Odluka o produženju zbog pandemije COVID-19

21.01.2022.|

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 19. siječnja 2022. donijelo sljedeću Odluku:

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća
KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine
te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 28. veljače 2022. godine, status studenta produžava se do 30. rujna 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

MOLBA

 

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA

Molba za povrat troškova testiranja na Covid-19

26.11.2021.|

Prema Preporuci Senata Sveučilišta u Zagrebu u tjednu od 29. 11. do 3. 12. 2021. godine Filozofski fakultet snosit će troškove testiranja na COVID-19 svim svojim studentima.

 

Za povrat troškova za testiranje potrebno je:

  • Ispuniti molbu
  • Predati dokumentaciju u Urudžbeni ured

 

U molbi je obvezno ispuniti sve tražene podatke
–          ime i prezime  studenta/ice,
–          OIB studenta/ice,
–          naziv banke,
–          adresu prebivališta studenta/ice,
–          IBAN računa na koji će sredstva biti refundirana.

Potrebno je priložiti i račun R1 naslovljen na:

Filozofski fakultet u Zagrebu

Ivana Lučića 3

10 000 Zagreb

OIB: 90633715804.

Na računu obavezno mora biti navedeno ime i prezime osobe koja se testirala.

Obavijest studentima

13.10.2021.|

Sve predane molbe za upis u višu godinu putem aplikacije molbe.ffzg.hr
bit će obrađene na vrijeme.

Molim Vas za malo strpljenja i razumijevanja

 

Zdravi nam i veseli bili

Studentska služba

Odluka o nestečenih 35 ECTS bodova

06.10.2021.|

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije tijekom akademske godine 2020./2021., iznimno se prilikom upisa akademske godine 2021./2022. neće primjenjivati odredba članka 16. stavak 1. točka 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem bi status studenta prestao 30. rujna 2021. svim studentima koji u dvije uzastopne akademske godine nisu ostvarili najmanje 35 ECTS bodova.

Odluka se donosi zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

ODLUKA

Obavijest studentima o mirovanju studijskih obveza

30.09.2021.|

Nastavno na uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja o Evidenciji mirovanja obveza studenata u Informacijskom sustavu visokih učilišta i Informacijskom sustavu studentskih prava, a na temelju članka 17. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pravo na mirovanje obveza student ostvaruje rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom.

Rješenjem se mirovanje obveza može odobriti od trenutka nastupanja za to opravdanog i propisanog razloga i ne može se donositi retroaktivno.

Sukladno navedenom, obavještavamo studente da je molbe za mirovanje obveza u akademskoj godini 2021/22 potrebno podnijeti pravodobno i da se molbe neće moći odobravati retroaktivno.

OBAVIJEST STUDENTIMA – VAŽNO!

20.09.2021.|

Mole se studenti da za upis u višu godinu koriste ISKLJUČIVO aplikaciju http://molbe.ffzg.hr
a da ne koriste mailng-listu stuslu@ffzg.hr

Također, MOLIMO da ne upisuju godinu preko studomata svi studenti kojima ispitni rokovi još traju i nisu upisane sve dosad položene ocjene.

 

 

Odluka o produženju zbog pandemije COVID-19

20.09.2021.|

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 14. srpnja 2021. donijelo sljedeću Odluku:

I. Zbog nastavka loše epidemiološke situacije studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno Članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluci Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2021. godine status studenta prestao 30. rujna 2021. i to istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2020./2021. ne uračunava se u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti da studenti izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

II. Studentima iz točke I. ove odluke status studenta prestat će 29. veljače 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

MOLBA

 

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA

 

Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2021./2022.

17.09.2021.|

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

  • odnosi se na 2. i 3. godinu preddiplomskog studija, 2. godinu diplomskog studija kao i na sve izvannominalne godine studija
  • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom. Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija

 

Upisi u zimski semestar ak. god. 2021./2022.  započinju u ponedjeljak, 20. rujna 2021. u 9.00 sati, a završavaju u petak, 15. listopada 2021. u 14.00 sati.

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

  • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati sve kolegije zimskog semestra koje moraju/žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju, jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Upis nije potrebno obaviti u Studentskoj službi, nego se studenti moraju registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2021/2022.

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 200,00 KN. POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2021/2022. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2021/2022.

  • UPIS 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr. Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini te potvrde predmetnih nastavnika za izborne predmete koje žele upisati. Također, moraju navesti koje potvrde im je potrebno izdati.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2021/2022. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2021/2022.

  • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija, moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr, predati potvrdu o plaćenoj upisnini te navesti koje potvrde im trebaju.

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija upisali/odslušali sve kolegije te stekli sve uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), također moraju upisati akademsku godinu.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na jedan od gore navedenih načina.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/ 

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

27.07.2021.|

Studentska služba NEĆE raditi za studente od 26. srpnja do 20. kolovoza zbog kolektivnog godišnjeg odmora.

Od 23. kolovoza, Studentska služba je ponovno dostupna studentima.