SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu na radnom mjestu službenika I. vrste složenosti poslova – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ureda za knjigovodstvo u Službi za računovodstvo i financijske poslove Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjet:

  • Visoka stručna sprema (VSS)
  • Završen diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu, smjer računovodstvo ili računovodstvo i financije
  • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva računovodstvenim poslovima, od toga najmanje 2 (dvije) godine na poslovima vođenja neke ustrojstvene jedinice
  • Poznavanje rada na računalu (MS Office) i računovodstvenim programima
  • Poznavanje engleskog jezika
  • Izražena vještina komunikacije i timskog rada

Prednost

  • Iskustvo rada u visokom obrazovanju na istim ili sličnim poslovima i znanje proračunskog računovodstva

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.