SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 134/2021 od 08. prosinca 2021, web stranici Filozofskog fakulteta 07. prosinca 2021., dnevnom tisku od 09. prosinca 2021. i Euraxess Jobs Portalu od 10. prosinca 2021. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za judaistiku na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.