Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 9. listopada 2019., Narodnim novinama broj 96/2019 od 9. listopada 2019., dnevnom tisku od 11. listopada 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 11. listopada 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana ĐURĐICA DEGAČ, magistra sociologije i magistra filozofije.