RADNO VRIJEME STUDENTSKE SLUŽBE

Studentska služba neće primati studente od 27. ožujka 2023. pa sve do okončanja radova u prostorijama službe.

Sve potrebne informacije možete zatražiti preko e-maila stuslu@ffzg.hr ili aplikacije molbe.ffzg.hr.

Novo radno vrijeme je svaki radni dan od 10 do 11 sati i od 12 do 14 sati.

By |2023-06-12T10:36:43+00:0023.03.2023.|molbe, Obavijesti, Studentska služba|0 komentara

UPISI U LJETNI SEMESTAR 2022/2023

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2022./2023. započinju u srijedu 15. veljače 2023. u 9.00 sati, a završavaju u petak 24. ožujka 2023. u 14.00 sati.

Svi studenti upisani u ak. god. 2022./2023. trebaju obaviti upis u ljetni semestar u Studomatu, ali isključivo upis svih predmeta koje će slušati u ljetnom semestru. Nije potrebno pokušavati obaviti upis u godinu.

Studenti mogu samostalno obaviti upis predmeta na kojima kvota nije popunjena, predati zahtjev za izdavanje potrebnih potvrdi i sl., bez obaveznog dolaska u Studentsku službu.

Studenti koji studiraju kombinaciju studijskih grupa 3+2 i 4+1 i studenti koji su mijenjali studij trebaju na aplikaciju molbe.ffzg.hr, kategorija upis predmeta, poslati popis svih predmeta koje žele slušati u ljetnom semestru ili osobno doći u Studentsku službu, svaki radni dan od 9 do 12 sati. Studenti koji upisuju izborne kolegije trebaju poslati i  potvrde (suglasnosti) predmetnih nastavnika.

Svaki je student dužan provjeriti je li upis uspješno obavljen i redovito provjeravati status svojih predmeta u Studomatu.

Studenti koji nisu uplatili dospjele rate do datuma zaduženja, molimo da uplatnice pošalju na aplikaciju molbe, kategorija Evidentiranje školarine i upisnine, kako bi se školarine evidentirale u sustavu i kako bi im se omogućio pristup Studomatu:

 • Školarina: HR1823600001101311177 s pozivom na broj OIB-1005

Kako bismo studentima omogućili jednostavniji postupak upisa, aplikacija molbe.ffzg.hr dopunjena je novim kategorijama pa možete slati i molbe koje se osim u Studentsku službu, upućuju i u Urudžbeni ured.

Kategorije:

 • Upis predmeta – napišite točan naziv/e predmeta koji/e ne možete samostalno upisati preko Studomata
 • Upis predmeta preko kvote – priložite odobrenje (suglasnost) predmetnog nastavnika
 • Ispis predmeta – napišite naziv predmeta ako ne možete samostalno ispisati predmet/e koji/e ste upisali, a želite upisati drugi/e predmet/e
  Upis više godine studija – nakon upisa u Studomatu, potrebno je poslati potvrdu o uplaćenoj upisnini i školarini, da bi Studentska služba obavila upis u cijelosti (samo kod upisa u više godine)
 • Evidentiranje podataka o smještaju i prebivalištu – odlazna mobilnost, obrazac za utvrđivanje obveza studenta
 • Evidentiranje školarine – priložite uplatnicu
 • Ovjeravanje obrazaca – pošaljite ispunjeni i skenirani obrazac
 • Unos predmeta horizontalne mobilnosti – pošaljite ispunjeni i potvrđeni obrazac za horizontalnu mobilnost
 • Studentska iskaznica (iksica) – priložite obrazac s uplatom za izdavanje duplikata iksice
 • Evidencija boravka studenta na razmjeni
  • za evidenciju odlazne mobilnosti u ljetnom semestru priložite Obrazac o utvrđivanju obveza studenta
  • za evidenciju odrađene mobilnosti u zimskom semestru, priložiti obrazac priznavanja ovjeren od strane odsječkog ECTS koordinatora
 • Ispis predmeta iz prethodnih godina studija – priložite suglasnost predmetnog nastavnika (molba se preko Urudžbenog ureda upućuje Prodekanici za nastavu)
 • Molba za mirovanje studija – priložite dokumentaciju o svemu navedenom u molbi (molba se preko Urudžbenog ureda upućuje Glavnoj tajnici)
 • Molba za plaćanje školarine u ratama – priložite Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, a uz Izjavu je potrebno priložiti potvrde Porezne uprave za svaku osobu navedenu u Izjavi (preko Urudžbenog ureda upućuje se Dekanu)
 • Ostale molbe – samo ako mislite da Vaša molba ne pripada nijednoj od gore navedenih kategorija

POSEBNA NAPOMENA:

Svi studenti koji su zbog nepovoljnih epidemioloških okolnosti produljili svoj studij, moraju diplomirati najkasnije do 28. 2. 2023.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 • za studente 2. i 3. godine preddiplomskog studija, 2. godine diplomskog studija kao i studente koji upisuju izvannominalne godine studija

Upisi u zimski semestar ak. god. 2022./2023.  započinju u četvrtak, 22. rujna 2022. u 9.00 sati, a završavaju u utorak, 18. listopada 2022. u 14.00 sati.

Studenti u tom razdoblju mogu obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

 • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati obavezne i izborne kolegije u zimskom semestru i nisu obavezni plaćati participaciju jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Student ne treba osobno doći u Studentsku službu nego se treba registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2022./2023.

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 200,00 KN (26,54 €). POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2022/2023. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2022./2023.

 • UPIS 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr. Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini te potvrde predmetnih nastavnika za izborne predmete koje žele upisati. Također, moraju navesti koje potvrde im je potrebno izdati.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2022./2023. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2022./2023.

 • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr, predati potvrdu o plaćenoj upisnini te navesti koje su im potvrde potrebne .

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija odslušali sve upisane kolegije te stekli sve potrebne uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), također moraju upisati akademsku godinu.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 30. rujna 2022. godine, status studenta produžava se do 28. veljače 2023. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij. (detaljnije)

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na jedan od gore navedenih načina.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/ 

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Napomena: Od rujna 2022. svaki student može predati najviše 5 molbi.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 1. 9. 2022. – 18. 10. 2022.
 • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom.
  Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija. Svaki student može predati najviše 5 molbi.

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti na e-adresu: stuslu@ffzg.hr

By |2023-06-12T10:26:40+00:0015.09.2022.|molbe, Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara

DOPUNA OBAVIJESTI STUDENTIMA O MIROVANJU STUDIJSKIH OBVEZA

Nastavno na obavijest od 30.09.2021. godine (https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/2021/09/30/obavijest-studentima-o-mirovanju-studijskih-obveza/) ponovno obavještavamo studente da se mirovanje obveza može odobriti od trenutka nastupanja za to opravdanog i propisanog razloga i ne može se odobravati retroaktivno.

Sukladno navedenom, obavještavamo studente da se molbe za mirovanje obveza u ljetnom semestru akademske godine 2021/22, a koji budu podneseni nakon 15. srpnja 2022. godine, neće moći pozitivno riješiti. Također podsjećamo i da je molbe za mirovanje u novoj akademskoj godini 2022/23 potrebno podnijeti pravodobno i da se molbe neće moći odobravati retroaktivno.

UPISI U LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2021/2022

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2021./2022. započinju u ponedjeljak

21. veljače 2022. u 9.00 sati, a završavaju u petak 18. ožujka 2022. u 14.00 sati. 

te se obavljaju online putem aplikacije molbe.ffzg.hr

Raspored za ljetni semestar bit će objavljen 17. veljače 2022.

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na sljedeći način:

 1. Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT/WEBOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA/WEBOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi odnosno putem sustava molbe.ffzg.hr
 1. Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM/WEBOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti preko sustava  Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se putem sustava molbe.ffzg.hr

Studenti koji plaćaju participaciju dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu o plaćenoj preostaloj rati školarine.

Podaci za uplatu su:

IBAN Filozofskog fakulteta: HR 1823600001101311177

s pozivom na broj  studentov OIB- 1005

NAPOMENA:

** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i priložiti ih molbi za upis u sustavu molbe.ffzg.hr
Za upis obaveznih kolegija nije potrebna potvrda nastavnika.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju i da je definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Članak 16.

Prestanak statusa studenta

 1. Status studenta prestaje:
 • završetkom studija,
 • ispisom sa studija,
 • ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
 • ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
 • isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
 • istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
 1. Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.
By |2023-06-12T10:34:33+00:0017.02.2022.|molbe, Studentska služba, upisi|0 komentara

Odluka o produženju zbog pandemije COVID-19

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 14. srpnja 2021. donijelo sljedeću Odluku:

I. Zbog nastavka loše epidemiološke situacije studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno Članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluci Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2021. godine status studenta prestao 30. rujna 2021. i to istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2020./2021. ne uračunava se u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti da studenti izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

II. Studentima iz točke I. ove odluke status studenta prestat će 29. veljače 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

MOLBA

 

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA

 

By |2021-09-20T11:12:27+00:0020.09.2021.|molbe, Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA

Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na sjednici odr1anoj 17. veljače 2021. godine donijelo je sljedeću ODLUKU:

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije, studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno članku 16. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluke Fakultetskog vijeća od 16. rujna 2020. godine status studenta prestao istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, zimski semestar akademske godine 2020/2021, ne uračunava u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zbog epidemije Covid-19.
PRODUŽUJE SE STATUS REDOVNOG STUDENTA DO 30. rujna 2021.

Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

By |2021-02-19T13:47:29+00:0018.02.2021.|molbe, Studentska služba|0 komentara