SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu namještenika IV. vrste: radno mjesto vratar, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu objavljen u Narodnim novinama broj 13/2020 od 31.1.2020., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 30.1.2020. i web stranici Fakulteta 29.1.2020. budući da je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu kojom je zabranjeno novo zapošljavanje. Odluka