SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 83/2021 od 21. srpnja 2021, web stranici Filozofskog fakulteta 16. srpnja 2021., dnevnom tisku od 18. srpnja 2021. i Euraxess Jobs Portalu od 21. srpnja 2021. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na Katedri za japanologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije jer nije bilo kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja.