Obavijest studentima kojima 30. rujna prestaje status studenta

18.09.2020.|

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. rujna 2020. donijelo je ODLUKU

 1. Studentima Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dana 30. rujna 2020. godine status studenta prestao istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2019/2020 neće se uračunavati u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studijske obveze uzrokovane proglašenjem epidemije Covid-19
 2. Studentima iz točke I. ove odluke status studenta prestati će 28. veljače 2021. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij

Za reguliranje svog statusa, studenti su dužni ispuniti MOLBU i poslati ju mailom na stuslu@ffzg.hr.

VAŽNA NAPOMENA!

08.07.2020.|

Zbog iznimnih okolnosti, od sad se svi zahtjevi, molbe itd. šalju mailom na stuslu@ffzg.hr, a ne više prodekanici za nastavu.

Studentska služba @online

25.05.2020.|

Iako se epidemiološke mjere općenito postepeno ublažavaju, mjere koje vrijede za visoko školstvo (zadnje s datumom 20. svibnja) i dalje predviđaju da se u zgradu Fakulteta ulazi samo kada je to neophodno, a da se sve aktivnosti uključujući i administrativne poslove (prijavljivanje ispita, upis semestra, mirovanje studentskih prava, zahtjevi za izdavanjem potvrda i sl.) provode e-komunikacijom i telefonom.

Stoga vaša referada i dalje radi online 0-24, 7 dana u tjednu.

Sva pitanja, zahtjeve i molbe molim uputiti na prodekanica.nastava@ffzg.hr . Većinu zahtjeva rješavamo unutar 48 sati, a ukoliko je potrebna neka dodatna dokumentacija, šaljemo mail.

Upisi u ljetni semestar 2019./2020.

11.02.2020.|

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019/2020  započinju u ponedjeljak

17. veljače 2020. u 9.00 sati, a završavaju u petak 13. ožujka 2020. u 14.00 sati. 


Raspored za ljetni semestar bit će objavljen 15. veljače 2020.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na sljedeći način:

 1. Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT/WEBOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA/WEBOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi. 
 1. Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM/WEBOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti u Studentskoj službi abecedno (ABECEDNI UPIS) po svojim prezimenima (osobe s dva prezimena abecedno po prvom)i po definiranim danima u tjednu:
 • svaki PONEDJELJAK u navedenom razdoblju (od 17.2. do 13.3.) – studenti od A do D
 • UTO – DŽ-H
 • SRI – I-M
 • ČET – N-S
 • PET – Š-Ž
 1. Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se ručno u Studentskoj službi bez obzira na gore navedeni raspored. Molimo te studente da dođu upis obaviti što ranije. 

Studenti koji plaćaju participaciju dužni su prilikom upisa u Studentskoj službi priložiti potvrdu o uplati preostalog iznosa participacije. Iznimno je važno da svi studenti koji moraju plaćati participaciju svakako dođu u studentsku službu regulirati svoj status

Školarina: HR 1823600001101311177

s pozivom na broj OIB- 1005

 

*POMOĆ PRI UPISU*

Tijekom prvih dana upisa, 17. i 18. veljače 2020. u dvorani A-104 u vremenu od 9 do 15h bit će osigurana podrška SVIM studentima za upis putem Studomata.

*NAPOMENE:*

** Odabir kolegija iz CZON-a

Kolegiji iz CZON-a se ove akademske godine upisuju kao i svi ostali kolegiji putem Studomata. Studentima koji sada u ljetnom semestru prvi put upisuju 4. semestar diplomskog studija i koji do sada još nisu uspjeli upisati jedan od tri obvezna kolegija CZON-a (Didaktika (NM), Psihologija odgoja i obrazovanja (NM), Sustavna pedagogija (NM)), navedeni će se kolegiji unaprijed upisati u studentskoj službi i prvog dana upisa će im već biti evidentirani kao upisani.

*** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu. Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju i da je definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

  

Članak 16.

Prestanak statusa studenta

 1. Status studenta prestaje:
 • završetkom studija,
 • ispisom sa studija,
 • ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
 • ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
 • isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
 • istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
 1. Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.

Rad Studentske službe

25.07.2019.|

Zadnji dan rada Studentske službe je petak, 26.07.2019. zbog odlaska na godišnji odmor.

Studentska službe ponovno će raditi od ponedjeljka, 19.08.2019.

Izjava o članovima kućanstva

19.09.2018.|

Na poveznici IZJAVA nalazi se izjava koju je potrebno priložiti molbi za plaćanje participacije školarine na više rata. Uz Izjavu potrebno je priložiti iz Porezne uprave potvrde o primanjima za svaku osobu navedenu u izjavi.

Upis u ljetni semestar – slobodni studij

05.03.2018.|

Upis u ljetni semestar za studente slobodnih studija bit će od 5. ožujka 2018 do 30. ožujka 2018.
Za upis je potrebno ispuniti upisni list (preuzima se u Info-centru).
Upis se obavlja u Studentskoj službi.
​Studenti koji plaćaju participaciju, dužni su prilikom upisa u Studentskoj službi, priložiti potvrdu o uplati preostalog iznosa participacije.

Upisi u ljetni semestar 2017/2018

09.02.2018.|

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2017./2018.  započinju u ponedjeljak 19. veljače 2018., a završavaju u petak 16. ožujka 2018. u 14.00 sati.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na sljedeći način:

a) Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi. Semestralni „žig“ će dobiti prilikom preuzimanja naljepnica koje će se izdavati u travnju i svibnju 2018.

b) Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti u Studentskoj službi abecedno (ABECEDNI UPIS) po svojim prezimenima (osobe s dva prezimena abecedno po prvom)i po definiranim danima u tjednu:

 • svaki PONEDJELJAK u navedenom razdoblju (od 19.2 do 16.3.) – studenti od A do D
 • UTO – DŽ-H
 • SRI – I-M
 • ČET – N-S
 • PET – Š-Ž

c) Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se ručno u Studentskoj referadi bez obzira na gore navedeni raspored. Molimo te studente da dođu upis obaviti što ranije.

d) Samo oni studenti koji upisuju izvannominalne godine studija i ne moraju više upisivati/slušati kolegije nego samo moraju položiti ispite i obraniti završne radove, moraju regulirati svoj status u Studentskoj službi u razdoblju od 16. ožujka 2018. do 13. travnja 2018. (IZVANNOMINALNI UPIS). Podsjećamo da je zakonski regulirano maksimalno trajanje preddiplomskog studija šest godina (odnosno osam godina za 4+1 studij), a diplomskog četiri godine i da se nakon tog razdoblja gubi pravo studiranja na istom studijskom programu.

Upozoravamo generaciju studenata koja je preddiplomski studij (3+2) upisala akademske godine 2012/2013 da im pravo studiranja traje maksimalno do 30. rujna 2018. i da ga po zakonu nije moguće produljivati.

Isto vrijedi za generaciju studenata diplomskog studija koja je diplomski upisala 2014/2015 godine.

Za studente studija 4+1, preddiplomskoj generaciji 2010/2011 sva prava ističu 30. rujna 2018.

Studenti koji plaćaju participaciju, dužni su prilikom upisa u Studentskoj službi, priložiti potvrdu o uplati preostalog iznosa participacije.

*POMOĆ PRI UPISU*

Tijekom prvih tjedan dana upisa, od 19. veljače do 23. veljače 2018. u dvorani A-104 u vremenu od 9 do 15h biti će osigurana podrška SVIM studentima za upis putem Studomata.

*NAPOMENE:*

** Odabir kolegija iz CZON-a**

Studenti koji su se prethodno prijavili na kolegije u Centru za obrazovanje nastavnika, dužni su preko Studomata odabrati iste te kolegije. Studentima koji bez prethodne prijave u Centru za obrazovanje nastavnika odaberu preko Studomata neki od tih kolegija, odabir tog kolegija bit će poništen.

Na web stranici Ureda za ISVU bit će objavljen popis studenata kojima su obrisani kolegiji.

*** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u  Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU.

Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu.

Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

Studentska služba 

Ured za ISVU

Izdavanje naljepnica

07.11.2017.|

Od 13. studenog 2017. vršit će se izdavanje naljepnica za indekse u Studentskoj službi za zimski semestar za preddiplomske i diplomske studije.
Studenti  su dužni prije podizanja naljepnice, provjeriti u Studomatu upisane predmete u tekućem zimskom semestru.