Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 05. svibnja 2023., u Narodnim novinama broj 50/2023 od 10. svibnja 2023. te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 05. svibnja 2023. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste složenosti – stručni referent u Studentskoj službi u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabran Hrvoje Jakopčević, komercijalist.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

<big>OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: STRUČNI REFERENT, INTERNI NAZIV: STRUČNI REFERENT U STUDENTSKOJ SLUŽBI </big>