Upisi na preddiplomski studij:
*napomena: sve informacije navedene u nastavku su informativnog karaktera te savjetujemo kandidatima da svakako provjere aktualni natječaj vezan uz upise

 1. Kako započinje procedura za prijavu razredbenog postupka za upis na Filozofski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu? Nakon prijave putem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU – “postani-student”), pristupnici se obavezno moraju prijaviti i pristupiti testu intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet, u terminu koji odredi Fakultet koji će bit objavljen na službenoj stranici upisa.
 2. Kada se podnosi prijava za razredbeni postupak; kako izgleda prijava i gdje se preuzima obrazac, kada se održava ispit intelektualnih sposobnosti? Prijava se podnosi predavanjem obrasca prijave (koji se preuzima u Info-centru Fakulteta za vrijeme prijava, te je dostupan na web stranici) u Studentskoj službi Fakulteta, u terminima koje odredi Fakultet, koji će biti objavljeni na stranici upisa.
 3. Za koje studije na Filozofskom fakultetu postoje ispiti predznanja jezika, kako izgledaju ti ispiti i kada se održavaju? Ispiti predznanja polažu se za studije engleskog, francuskog, španjolskog, grčkog i latinskog jezika,  provjerava se četverogodišnje srednjoškolsko ili gimnazijsko gradivo, a održavaju se u terminima koji će biti objavljeni na stranici upisa.
 4. Kakva je procedura upisa u prvu godinu preddiplomskog studija, što treba napraviti, koji su dokumenti potrebni za upis? Nakon objave rezultata upisa, Fakultet određuje datume upisa na studij, za što kandidat treba donijeti osobni identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) i uplatnicu s uplaćenim troškovima upisnog kompleta.
 5. Nisam u mogućnosti osobno doći i obaviti prijavu, može li ju obaviti netko umjesto mene? Ako niste u mogućnosti osobno doći i obaviti prijavu, ispunjeni obrazac prijave može netko predati umjesto Vas.
 6. Nisam u mogućnosti osobno doći i obaviti upis, može li ga netko obaviti umjesto mene? Ako niste u mogućnosti osobno doći i obaviti upis, netko to može obaviti umjesto Vas, no samo ako ima punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.
 7. Kroz sustav “postani-student” sam prijavio/la više studijskih grupa, znači li to da moram pisati onoliko testova intelektualnih sposobnosti koliko imam prijavljenih grupa? Ne, bez obzira na broj prijavljenih studijskih grupa samo je jedan test intelektualnih sposobnosti koji je kandidat obavezan položiti.
 8. Ukoliko položim test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu, vrijedi li se on i pri upisu na neki drugi Filozofski fakultet u Hrvatskoj? Ne, mi provodimo test intelektualnih sposobnosti isključivo za upis na naš Fakultet.
 9. Što moraju napraviti strani državljani koji se žele upisati na FFZG; kako se nostrificiraju dokumenti iz strane države i gdje se to obavlja? Strani državljani koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu moraju nostrificirati dokumente pri Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO), a kandidati koji su Fakultet završili u inozemstvu dokumente nostrificiraju pri Sveučilištu u Zagrebu.
 10. Postoji li mogućnost upisa izvan kvote s plaćanjem? Ne, na našem Fakultetu ne postoji mogućnost upisa izvan kvote s plaćanjem.
 11. Postoje li izvanredni studiji na Filozofskom fakultetu? Da, izvanredni diplomski studij bibliotekarstva.
 12. Plaća li se školarina za prvu godinu preddiplomskog studija? Ne, ako pristupnik prvi put upisuje redovni studij i ako ima državljanstvo Republike Hrvatske ili države članice EU.
 13. Plaća li se školarina ako je prvi upis bio izvanredni studij? Ne, ako pristupnik prvi puta upisuje redovni studij i ako ima državljanstvo Republike Hrvatske ili države članice EU.
 14. U čemu je razlika između jednopredmetnog i dvopredmetnog studija? Jednopredmetni studij podrazumijeva studiranje jedne studijske grupe (npr. psihologija), a dvopredmetni studiranje kombinacije dvije dvopredmetne grupe (npr. Antropologija i češki jezik i književnost), no na oba do kraja preddiplomskog studija treba ostvariti minimalno 180 ECTS-a.
 15. Kako promijeniti jednu studijsku grupu, a zadržati drugu grupu? Plaća li se puna cijena školarine u tom slučaju? Ako student želi promijeniti jednu, a zadržati drugu studijsku grupu, dužan je ponovno proći cijeli razredbeni postupak, što uključuje i ponovno polaganje testa intelektualnih sposobnosti. Pri prijavi samog testa intelektualnih sposobnosti kandidat je dužan priložiti molbu za zadržavanje jedne studijske grupe. Kandidat plaća punu cijenu školarine za 1. godinu u iznosu od 7200 kuna, no nakon toga plaća po uspjehu.
 16. Hoće li se održati jesenski rok razredbenog ispita, odnosno testa intelektualnih sposobnosti? Ako nakon ljetnog razredbenog roka ostane slobodnih mjesta na određenim studijskim grupa, u tom slučaju se održava jesenski razredbeni rok. Sve informacije o jesenskom razredbenom roku bit će pravovremeno objavljene na stranicama Fakulteta.
 17. Ima li Filozofski fakultet veze s problematikama s NISpVu sustavom (“postani-student”) i NCVVO-m u vezi prijava studijskih programa, rang-lista i upisa bodova? Ne, za sva pitanja vezana uz prijavu studijskih programa, rang-lista i upisa bodova možete se obratiti NISpVu.
 18. Može li netko upisati Filozofski Fakultet u Zagrebu, a da nije prošao test intelektualni sposobnosti? Ne, svi kandidati koji žele upisati Filozofski fakultet moraju položiti test intelektualnih sposobnosti.
 19. Imaju li neke kategorije kandidata posebne uvjete polaganja razredbenog ispita i za upis na FFZG? Branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata prve skupine te kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja mogu se upisati pod uvjetom da prijeđu prag na testu intelektualnih sposobnosti. Dodatne informacije o iznad navedenim kategorijama mogu se naći u tekstu natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih studija na stranici Sveučilišta.

Upisi u više godine

 1. Kad počinju i do kada traju upisi u novu akademsku godinu/semestar; što je sve potrebno za upis? U pravilu upisi u novu akademsku godinu počinju u 9. mjesecu (rujan), a upisi u ljetni semestar u 2. mjesecu (veljača), no obavijesti o početku i samoj proceduri upisa uvijek se objavljuju na web stranici Fakulteta. Upis se mora prvo obaviti putem Studomatu, nakon toga student je dužan doći u Studentsku službu s uplatnicom upisnine za akademsku godinu i eventualne školarine. (Upisnina se plaća samo pri upisu u zimski semestar).
 2. Moraju li se “apsolventi” (studenti koji upisuju godinu/semestar izvan nominalnog trajanja studija/pišu diplomski/ne upisuju nikakve kolegije) upisivati u novi semestar/godinu? Da svakako, inače nemaju status studenta.
 3. Postoji li mogućnost naknadnog upisa u semestar/godinu i kako se on može obaviti? Iznimno, samo iz opravdanih, objektivnih razloga, ako student nije bio u mogućnosti upisati semestar/godinu na vrijeme, može podnijeti molbu za naknadni upis putem urudžbenog ureda.
 4. Mora li se semestar/godina upisati i u ISVU sustavu i u Studentskoj službi? Upis semestra/godine obavlja se isključivo preko Studomata. U Studentsku službu dužni su obaviti upis studenti kombinacije 3+2/4+1. Također studenti koji su dužni podmiriti troškove školarine također se moraju javiti u Studentsku službu.
 5. Kada se upisuju kolegiji iz novog semestra, kako se to obavlja? Kolegiji se upisuju na početku semestra, putem ISVU sustava.
 6. U kojem je roku moguće mijenjati upisane izborne kolegije? Kolegije je moguće mijenjati isključivo u prva četiri tjedna nastave.
 7. Kako se naknadno ili izvan predviđene kvote upisuju kolegiji? Iznimno, samo iz opravdanih razloga uz obrazloženu molbu, uz odobrenje predmetnog nastavnika i prodekana za nastavu.
 8. Gdje mogu nabaviti potvrdu o koliziji i vrijedi li ta potvrda za izborne kolegije? Potvrdu o kolegiji moguće je dobiti u tajništvima odsjeka ili na mrežnim stranicama odsjeka te ona vrijedi samo za obavezne predmete i eventualno, unutarnju izbornost.
 9. Kako se ispisuju kolegiji? Svi upisani kolegiji postaju obavezni i student ih je dužan položiti. Iznimno, samo iz opravdanih razloga uz obrazloženu molbu s potpisom pročelnika odsjeka student može urudžbirati molbu kroz urudžbeni ured Prodekanici za nastavu.
 10. Kakva je procedura ispisa s fakulteta, koliko traje te plaća li se? Za ispis s fakulteta potrebno je donijeti ispunjeni obrazac molbe i indeks u Studentsku službu. Sam proces ispisa se obavlja odmah na šalteru u Studentskoj službi. Ne postoji novčana naknada za sami proces ispisa, no student je dužan prije samog ispisa podmiriti sva dugovanja prema fakultetu.

Upisi na diplomski studij
*napomena: sve informacije navedene u nastavku su informativnog karaktera te savjetujemo kandidatima da svakako provjere aktualni natječaj vezan uz upise

 1. Kada počinju prijave za upis na diplomski studij? Točan datum samih prijava nalazi se u natječaju na stranicama fakulteta. Sami natječaj izlazi krajem kolovoza tj. početkom rujna.
 2. Tko sve ima pravo prijave na diplomski studij? Svi kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij imaju pravo prijave, no ne znači da svi imaju i pravo upisa.
 3. Koji su kriteriji za upis na diplomski studij? Završen sveučilišni preddiplomski studij, ali dodatne i ostale uvjete određuje svaki Odsjek zasebno. Više informacija se nalazi u samom natječaju za upise na diplomski studij.
 4. Koji su dokumenti potrebni za prijavu? Ispunjenja prijava, potvrda ili svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju, ovjeren prijepis ocjena preddiplomskog studija te potvrda o uplati za troškove prijave. Više informacija se nalazi u samom natječaju za upise na diplomski studij.
 5. Može li kandidat prijaviti više studijskih kombinacija? Ne, kandidat može prijaviti isključivo jedan jednopredmetni studij (npr. arheologija) ili dva dvopredmetna studija (npr. antropologija i fonetika).
 6. Plaća li se diplomski studij? Ako je kandidat hrvatski državljanin ili državljanin članice EU te prvi put upisuje prvu godinu diplomskog studija, u tom slučaju ne plaća školarinu.
 7. Ako sam preddiplomski studij završio na nekom drugom fakultetu, moram li i kada polagati razlikovne kolegije. Kandidati koji upišu diplomski, a preddiplomski su završili negdje drugdje moraju položiti sve razlikovne kolegije unutar prve dvije godine diplomskog studija. Razlikovne kolegije određuje sami Odsjek na kojem su ostvarili pravo upisa.

Dokumenti i molbe

 1. Što je sve potrebno napraviti prije same obrane diplomskog rada? Prije same obrane student je dužan ispuniti obrazac za pristup obrani koji se nalazi na sljedećoj poveznici: Molba za pristup obrani diplomskog rada
 2. Što je sve potrebno napraviti nakon obrane diplomskog rada? Nakon obrane diplomskog rada student je dužan slijediti Hodogram za završetak diplomskog studija, te ispuniti odgovarajuće obrasce sa sljedeće poveznice Molba za izdavanje potvrde o završetku diplomskog studija
 3. Moraju li se, i u kojem roku predati dokumenti za završetak preddiplomskog ili diplomskog studija? 8 dana nakon zadnjeg položenog ispita, tj. završnog ili diplomskog rada.
 4. Gdje se nalaze dokumenti za završetak studija? Na sljedećoj poveznici – Studentska služba, pod rubrikom “Obrasci” – izabrati preddiplomski ili diplomski
 5. Gdje se nalazi obrazac opće molbe? Na sljedećoj poveznici – Studentska služba, pod rubrikom “Obrasci” – izabrati preddiplomski ili diplomski studij.
 6. Kako se ispunjava obrazac opće molbe i treba li ga nasloviti na nekoga? Treba ga ispuniti na računalu, isprintati, potpisati i odnijeti u Urudžbeni ured. Nije potrebno nasloviti ga.
 7. Gdje se predaju molbe? U Urudžbeni ured Filozofskog fakulteta (preko puta Studentske službe)
 8. Gdje se podižu molbe? Student podiže molbe u Studentskoj službi na šalteru svoje godine.
 9. Kako se predaje molba za obročno plaćanje participacije? Ispunjenu molbu, zajedno s Izjavom o članovima kućanstva te izvatkom prihoda s porezne student je dužan urudžbirati Prodekanu za poslovanje putem urudžbenog ureda.
 10. Koji je postupak za priznavanje kolegija (nakon promjene studijske grupe ili studentske razmjene)? Kako bi se studentu priznali položeni kolegiji dužan je u obrazac molbe navesti sve kolegije koje želi da mu se priznaju. Ispunjeni obrazac mora odnijeti u urudžbeni ured. Nakon rješenja molbe sva priznavanja bit će evidentirana u ISVU sustavu. Rješenje molbe student podiže na šalteru svoje godine u Studentskoj službi.
 11. Što napraviti u slučaju izgubljene studentske iskaznice (iksice), i kako se nabavlja nova? (Gdje se predaju zahtjevi, koliko se plaća i gdje se podiže?) Na poveznici Studentska služba, pod rubrikom “Obrasci” – izabrati preddiplomski ili diplomski studij te se tamo nalazi “Obrazac za izdavanje nove studentske iskaznice”. Ispunjeni obrazac zajedno s potvrdom o uplati u iznosu od 50 kuna (podatci za uplatu se nalaze na obrascu) predaje se u Urudžbeni ured. Nova iksica se podiže u Info Centru.
 12. Kako se može dobiti potvrda o statusu studenta/potvrda o studiranju? Student može zatražiti potvrdu o studiranju isključivo putem Studomat kioska koji se nalaze u auli fakulteta te na svakom katu zgrade.
 13. Kako da znam koju rubriku trebam odabrati kada želim zatražiti potvrdu o studiranju? Ako student želi potvrdu o studiranju ili prijepis ocjena na hrvatskom jeziku treba izabrati rubriku “Potvrda o upisu za bolonjske studije” tj.”Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije. Ako student treba potvrdu o studiranju ili prijepis ocjena na engleskom jeziku treba izabrati rubriku “Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu” tj. “Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu”.
 14. Kako se može, ako je studij završen po starom sustavu (predbolonja), izjednačiti diploma s bolonjskim sustavom? Na sljedećoj poveznici se nalaze upute, obrasci i podatci za Izdavanje potvrde o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva
 15. Koja je razlika između potvrde o završenom diplomskom studiju i diplome? Potvrda se izdaje nakon 7 dana od podnošenja zahtjeva i služi za dokazivanje stručne spreme, dok se čeka promocija. Na promociji se dobiva diploma i diploma supplement.

Studentska prava i obveze

 1. Koliko dugo se može studirati? Najviše dvostruko dulje od nominalnog trajanja studija. To bi značilo da ako preddiplomski studij traje 3 ili 4 godine, student može sveukupno studirati na preddiplomskom studiju 6 ili 8 godina. Isto vrijedi i za diplomski studij, ako isti traje 2 ili 1 godinu, student ga može studirati 4 ili 2 godine.
 2. Koliko puta se može odslušati jedan kolegij? Jedan kolegij se može odslušati najviše 2 puta.
 3. Koliko puta se može izaći na ispit u jednoj akademskoj godini? Ispit iz istog kolegija može se polagati najviše četiri puta u jednoj akademskoj godini. Četvrti put ispit se polaže pred povjerenstvom ovisno o Odsjeku.
 4. Kako funkcioniraju ispiti pred komisijom? Raspitati se na tajništvu Odsjeka.
 5. Može li se kolegij upisati više od dva puta? Treći upis istog kolegija moguć je iznimno, u slučaju evidentiranog retrogradnog mirovanja studija ili ako student nakon gubitka prava studiranja na jednom studijskom programu, upiše drugi studijski program u kojem je taj predmet obavezan.
 6. Kada student gubi pravo studija tj. kada mu prestaje status studenta? Status studenta prestaje završetkom studija, ispisom sa studija, ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku, ako u dvije uzastopne godine ne ostvari najmanje 35 ECTS-a (vrijedi i za studente izvannominalnog trajanja studija),isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela, istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija (s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza stuednta), ako ne položi ispit utvrđen u čl. 46 Pravilnika o studiranju.
 7. Kada student gubi pravo na prehranu? Student gubi pravo na subvenciju na prehranu u slučaju da je u prethodnoj akademskoj godini skupio manje od 18 ECTS-a ili ako je upisao drugu godinu izvannominalnog trajanja studija.
 8. Mora li se obaviti sistematski za upis u višu godinu? Studenti su dužni prije upisa u drugu godinu studija obaviti sistematski pregled.
 9. Što napraviti ako se propusti termin za sistematski? Javiti se u dom zdravlja Siget – Novi Zagreb (nadležan za naš fakultet) na broj telefona 01/6551-554. Radno vrijeme je parnim datumima od 13 do 20:30, a neparnim datumima od 7 do 14:30.

Školarina i plaćanje

 1. Kolika je puna cijena školarine? 7200,00 kn iznosi puna cijena školarine. 200,00 kn iznosi cijena upisnine u višu godinu studija.
 2. Kako se naplaćuje školarina prema broju ostvarenih ECTS-a? Ako je student u prethodnoj akademskoj godini ostvario 55 ECTS-a, ne plaća ništa, ukoliko je ostvario manje od 30 ECTS-a plaća punu školarinu, a ako je ostvario između 30 i 55 ECTS-a plaća razliku bodova do 60 ECTS-a i to 120,00 kn po bodu. Ovo vrijedi isključivo za godine nominalnog trajanja studija.
 3. Računaju li se ECTS bodovi položeni ove akademske godine, ali upisani prošle? Svi bodovi koji u ostvareni u ovoj akademskoj godini, bez obzira kad je kolegij upisan, računaju se u ovu godinu.
 4. Kako se naplaćuje školarina ako student upisuje godine izvannominalnog trajanja? Ako student ne upisuje nikakve nove kolegije nije dužan platiti školarinu bez obzira na to koliko još kolegija mora položiti. Ako student ipak mora upisati neke nove kolegije oni će mu se naplatiti, ali samo ako njihov zbroj prelazi 15 ECTS-a.
 5. Plaća li se školarina ako je promijenjena jedna studijska grupa? Da, plaća se puna cijena školarine u iznosu od 7200 kuna za prvu godinu studija, a nakon toga po uspjehu.

Djelatnici Fakulteta

 1. Koje je radno vrijeme Studentske službe (referade) i i koji su brojevi telefona djelatnika? Radno vrijeme Studentske službe je od 9 do 14 sati, a pauza je od 11 do 11:30. Kontakt – Studentska služba
 2. Koje je radno vrijeme Urudžbenog ureda (pisarnica), gdje se nalazi i koji je broj telefona djelatnika? Radno vrijeme je od 9 do 14 sati, od 11 do 11,30 je pauza. 
 3. Koje je radno vrijeme Info-centra i koji je broj telefona djelatnika? Radno vrijeme je od 9 do 14 sati. Brojevi telefona su 01/4092 203 i 01/4092 013
 4. Koje je radno vrijeme Informatičke službe i koji je broj telefona djelatnika? Više informacija na poveznici.
 5. Koje je radno vrijeme ISVU centra i koji je broj telefona djelatnika? Više informacija na poveznici.
 6. Koji su brojevi telefona tajništva odsjeka i gdje se nalaze? Popis svih tajništva i njihovi kontakti
 7. Koji su brojevi telefona profesora i gdje se nalaze? Imenik

Paralelni studiji i prijelazi

1. Kako upisati paralelni studij i koji su kriteriji i uvjeti? Mogu li se studirati paralelno preddiplomski i diplomski studij? Iznimno uspješnom studentu može se odobriti upis još jednog paralelnog preddiplomskog ili diplomskog studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij, te kumulativno ispunjava barem jedan od sljedećih kriterija:
-redovito upisivanje viših godina studija i zadržavanje prosjeka ocjena unutar 10 % najboljih studenata na studiju (na obje studijske grupe u slučaju dvopredmetnog studija)
– dobitnik Rektorove nagrade
– autor ili koautor znanstvenog ili preglednog rada u znanstvenom časopisu ili recenziranom zborniku radova
– dobitnik nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj položenih ECTS bodova za odobravanje paralelelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a (isključivo prema ispisu iz ISVU). Prosjek ocjena ne smije biti manje od 4.00. Preddiplomski i diplomski studij zajedno, nisu paralelni studiji. Navedene informacije mogu varirati iz godine u godinu tako da savjetujemo da svakako provjerite aktualni natječaj upisa.

2. Kako se prebaciti na Filozofski fakultet s nekog drugog fakulteta? Na kojim godinama studija je to moguće i koji su kriteriji i uvjeti? Prebačaj je moguć isključivo na istovjetne studijske grupe i to samo s prve na drugu godinu studija ili s druge na treću godinu studija. Prebačaj nije moguć na zadnjoj godini studija. U trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz u drugu godinu studija na Fakultetu student ne smije imati prosjek ocjena niži od 4,00 te mora imati ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova tijekom prve godine studija iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim planom nastave za tu godinu studija. U trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz u treću godinu studija na Fakultetu student ne smije imati prosjek ocjena niži od 3,50 te mora imati ostvarenih najmanje 110 ECTS bodova tijekom prve dvije godine studija iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim planom nastave za tu godinu studija. Navedene informacije mogu varirati iz godine u godinu tako da savjetujemo da svakako provjerite aktualni natječaj upisa.

3. Kako prijeći s dvopredmetnog studija na jednopredmetni studij? Za prijelaz s dvopredmetnog na jednopredmetni studij potrebno je urudžbirati molbu Odsjeku na koji se želite prebaciti te je prebačaj moguć isključivo uz njihovo odobrenje.

Kombinacija 3+2/4+1

 1. Kako upisati semestar/godinu preko ISVU sustava? Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU.
 2. Kako i kada se predaju dokumenti za završetak studija? Studenti koji studiraju u kombinaciji 3+2 I 4+1 predaju dokumente za završetak studija tek kad izvrše sve obaveze na obje studijske grupe.
 3. Može li se upisati diplomski studij na grupi 3+2 ako je studij na grupi 4+1 još u tijeku? U akademskog godini 2018/2019 može i u tom slučaju student ne predaje obrasce za završetak studija. Obrasce predaje tek kad izvrši sve obveze na studijskoj grupi koja traje 4+1.
 4. U prethodnoj akademskoj godini upisao sam diplomski na studijskoj grupi 3+2 te sam sada upisao diplomski na studijskoj grupi 4+1, kako tražim priznavanje kolegija koje sam odslušao/položio prethodne godine? Sve kolegije koje je student odslušao i položio potrebno je navesti u obrascu molbe te urudžbirati u urudžbeni ured.Nakon rješenja molbe sva priznavanja bit će evidentirana u ISVU sustavu. Rješenje molbe student podiže na šalteru svoje godine u Studentskoj službi.
 5. Vrijede li studentska prava nakon završene studijske grupe 3+2, a još traje grupa 4+1? Kod dvopredmetnih studijskih grupa, pa tako i kod kombinacija 3+2 i 4+1, studij nije gotov dok obje grupe nisu završene, te sukladno tome traju i studentska prava.

Internetske zavrzlame

 1. Može li se vjerovati forumu Filozofskog fakulteta ili informacijama s vanjskih izvora? Ne, najbolje je informacije potražiti u Studenskoj službi Fakulteta, Info-centu, tajništvima odsjeka i na službenoj web stranici fakulteta.
 2. Kako se spojiti na mrežu fakulteta prijenosnim računalom ili mobilnim uređajem preko AAI@edu.hr? Obratiti se službi za informatiku.
 3. Komu se obratiti ako Omega, webmail ili ISVU sustav ne funkcionira? Mjerodavnoj službi, u Imeniku postoje brojevi telefona za sve službe.