Mole se studenti da za upis u višu godinu koriste ISKLJUČIVO aplikaciju http://molbe.ffzg.hr
a da ne koriste mailng-listu stuslu@ffzg.hr

Također, MOLIMO da ne upisuju godinu preko studomata svi studenti kojima ispitni rokovi još traju i nisu upisane sve dosad položene ocjene.