SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na projektu „Fontes Istrie medievalis (Izvori srednjovjekovne Istre) na određeno vrijeme dok budu osigurana sredstva financiranja projekta, predvidivo 5 mjeseci uz mogućnost produženja ako i dalje budu osigurana sredstva, uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • završen diplomski studij povijesti, smjer srednji vijek
  • upisan doktorski studij srednjovjekovne povijesti
  • znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina)
  • napredno znanje rada na računalu

Prednosti:

  • iskustvo u arhivskom radu na srednjovjekovnim dokumentima
  • objavljeni radovi iz srednjovjekovne povijesti Istre

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.