SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 126/2021 od 24. studenoga 2021, web stranici Filozofskog fakulteta 09. studenoga 2021., dnevnom tisku od 11. studenoga 2021. i Euraxess Jobs Portalu od 11. studenoga 2021. godine za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja, na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju.