novi Zagreb (nadležan za Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) na broj telefona 01/6551-554. Radno vrijeme je parnim datumima od 13 do 20:30 sati, a neparnim datumima od 7 do 14:30 sati.

Školarina i plaćanje

1. Kolika je puna cijena školarine? 7.200,00 kn iznosi puna cijena školarine (200,00 kn iznosi cijena upisnine u višu godinu studija.).

2. Kako se naplaćuje školarina prema broju ostvarenih ECTS-a? Ako je student u prethodnoj akademskoj godini ostvario 55 ECTS-a onda ne plaća ništa. Ukoliko je student ostvario manje od 30 ECTS-a onda plaća punu školarinu, a ako je ostvario između 30 i 55 ECTS-a onda plaća razliku do broja upisanih bodova u toj akademskoj godini, tj. plaća isključivo one kolegije koje nije položio. Cijena jednog ECTS boda iznosi 120,00 kn. Ovo vrijedi isključivo za godine nominalnog trajanja studija.

3. Računaju li se ECTS bodovi položeni ove akademske godine, ali upisani prošle? Ako su kolegij upisani prethodnih godina, a položeni ove godine, oni se pribrajaju, ali isključivo ako je s njima ostvarujemo 55 ECTS bodova ili više, te se oni pribrajaju isključivo za izračun participacije. Ako je s položenim kolegijima od prethodnih godina sakupljeno 30 ili više ECTS bodova, onda student nije dužan platiti punu cijenu školarine, ali je dužn platiti sve one kolegije iz ove akademske godine koje nije položili. Ako je s položenim kolegijima od prethodnih godina sakupenjo manje od 30 ECTS bodova, student je dužn platiti samo punu cijenu školarine.

4. Kako se naplaćuje školarina ako student upisuje godine izvannominalnog trajanja? Ako student ne upisuje nikakve nove kolegije nije dužan platiti školarinu bez obzira na to koliko još kolegija mora položiti. Ako student ipak mora upisati neke nove kolegije oni će mu se naplatiti, ali samo ako njihov zbroj prelazi 15 ECTS-a.

5. Plaća li se školarina ako je promijenjena jedna studijska grupa? Da, plaća se puna cijena školarine u iznosu od 7.200,00 kuna za prvu godinu studija, a nakon toga po uspjehu.

Djelatnici Fakulteta

1. Koje je radno vrijeme Studentske službe/Referade i  koji su brojevi telefona djelatnika? Radno vrijeme Studentske službe je od 9 do 14 sati, a pauza je od 11 do 11:30. Brojevi telefona nalaze se na sljedećoj poveznic Studentska služba.

2. Koje je radno vrijeme Urudžbenog ureda, gdje se nalazi i koji je broj telefona djelatnika? Radno vrijeme je od 9 do 14 sati, a pauza je od 11 do 11,30. Brojevi telefona nalaze se na sljedećoj poveznici Urudžbeni ured.

3. Koje je radno vrijeme Informativnog centra/Info-centra i koji je broj telefona djelatnika? Radno vrijeme je od 9 do 14 sati. Brojevi telefona su 01/4092 203 i 01/4092 013.

4. Koje je radno vrijeme Službe za informatiku i koji je broj telefona djelatnika? Informacija možete pogledati na Služba za informatiku.

5. Koje je radno vrijeme Ureda za ISVU i koji je broj telefona djelatnika? Informacija možete pogledati na Ured za ISVU.

6. Koji su brojevi telefona tajništva odsjeka i gdje se nalaze? Popis svih tajništva i njihovi kontakti

7. Koji su brojevi telefona nastavnika i gdje se nalaze? Uredske brojeve telefona nastavnika možete potražiti pomoću Fakultetskog Imenika.

Paralelni studiji i prijelazi

1. Kako upisati paralelni studij te koji su kriteriji i uvjeti? Mogu li se studirati paralelno preddiplomski i diplomski studij? Iznimno uspješnom studentu može se odobriti upis još jednog paralelnog preddiplomskog ili diplomskog studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij, te kumulativno ispunjava barem jedan od sljedećih kriterija:

  • redovito upisivanje viših godina studija i zadržavanje prosjeka ocjena unutar 10 % najboljih studenata na studiju (na obje studijske grupe u slučaju dvopredmetnog studija)
  • dobitnik Rektorove nagrade
  • autor ili koautor znanstvenog ili preglednog rada u znanstvenom časopisu ili recenziranom zborniku radova
  • dobitnik nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj položenih ECTS bodova za odobravanje paralelelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a (isključivo prema ispisu iz ISVU). Prosjek ocjena ne smije biti manje od 4.00. Preddiplomski i diplomski studij zajedno, nisu paralelni studiji. Navedene informacije mogu varirati iz godine u godinu tako da savjetujemo da svakako provjerite aktualni natječaj upisa.

2. Kako se prebaciti na Filozofski fakultet s nekog drugog fakulteta? Na kojim godinama studija je to moguće i koji su kriteriji i uvjeti? Prebačaj je moguć isključivo na istovjetne studijske grupe i to samo s prve na drugu godinu studija ili s druge na treću godinu studija. Prebačaj nije moguć na zadnjoj godini studija. U trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz u drugu godinu studija na Fakultetu student ne smije imati prosjek ocjena niži od 4,00 te mora imati ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova tijekom prve godine studija iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim planom nastave za tu godinu studija. U trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz u treću godinu studija na Fakultetu student ne smije imati prosjek ocjena niži od 3,50 te mora imati ostvarenih najmanje 110 ECTS bodova tijekom prve dvije godine studija iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim planom nastave za tu godinu studija. Navedene informacije mogu varirati iz godine u godinu tako da savjetujemo da svakako provjerite aktualni natječaj upisa.

3. Kako prijeći s dvopredmetnog studija na jednopredmetni studij? Za prijelaz s dvopredmetnog na jednopredmetni studij potrebno je urudžbirati molbu odsjeku na koji se želite prebaciti, prebačaj je moguć isključivo uz njihovo odobrenje.

Kombinacija 3+2/4+1

1. Kako upisati semestar/godinu preko ISVU sustava? Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU.

2. Kako i kada se predaju dokumenti za završetak studija? Studenti koji studiraju u kombinaciji 3+2/4+1 predaju dokumente za završetak studija tek kad izvrše sve obaveze na obje studijske grupe tj. na studijskoj grupi 4+1.

3. Može li se upisati diplomski studij na grupi 3+2 ako je studij na grupi 4+1 još u tijeku? Da, može i u tom slučaju student ne predaje obrasce za završetak studija. Obrasce predaje tek kad izvrši sve obveze na studijskoj grupi koja traje 4+1.

4. U prethodnoj akademskoj godini upisao sam diplomski na studijskoj grupi 3+2 te sam sada upisao diplomski na studijskoj grupi 4+1, kako tražim priznavanje kolegija koje sam odslušao/položio prethodne godine? Sve kolegije koje je student odslušao i položio potrebno je navesti u obrascu molbe, te urudžbirati u Urudžbeni ured. Nakon rješenja molbe sva priznavanja bit će evidentirana u ISVU sustavu.

5. Vrijede li studentska prava nakon završene studijske grupe 3+2, a još traje grupa 4+1? Kod dvopredmetnih studijskih grupa i kod kombinacija 3+2 i 4+1 studij nije gotov dok obje grupe nisu završene te sukladno tome traju i studentska prava.

Internetske zavrzlame

1. Može li se vjerovati forumu Filozofskog fakulteta ili informacijama s vanjskih izvora? Ne, najbolje je informacije potražiti u Studenskoj službi Fakulteta, Info-centu, tajništvima odsjeka i na službenoj web stranici Fakulteta.

2. Kako se spojiti na mrežu Fakulteta prijenosnim računalom ili mobilnim uređajem preko AAI@edu.hr? Obratiti se Službi za informatiku.

3. Komu se obratiti ako Omega, webmail ili ISVU sustav ne funkcionira?