Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 07. prosinca 2021., Narodnim novinama broj 134/2021 od 08. prosinca 2021. i dnevnom tisku 09. prosinca 2021., Euraxess Jobs portalu 01. prosinca 2021, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabran dr. sc. Goran Koletić.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.