Nadopunjava se rok za predaju molbe za završetak studija studentima koji u 2023. godini nisu diplomirali na prijediplomskom ili diplomskom studiju, a odslušali su sve kolegije na studiju/studijima za završetak studija studentima koji u 2023. godini nisu diplomirali na prijediplomskom ili diplomskom studiju, a odslušali su sve kolegije na studiju/studijima

16.04.2024.|

Nadopunjava se rok za predaju molbe za završetak studija studentima koji u 2023. godini nisu diplomirali na prijediplomskom ili diplomskom studiju, a odslušali su sve kolegije na studiju/studijima.

Novi rok za predaju molbe za završetak studija produljen je do 30. travnja 2024. godine.

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

18.01.2024.|

Upisi predmeta u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. započinju u četvrtak, 8. veljače 2024., a završavaju u četvrtak 29. veljače 2024. u 14.00 sati.

Svi studenti upisani u ak. god. 2023./2024. trebaju obaviti upis predmeta u ljetni semestar u Studomatu, ali isključivo upis svih predmeta koje će slušati u ljetnom semestru.

Nije potrebno pokušavati obaviti upis u godinu.

Radi pravovremenog završetka postupka upisa svaki student treba pristupiti upisu čim ostvari pravo na upis predmeta u ljetni semestar tekuće ak. god.

Studenti koji studiraju kombinaciju studijskih grupa 3+2 i 4+1 i studenti koji su mijenjali studij trebaju na aplikaciju molbe.ffzg.hr, kategorija upis predmeta, poslati popis svih predmeta koje žele slušati u ljetnom semestru. Studenti koji upisuju izborne kolegije moraju poslati i potvrde (suglasnosti) predmetnih nastavnika.

Svaki student dužan je provjeriti je li upis predmeta uspješno obavljen i redovito provjeravati status svojih predmeta u Studomatu.

Studenti koji nisu uplatili dospjele rate do datuma zaduženja, molimo da uplatnice pošalju na aplikaciju molbe, kategorija Evidentiranje školarine i upisnine, kako bi se školarine evidentirale u sustavu i kako bi im se omogućio pristup Studomatu:

 • Školarina: HR1823600001101311177 s pozivom na broj OIB-1005

Kako bismo studentima omogućili jednostavniji postupak upisa, aplikacija molbe.ffzg.hr dopunjena je novim kategorijama pa možete slati i molbe koje se osim u Studentsku službu, upućuju i u Urudžbeni ured.

Napomena:

 • Studentska služba neće raditi upise predmeta preko elektroničke pošte.
 • Nakon 29. veljače 2023. predane molbe neće se obrađivati.

Odluka – dodatni rok za završetak studija studentima koji u 2023. godini nisu diplomirali na prijediplomskom ili diplomskom studiju, a odslušali su sve kolegije na studiju/studijima

05.01.2024.|

Na temelju članka 43. Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu i preporuke Rektora Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-03/23-11/02, Urbroj: 251-25-07/1-23-4 od 04. prosinca 2023. godine, Fakultetsko vijeće na 3. redovnoj sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

 1. Studentima koji u 2023. godini nisu diplomirali na prijediplomskom ili diplomskom studiju, a odslušali su sve kolegije na studiju/studijima te imali rok za završetak studija do 28. veljače, odnosno do 30. rujna tekuće godine, odobrava se dodatni rok za završetak studija najkasnije do 30. rujna 2024. godine.
 2. Studenti iz točke 1. ove Odluke dužni su koristiti podršku i konzultacije dostupnih nastavnika kao pomoć u uspješnom svladavanju preostalih studijskih obveza.

Upute postupka za predaju molbe

 1. Ispuniti obrazac molbe,
 2. Ispunjenu molbu osobno dostaviti na Odsjek,
 3. Uz obrazac odobrene molbe predati uplatu upisnine i školarine. Podaci za uplatu: HR1823600001101311177 s pozivom na broj OIB-1008,
 4. Odobrenu molbu predati u Urudžbeni ured za Studentsku službu.
 5. Rok za predaju molbe je najkasnije do 15. travnja 2024.

Napomena:

 • Studentska služba će nakon obrade  podataka osobno kontaktirati kandidate.
 • Svi nepoloženi kolegiji moraju biti u statusu odslušan.
 • Za dodatne informacije možete nazvati Studentsku službu.

Radno vrijeme povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

21.12.2023.|

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Fakultet neće raditi 25. prosinca (Božić), 26. prosinca (Sveti Stjepan), 27. prosinca (Rektorov dan), 29. prosinca 2023. (Dan dekana) i 1. siječnja 2024. (Nova godina).

Nastava i sve obveze vezane uz nastavu završavaju 22. prosinca 2023., a nastavljaju se 8. siječnja 2024. godine prema rasporedu.

Studentska služba radit će 28. prosinca 2023., a u novoj godini 2024. od 2. siječnja 2024.

OBAVIJEST

03.11.2023.|

Studentska služba neće raditi sa strankama i primati studente dana 28. i 29. rujna 2023. godine zbog upisa studenata diplomskih studija.

IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA

20.09.2023.|

Na poveznici IZJAVA nalazi se izjava koju je potrebno priložiti molbi za plaćanje participacije školarine na više rata. Uz Izjavu potrebno je priložiti iz Porezne uprave potvrde o primanjima za svaku osobu navedenu u izjavi.

UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

07.09.2023.|

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

 • za studente 2. i 3. godine preddiplomskog studija, 2. godine diplomskog studija kao i studente koji upisuju izvannominalne godine studija

Upisi u zimski semestar ak. god. 2023./2024. započinju u četvrtak 21. rujna i traju do četvrtka, 19. listopada 2023.

Studenti u tom razdoblju mogu obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 26,54 € 200,00 KN. POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2023/2024. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA, budući da im upis neće biti obavljen u cijelosti.

Molimo studente da sve upite šalju isključivo na molbe.fffzg.hr. Svi upiti u vezi završetaka studija šalju se na zavrsetak@ffzg.hr.

 • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati obavezne i izborne kolegije u zimskom semestru i nisu obavezni plaćati participaciju jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Student ne treba osobno doći u Studentsku službu nego se može registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2023./2024.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2023./2024.

 • UPIS KOMBINACIJE STUDIJA 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr i student ne treba osobno doći u Studentsku službu.

U molbi je potrebno jasno napisati popis predmeta (termine nastave i profesore nije potrebno upisati), koje student želi slušati u zimskom semestru ak. god. 2023/24., i to po studijskoj grupi i navesti točnu izbornost u koju želi upisati pojedini izborni predmet. Za izborne predmete potrebno je priložiti potvrdu predmetnog nastavnika.

Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini, a studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2023./2024.

 • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija, mogu svoj upis obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA. Upite i potvrdu o plaćenoj upisnini možete poslati na molbe.ffzg.hr.

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija odslušali sve upisane kolegije te stekli sve potrebne uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove, upisuju gore navedenu izvannominalnu godinu studija.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u  propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Iznos upisnine je 26,54 e (200 kn)

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Iznos pune školarine je 955,60 e (7.200 kn)

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na:

Napomena: Od rujna 2023. svaki student može predati najviše 3 molbe.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

 • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom.
  Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija.
 • Svaki student može predati najviše 3 molbe.

MOLIM STUDENTE DA SVAKAKO PROČITAJU DODATNE NAPOMENE ZA UPIS U VIŠE GODINE