Na poveznicama se nalaze

Odluka o prijenosu upisanog predmeta

Odluka o poništenju upisanog predmeta