Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 25. rujna 2020., Narodnim novinama broj 106/2020 od 30. rujna 2020., Euraxess Jobs Portalu od 28. rujna 2020. i dnevnom tisku od 27. rujna 2020., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija, na Katedri za ontologiju na Odsjeku za filozofiju, izabrana Matija Vigato.