KONTAKT

Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Centar za razvoj karijere
Ulica Ivana Lučića 3,
10 000 Zagreb

email: karijere@ffzg.hr
telefon: 01/4092-256

lokacija: prizemlje, soba A-016 (između D5 i D6)