Razredbeni postupak za upis prijediplomskih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2024.

Postupak upisa

Upisi na prijediplomske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2024./2025. provest će se ISKLJUČIVO ONLINE putem interneta.

Upisi će se provesti na adresi:

Upisi će započeti u srijedu 17. srpnja 2024. u 20.00 sati i trajat će do petka 19. srpnja 2024. u zaključno 14.00 sati.

Kako biste ubrzali postupak predaje zahtjeva za upis potrebno je prethodno pripremiti sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

1. fotografija studenta,
2. fotografija prednje strane osobne iskaznice,
3. fotografija stražnje strane osobne iskaznice,
4. fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima upisa,
5. fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima školarine (ako ju je potrebno platiti),
6. ispisnica s prijepisom ocjena za one koji su već prije studirali

Detaljnije informacije o pripremi digitalne dokumentacije možete pronaći na poveznici
UPUTE ZA UPIS.

Preporučuje se da upisni zahtjev za upis ispunite u srijedu 17. srpnja 2024. godine zbog mogućnosti potrebe dopune upisne dokumentacije, jer potpuni upisni zahtjev treba biti predan do petka 19. srpnja 2024. godine u 9.00 sati.

Troškovi upisa u prvu godinu prijediplomskog studija koji uključuju upisninu i paket upisne dokumentacije (upisni list, prijavni list, studentsku iskaznicu, ugovor, osiguranje studenta od posljedica nesretnog slučaja) u akademskoj godini 2024/25. iznose 50,00 EUR .

Za one studente koji već posjeduju studentsku SmartX karticu koju je izdao Filozofski fakultet, troškovi upisa i paketa upisne dokumentacije iznose 38,30 EUR.

Podaci za uplatu troškova upisnog paketa za 1. godinu prijediplomskog studija:

IBAN: HR1823600001101311177
Poziv na broj: 1008-OIB pristupnika
Model: HR00
Šifra namjene: DEPT
Opis plaćanja: Upisni paket za 2024/2025.
Iznos: 50,00 EUR

Podaci za uplatu troškova školarine za 1. godinu prijediplomskog studija (plaćuju svi koji mijenjaju studij, osim onih kojima je to prva promjena, a ostvarili su 55 i više ECTS bodova na studiju s kojeg prelaze):

IBAN: HR1823600001101311177
Poziv na broj: 1005-OIB pristupnika
Model: HR00
Šifra namjene: DEPT
Opis plaćanja: Školarina za 2024/2025.
Iznos: 955,60 EUR

Uplatu možete izvršiti u FINI, banci, pošti ili internetskim bankarstvom. Moguća je uplata u dvije rate.

Okvirni opis postupka

1. Priprema potrebne digitalne dokumentacije:
– fotografija studenta,
– fotografija prednje strane osobne iskaznice
– fotografija stražnje strane osobne iskaznice
– fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima upisa
– fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima školarine (ako ju je potrebno platiti)
2. Zaprimanje SMS poruke
3. Predaja potrebne dokumentacije i potpisivanje ugovora o studiranju

Postupak upisa opisan je ovdje.
Student će nakon potvrde namjere upisa zaprimiti SMS poruku sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup informacijskim sustavima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Student odlazi na stranicu https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke i mijenja svoju inicijalnu lozinku.
Student odlazi na stranicu https://student.ffzg.hr, te sukladno uputama odrađuje proceduru upisa koja podrazumijeva:
1. Preuzimanje upisne dokumentacije
2. Potpis upisne dokumentacije putem FFZG korisničkog imena i lozinke
3. Učitavanje fotografije za SmartX karticu u sustav https://student.ffzg.hr.
4. Učitavanje potpisa koji će biti prikazan na SmartX kartici u sustavu https://student.ffzg.hr

Napomena: Studenti koji ne pristupe upisu u naznačeno vrijeme gube pravo upisa, a Filozofski fakultet u Zagrebu zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova do visine punog iznosa školarine.

Više informacija o upisima možete naći na poveznici.

By |2024-07-12T08:15:30+00:0009.07.2024.|upisi|0 komentara

UPISI U LJETNI SEMESTAR 2022/2023

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2022./2023. započinju u srijedu 15. veljače 2023. u 9.00 sati, a završavaju u petak 24. ožujka 2023. u 14.00 sati.

Svi studenti upisani u ak. god. 2022./2023. trebaju obaviti upis u ljetni semestar u Studomatu, ali isključivo upis svih predmeta koje će slušati u ljetnom semestru. Nije potrebno pokušavati obaviti upis u godinu.

Studenti mogu samostalno obaviti upis predmeta na kojima kvota nije popunjena, predati zahtjev za izdavanje potrebnih potvrdi i sl., bez obaveznog dolaska u Studentsku službu.

Studenti koji studiraju kombinaciju studijskih grupa 3+2 i 4+1 i studenti koji su mijenjali studij trebaju na aplikaciju molbe.ffzg.hr, kategorija upis predmeta, poslati popis svih predmeta koje žele slušati u ljetnom semestru ili osobno doći u Studentsku službu, svaki radni dan od 9 do 12 sati. Studenti koji upisuju izborne kolegije trebaju poslati i  potvrde (suglasnosti) predmetnih nastavnika.

Svaki je student dužan provjeriti je li upis uspješno obavljen i redovito provjeravati status svojih predmeta u Studomatu.

Studenti koji nisu uplatili dospjele rate do datuma zaduženja, molimo da uplatnice pošalju na aplikaciju molbe, kategorija Evidentiranje školarine i upisnine, kako bi se školarine evidentirale u sustavu i kako bi im se omogućio pristup Studomatu:

 • Školarina: HR1823600001101311177 s pozivom na broj OIB-1005

Kako bismo studentima omogućili jednostavniji postupak upisa, aplikacija molbe.ffzg.hr dopunjena je novim kategorijama pa možete slati i molbe koje se osim u Studentsku službu, upućuju i u Urudžbeni ured.

Kategorije:

 • Upis predmeta – napišite točan naziv/e predmeta koji/e ne možete samostalno upisati preko Studomata
 • Upis predmeta preko kvote – priložite odobrenje (suglasnost) predmetnog nastavnika
 • Ispis predmeta – napišite naziv predmeta ako ne možete samostalno ispisati predmet/e koji/e ste upisali, a želite upisati drugi/e predmet/e
  Upis više godine studija – nakon upisa u Studomatu, potrebno je poslati potvrdu o uplaćenoj upisnini i školarini, da bi Studentska služba obavila upis u cijelosti (samo kod upisa u više godine)
 • Evidentiranje podataka o smještaju i prebivalištu – odlazna mobilnost, obrazac za utvrđivanje obveza studenta
 • Evidentiranje školarine – priložite uplatnicu
 • Ovjeravanje obrazaca – pošaljite ispunjeni i skenirani obrazac
 • Unos predmeta horizontalne mobilnosti – pošaljite ispunjeni i potvrđeni obrazac za horizontalnu mobilnost
 • Studentska iskaznica (iksica) – priložite obrazac s uplatom za izdavanje duplikata iksice
 • Evidencija boravka studenta na razmjeni
  • za evidenciju odlazne mobilnosti u ljetnom semestru priložite Obrazac o utvrđivanju obveza studenta
  • za evidenciju odrađene mobilnosti u zimskom semestru, priložiti obrazac priznavanja ovjeren od strane odsječkog ECTS koordinatora
 • Ispis predmeta iz prethodnih godina studija – priložite suglasnost predmetnog nastavnika (molba se preko Urudžbenog ureda upućuje Prodekanici za nastavu)
 • Molba za mirovanje studija – priložite dokumentaciju o svemu navedenom u molbi (molba se preko Urudžbenog ureda upućuje Glavnoj tajnici)
 • Molba za plaćanje školarine u ratama – priložite Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, a uz Izjavu je potrebno priložiti potvrde Porezne uprave za svaku osobu navedenu u Izjavi (preko Urudžbenog ureda upućuje se Dekanu)
 • Ostale molbe – samo ako mislite da Vaša molba ne pripada nijednoj od gore navedenih kategorija

POSEBNA NAPOMENA:

Svi studenti koji su zbog nepovoljnih epidemioloških okolnosti produljili svoj studij, moraju diplomirati najkasnije do 28. 2. 2023.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 • za studente 2. i 3. godine preddiplomskog studija, 2. godine diplomskog studija kao i studente koji upisuju izvannominalne godine studija

Upisi u zimski semestar ak. god. 2022./2023.  započinju u četvrtak, 22. rujna 2022. u 9.00 sati, a završavaju u utorak, 18. listopada 2022. u 14.00 sati.

Studenti u tom razdoblju mogu obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

 • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati obavezne i izborne kolegije u zimskom semestru i nisu obavezni plaćati participaciju jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Student ne treba osobno doći u Studentsku službu nego se treba registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2022./2023.

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 200,00 KN (26,54 €). POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2022/2023. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2022./2023.

 • UPIS 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr. Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini te potvrde predmetnih nastavnika za izborne predmete koje žele upisati. Također, moraju navesti koje potvrde im je potrebno izdati.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2022./2023. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2022./2023.

 • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr, predati potvrdu o plaćenoj upisnini te navesti koje su im potvrde potrebne .

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija odslušali sve upisane kolegije te stekli sve potrebne uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), također moraju upisati akademsku godinu.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 30. rujna 2022. godine, status studenta produžava se do 28. veljače 2023. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij. (detaljnije)

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na jedan od gore navedenih načina.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/ 

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Napomena: Od rujna 2022. svaki student može predati najviše 5 molbi.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 1. 9. 2022. – 18. 10. 2022.
 • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom.
  Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija. Svaki student može predati najviše 5 molbi.

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti na e-adresu: stuslu@ffzg.hr

By |2023-06-12T10:26:40+00:0015.09.2022.|molbe, Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara

OBAVIJEST STUDENTIMA

Mole se studenti da za upis u višu godinu koriste ISKLJUČIVO aplikaciju http://molbe.ffzg.hr

Također, molimo da ne upisuju godinu preko studomata svi studenti kojima ispitni rokovi još traju i nisu upisane sve dosad položene ocjene.

By |2023-06-12T10:33:43+00:0021.02.2022.|Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara

UPISI U LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2021/2022

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2021./2022. započinju u ponedjeljak

21. veljače 2022. u 9.00 sati, a završavaju u petak 18. ožujka 2022. u 14.00 sati. 

te se obavljaju online putem aplikacije molbe.ffzg.hr

Raspored za ljetni semestar bit će objavljen 17. veljače 2022.

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na sljedeći način:

 1. Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT/WEBOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA/WEBOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi odnosno putem sustava molbe.ffzg.hr
 1. Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM/WEBOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti preko sustava  Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se putem sustava molbe.ffzg.hr

Studenti koji plaćaju participaciju dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu o plaćenoj preostaloj rati školarine.

Podaci za uplatu su:

IBAN Filozofskog fakulteta: HR 1823600001101311177

s pozivom na broj  studentov OIB- 1005

NAPOMENA:

** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i priložiti ih molbi za upis u sustavu molbe.ffzg.hr
Za upis obaveznih kolegija nije potrebna potvrda nastavnika.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju i da je definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Članak 16.

Prestanak statusa studenta

 1. Status studenta prestaje:
 • završetkom studija,
 • ispisom sa studija,
 • ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
 • ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
 • isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
 • istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
 1. Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.
By |2023-06-12T10:34:33+00:0017.02.2022.|molbe, Studentska služba, upisi|0 komentara

ODLUKA O PRODUŽENJU ZBOG PANDEMIJE COVID-19

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 19. siječnja 2022. donijelo sljedeću Odluku:

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 28. veljače 2022. godine, status studenta produžava se do 30. rujna 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

MOLBA

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA

By |2023-06-12T10:37:42+00:0021.01.2022.|Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara

Odluka o nestečenih 35 ECTS bodova

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije tijekom akademske godine 2020./2021., iznimno se prilikom upisa akademske godine 2021./2022. neće primjenjivati odredba članka 16. stavak 1. točka 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem bi status studenta prestao 30. rujna 2021. svim studentima koji u dvije uzastopne akademske godine nisu ostvarili najmanje 35 ECTS bodova.

Odluka se donosi zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

ODLUKA

By |2021-10-06T06:39:53+00:0006.10.2021.|Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara

Odluka o produženju zbog pandemije COVID-19

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 14. srpnja 2021. donijelo sljedeću Odluku:

I. Zbog nastavka loše epidemiološke situacije studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno Članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluci Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2021. godine status studenta prestao 30. rujna 2021. i to istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2020./2021. ne uračunava se u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti da studenti izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

II. Studentima iz točke I. ove odluke status studenta prestat će 29. veljače 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

MOLBA

 

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA

 

By |2021-09-20T11:12:27+00:0020.09.2021.|molbe, Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara