SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog 06.srpnja 2021. na web stranici Filozofskog fakulteta:

  • za radno mjesto pod rednim brojem 1) koji se odnosi na izbor znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku, dodaje se „za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora“.
  • za radno mjesto pod rednim brojem 2) koji se odnosi na izbor znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku, dodaje se „za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora“.

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.