SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik – administrator web sadržaja u Službi za informatičku potporu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Razina 7.1 sv. HKO – završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra)
 • 5 godina radnog iskustva u CMS sustavu – WordPress
 • Znanje Adobe Illustratora i Photoshopa
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)

Posebna znanja koja će se vrednovati kao prednost pri odabiru kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja:

 • Završen studij iz društvenog ili humanističkog područja
 • 5 godina iskustva rada u visokoobrazovnoj ustanovi na poslovima izrade i administracije web sadržaja
 • Iskustvo rada administriranja mailing lista na sustavu GNU Mailing List Manager – Mailman
 • Iskustvo u administriranju društvenih mreža i medija
 • Poznavanje web dizajna
 • Poznavanje HTML-a i CSS-a
 • Poznavanje Copywriting-a
 • Razvijene organizacijske vještine
 • Razvijene komunikacijske vještine

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.