Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 04. lipnja 2021., Narodnim novinama broj 64/2021 od 09. lipnja 2021. i dnevnom tisku 06. lipnja 2021., za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za francuski jezik na Odsjeku za romanistiku, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana dr. sc. Ivanka Rajh, profesor francuskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.