SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 78/2020 od 8. srpnja 2020., web stranici Filozofskog fakulteta 6. srpnja 2020., dnevnom tisku od 8. srpnja 2020. i Euraxess Jobs Portalu od 8. srpnja 2020. za izbor u:

1. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja, na Katedri za školsku psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)