STRUČNA PRAKSA

Kako biste bili sigurni da će diplomanti Filozofskog fakulteta imati odgovarajuća znanja i vještine koje su potrebne u vašem poslovanju, potrebno ih je usmjeravati za vrijeme dok su još studenti. Putem obrasca za registraciju možete se prijaviti za stalnog poslodavca za provođenje stručne prakse.