Na ovo pitanje je lako odgovoriti: mogućnosti su velike.

Kao primjer koje se sve to prilike nude našim studentima, predstavljamo vam 404. Nezavisnu komunikacijsku agenciju koja trenutno zapošljava pet naših bivših studenata.

Bivši studenti povijest umjetnosti, lingvistike, portugalskog, psihologije, informacijskih znanosti i kroatistike, po završetku fakulteta uspješno plivaju u vodama digitalnog svijeta i komunikacije u odjelima social media, people and culture i performance, agencije 404.

Osim zaposlenja, agencija pruža mogućnost i  jednomjesečne ili tromjesečne stručne prakse još tijekom studiranja.

Više o agenciji 404 i poslovnim prilikama koje nude, možete pronaći na njihovim internetskim stranicama, facebooku ili LinkedIn-u.