Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Zagrebu osnovan je 2016. godine sa svrhom pružanja savjetodavne i obrazovne podrške korisnicima koji se žele bolje pripremiti za suvremeno tržište rada i zahtjeve potencijalnih poslodavaca.

Kako bi ostvario tu svrhu, Centar provodi sljedeće djelatnosti:

  1. Izobrazba,
  2. Profesionalno savjetovanje i usmjeravanje studenata,
  3. Istraživačka djelatnost,
  4. Dokumentacijska i informacijska djelatnost,
  5. Povezivanje s gospodarstvom i potencijalnim poslodavcima,
  6. Znanstveni i stručni skupovi,
  7. Međunarodna suradnja i razmjena istraživača, nastavnika, studenata i poslodavaca.

Navedene djelatnosti Centar ostvaruje u obliku redovne fakultetske nastave, individualnog i grupnog profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja te organiziranih dodatnih programa izobrazbe. Centar je također uključen u jednogodišnje i višegodišnje znanstveno-istraživačke i druge projekte koje zainteresirani nastavnici i suradnici Fakulteta i Centra prijavljuju i ostvaruju kao dio cjelokupnih djelatnosti Centra,  a u sklopu međuodsječne suradnje na Fakultetu, međufakultetske i međusveučilišne suradnje te suradnje s gospodarstvom u zemlji i inozemstvu.