Na temelju članka 43. Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu i preporuke Rektora Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-03/23-11/02, Urbroj: 251-25-07/1-23-4 od 04. prosinca 2023. godine, Fakultetsko vijeće na 3. redovnoj sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

  1. Studentima koji u 2023. godini nisu diplomirali na prijediplomskom ili diplomskom studiju, a odslušali su sve kolegije na studiju/studijima te imali rok za završetak studija do 28. veljače, odnosno do 30. rujna tekuće godine, odobrava se dodatni rok za završetak studija najkasnije do 30. rujna 2024. godine.
  2. Studenti iz točke 1. ove Odluke dužni su koristiti podršku i konzultacije dostupnih nastavnika kao pomoć u uspješnom svladavanju preostalih studijskih obveza.

Upute postupka za predaju molbe

  1. Ispuniti obrazac molbe,
  2. Ispunjenu molbu osobno dostaviti na Odsjek,
  3. Uz obrazac odobrene molbe predati uplatu upisnine i školarine. Podaci za uplatu: HR1823600001101311177 s pozivom na broj OIB-1008,
  4. Odobrenu molbu predati u Urudžbeni ured za Studentsku službu.
  5. Rok za predaju molbe je najkasnije do 15. travnja 2024.

Napomena:

  • Studentska služba će nakon obrade  podataka osobno kontaktirati kandidate.
  • Svi nepoloženi kolegiji moraju biti u statusu odslušan.
  • Za dodatne informacije možete nazvati Studentsku službu.