IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA

20.09.2023.|

Na poveznici IZJAVA nalazi se izjava koju je potrebno priložiti molbi za plaćanje participacije školarine na više rata. Uz Izjavu potrebno je priložiti iz Porezne uprave potvrde o primanjima za svaku osobu navedenu u izjavi.

UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

07.09.2023.|

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

 • za studente 2. i 3. godine preddiplomskog studija, 2. godine diplomskog studija kao i studente koji upisuju izvannominalne godine studija

Upisi u zimski semestar ak. god. 2023./2024. započinju u četvrtak 21. rujna i traju do četvrtka, 19. listopada 2023.

Studenti u tom razdoblju mogu obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 26,54 € 200,00 KN. POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2023/2024. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA, budući da im upis neće biti obavljen u cijelosti.

Molimo studente da sve upite šalju isključivo na molbe.fffzg.hr. Svi upiti u vezi završetaka studija šalju se na zavrsetak@ffzg.hr.

 • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati obavezne i izborne kolegije u zimskom semestru i nisu obavezni plaćati participaciju jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Student ne treba osobno doći u Studentsku službu nego se može registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2023./2024.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2023./2024.

 • UPIS KOMBINACIJE STUDIJA 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr i student ne treba osobno doći u Studentsku službu.

U molbi je potrebno jasno napisati popis predmeta (termine nastave i profesore nije potrebno upisati), koje student želi slušati u zimskom semestru ak. god. 2023/24., i to po studijskoj grupi i navesti točnu izbornost u koju želi upisati pojedini izborni predmet. Za izborne predmete potrebno je priložiti potvrdu predmetnog nastavnika.

Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini, a studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2023./2024.

 • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija, mogu svoj upis obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA. Upite i potvrdu o plaćenoj upisnini možete poslati na molbe.ffzg.hr.

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija odslušali sve upisane kolegije te stekli sve potrebne uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove, upisuju gore navedenu izvannominalnu godinu studija.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u  propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Iznos upisnine je 26,54 e (200 kn)

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Iznos pune školarine je 955,60 e (7.200 kn)

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na:

Napomena: Od rujna 2023. svaki student može predati najviše 3 molbe.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

 • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom.
  Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija.
 • Svaki student može predati najviše 3 molbe.

MOLIM STUDENTE DA SVAKAKO PROČITAJU DODATNE NAPOMENE ZA UPIS U VIŠE GODINE

DODATNA UPUTA ZA UPIS NA WEBOMATU/STUDOMATU

07.09.2023.|

Isti djelatnici odgovaraju na aplikaciju molbe i e-mail pa vas molimo da ne šaljete iste upite i na aplikaciju i e-mail, jer time nepotrebno odgovaramo na iste upite nekoliko puta, a upisi se znatno produžuju. U periodu upisa nećemo odgovarati na upite upućene preko e-maila.

Molimo studente da naprave točno što studomat od njih traži, te ukoliko moraju napraviti neku promjenu, da na aplikaciju molbe, navedu točno što žele promijeniti.

Student može u semestru upisati najviše 15 ECTS-a po studijskoj grupi. Najprije se upisuju predmeti koje student mora ponovo slušati,  zatim obavezni s više godine studija, te izborni do maksimalnog broja bodova.

Iznimno je moguće upisati još samo jedan predmet preko maksimalnog broja bodova, no zahtjev treba predati preko aplikacije molbe.ffzg.hr.

Ako studomat nudi predmete iz izborne grupe prethodnih godina, znači da niste zadovoljili izbornost iz ranijih godina, te je sada morate nadoknaditi upisom nekog od ponuđenih predmeta.

Studenti preddiplomskih studija ne mogu upisivati izborne predmete s diplomskog studija, niti upisivati obavezne predmete, kao izborne, s drugih studijskih grupa.

Ako predmet nije u ponudi studentske izbornosti, a student ga želi upisati, mora dostaviti potvrdu od matičnog odsjeka, da navedeni predmet smije upisati u određenoj izbornosti na svojoj studijskoj grupi.

Ukoliko je kvota popunjena za određeni predmet, predmet nije moguće upisati, osim ako predmetni nastavnik pismeno ne dopusti upis predmeta preko kvote. Za upis predmeta, student na aplikaciju molbe.ffzg.hr šalje potvrdu predmetnog nastavnika i molbu za upis predmeta.

Upisani predmeti mogu se mijenjati samo u upisnom roku. Nakon toga nije više moguće upisati niti ispisati predmet.

Svi upisani predmeti moraju se položiti do kraja studija. Ako student nije položio određeni izborni predmet, a zadovoljio je broj bodova izbornosti bez tog predmeta, moguće ga je uz molbu osloboditi polaganja na kraju studija.

Nije moguće upisati predmete bez položenog preduvjeta.

Pri upisu predmeta na studomatu, treba strogo paziti gdje, na koju studijsku grupu i u koju izbornost upisujete predmete, jer nećete moći pristupiti obrani diplomskog rada, ukoliko nemate zadovoljene sve izbornosti tijekom studija i dovoljan broj bodova na obje studijske grupe.

Studenti koji su mijenjali studij, moraju aktivirati AAI. (racuni@ffzg.hr).

OBAVIJEST STUDENTIMA O PODNOŠENJU MOLBE ZA MIROVANJE STUDIJSKIH OBVEZA

18.07.2023.|

Nastavno na obavijesti od 30.09.2021. godine i obavijest od 06.07.2022. godine ponovno obavještavamo studente da se molbe za mirovanje obveza u ljetnom semestru akademske godine 2022./23. mogu podnijeti najkasnije do 20. srpnja 2023. godine.

Također podsjećamo i da je molbe za mirovanje u novoj akademskoj godini 2023./24. potrebno podnijeti pravodobno i da se molbe neće moći odobravati retroaktivno.

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA UPISA, VISINI PARTICIPACIJE STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA I O DRUGIM VIDOVIMA PLAĆANJA STUDENATA SVEUČILIŠNIH STUDIJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

04.07.2023.|

Na temelju čl.79.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), čl. 61. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članaka lll. i 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 30. lipnja 2023. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o
drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2023./2024.

RADNO VRIJEME STUDENTSKE SLUŽBE

23.03.2023.|

Studentska služba neće primati studente od 27. ožujka 2023. pa sve do okončanja radova u prostorijama službe.

Sve potrebne informacije možete zatražiti preko e-maila stuslu@ffzg.hr ili aplikacije molbe.ffzg.hr.

Novo radno vrijeme je svaki radni dan od 10 do 11 sati i od 12 do 14 sati.

UPISI U LJETNI SEMESTAR 2022/2023

10.02.2023.|

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2022./2023. započinju u srijedu 15. veljače 2023. u 9.00 sati, a završavaju u petak 24. ožujka 2023. u 14.00 sati.

Svi studenti upisani u ak. god. 2022./2023. trebaju obaviti upis u ljetni semestar u Studomatu, ali isključivo upis svih predmeta koje će slušati u ljetnom semestru. Nije potrebno pokušavati obaviti upis u godinu.

Studenti mogu samostalno obaviti upis predmeta na kojima kvota nije popunjena, predati zahtjev za izdavanje potrebnih potvrdi i sl., bez obaveznog dolaska u Studentsku službu.

Studenti koji studiraju kombinaciju studijskih grupa 3+2 i 4+1 i studenti koji su mijenjali studij trebaju na aplikaciju molbe.ffzg.hr, kategorija upis predmeta, poslati popis svih predmeta koje žele slušati u ljetnom semestru ili osobno doći u Studentsku službu, svaki radni dan od 9 do 12 sati. Studenti koji upisuju izborne kolegije trebaju poslati i  potvrde (suglasnosti) predmetnih nastavnika.

Svaki je student dužan provjeriti je li upis uspješno obavljen i redovito provjeravati status svojih predmeta u Studomatu.

Studenti koji nisu uplatili dospjele rate do datuma zaduženja, molimo da uplatnice pošalju na aplikaciju molbe, kategorija Evidentiranje školarine i upisnine, kako bi se školarine evidentirale u sustavu i kako bi im se omogućio pristup Studomatu:

 • Školarina: HR1823600001101311177 s pozivom na broj OIB-1005

Kako bismo studentima omogućili jednostavniji postupak upisa, aplikacija molbe.ffzg.hr dopunjena je novim kategorijama pa možete slati i molbe koje se osim u Studentsku službu, upućuju i u Urudžbeni ured.

Kategorije:

 • Upis predmeta – napišite točan naziv/e predmeta koji/e ne možete samostalno upisati preko Studomata
 • Upis predmeta preko kvote – priložite odobrenje (suglasnost) predmetnog nastavnika
 • Ispis predmeta – napišite naziv predmeta ako ne možete samostalno ispisati predmet/e koji/e ste upisali, a želite upisati drugi/e predmet/e
  Upis više godine studija – nakon upisa u Studomatu, potrebno je poslati potvrdu o uplaćenoj upisnini i školarini, da bi Studentska služba obavila upis u cijelosti (samo kod upisa u više godine)
 • Evidentiranje podataka o smještaju i prebivalištu – odlazna mobilnost, obrazac za utvrđivanje obveza studenta
 • Evidentiranje školarine – priložite uplatnicu
 • Ovjeravanje obrazaca – pošaljite ispunjeni i skenirani obrazac
 • Unos predmeta horizontalne mobilnosti – pošaljite ispunjeni i potvrđeni obrazac za horizontalnu mobilnost
 • Studentska iskaznica (iksica) – priložite obrazac s uplatom za izdavanje duplikata iksice
 • Evidencija boravka studenta na razmjeni
  • za evidenciju odlazne mobilnosti u ljetnom semestru priložite Obrazac o utvrđivanju obveza studenta
  • za evidenciju odrađene mobilnosti u zimskom semestru, priložiti obrazac priznavanja ovjeren od strane odsječkog ECTS koordinatora
 • Ispis predmeta iz prethodnih godina studija – priložite suglasnost predmetnog nastavnika (molba se preko Urudžbenog ureda upućuje Prodekanici za nastavu)
 • Molba za mirovanje studija – priložite dokumentaciju o svemu navedenom u molbi (molba se preko Urudžbenog ureda upućuje Glavnoj tajnici)
 • Molba za plaćanje školarine u ratama – priložite Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, a uz Izjavu je potrebno priložiti potvrde Porezne uprave za svaku osobu navedenu u Izjavi (preko Urudžbenog ureda upućuje se Dekanu)
 • Ostale molbe – samo ako mislite da Vaša molba ne pripada nijednoj od gore navedenih kategorija

POSEBNA NAPOMENA:

Svi studenti koji su zbog nepovoljnih epidemioloških okolnosti produljili svoj studij, moraju diplomirati najkasnije do 28. 2. 2023.