EDUKACIJE

Centar za razvoj karijere organizira edukacije koje provode stručnjaci iz polja relevantnih za područje rada i poslodavci. Cilj Centra je organizirati edukacije koje provode renomirani stručnjaci i poslodavci koji zapošljavaju veliki broj diplomanata Filozofskog fakulteta te su samim time zanimljivi studentima kao potencijalni budući poslodavci.