Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 19. siječnja 2022. donijelo sljedeću Odluku:

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 28. veljače 2022. godine, status studenta produžava se do 30. rujna 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

MOLBA

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA