Na poveznici IZJAVA 
se nalazi izjava koju je potrebno priložiti molbi za plaćanje participacije školarine na više rata.