ffzg

About ffzg

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far ffzg has created 5 blog entries.

IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA

Na poveznici IZJAVA nalazi se izjava koju je potrebno priložiti molbi za plaćanje participacije školarine na više rata. Uz Izjavu potrebno je priložiti iz Porezne uprave potvrde o primanjima za svaku osobu navedenu u izjavi.

By |2023-09-20T10:59:38+00:0020.09.2023.|Obavijesti, Studentska služba|0 komentara

UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

  • za studente 2. i 3. godine preddiplomskog studija, 2. godine diplomskog studija kao i studente koji upisuju izvannominalne godine studija

Upisi u zimski semestar ak. god. 2023./2024. započinju u četvrtak 21. rujna i traju do četvrtka, 19. listopada 2023.

Studenti u tom razdoblju mogu obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 26,54 € 200,00 KN. POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2023/2024. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA, budući da im upis neće biti obavljen u cijelosti.

Molimo studente da sve upite šalju isključivo na molbe.fffzg.hr. Svi upiti u vezi završetaka studija šalju se na zavrsetak@ffzg.hr.

  • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati obavezne i izborne kolegije u zimskom semestru i nisu obavezni plaćati participaciju jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Student ne treba osobno doći u Studentsku službu nego se može registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2023./2024.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2023./2024.

  • UPIS KOMBINACIJE STUDIJA 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr i student ne treba osobno doći u Studentsku službu.

U molbi je potrebno jasno napisati popis predmeta (termine nastave i profesore nije potrebno upisati), koje student želi slušati u zimskom semestru ak. god. 2023/24., i to po studijskoj grupi i navesti točnu izbornost u koju želi upisati pojedini izborni predmet. Za izborne predmete potrebno je priložiti potvrdu predmetnog nastavnika.

Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini, a studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2023./2024.

  • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija, mogu svoj upis obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA. Upite i potvrdu o plaćenoj upisnini možete poslati na molbe.ffzg.hr.

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija odslušali sve upisane kolegije te stekli sve potrebne uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove, upisuju gore navedenu izvannominalnu godinu studija.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u  propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Iznos upisnine je 26,54 e (200 kn)

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Iznos pune školarine je 955,60 e (7.200 kn)

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na:

Napomena: Od rujna 2023. svaki student može predati najviše 3 molbe.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

  • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom.
    Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija.
  • Svaki student može predati najviše 3 molbe.

MOLIM STUDENTE DA SVAKAKO PROČITAJU DODATNE NAPOMENE ZA UPIS U VIŠE GODINE

By |2023-09-20T10:58:23+00:0007.09.2023.|Obavijesti|0 komentara

DODATNA UPUTA ZA UPIS NA WEBOMATU/STUDOMATU

Isti djelatnici odgovaraju na aplikaciju molbe i e-mail pa vas molimo da ne šaljete iste upite i na aplikaciju i e-mail, jer time nepotrebno odgovaramo na iste upite nekoliko puta, a upisi se znatno produžuju. U periodu upisa nećemo odgovarati na upite upućene preko e-maila.

Molimo studente da naprave točno što studomat od njih traži, te ukoliko moraju napraviti neku promjenu, da na aplikaciju molbe, navedu točno što žele promijeniti.

Student može u semestru upisati najviše 15 ECTS-a po studijskoj grupi. Najprije se upisuju predmeti koje student mora ponovo slušati,  zatim obavezni s više godine studija, te izborni do maksimalnog broja bodova.

Iznimno je moguće upisati još samo jedan predmet preko maksimalnog broja bodova, no zahtjev treba predati preko aplikacije molbe.ffzg.hr.

Ako studomat nudi predmete iz izborne grupe prethodnih godina, znači da niste zadovoljili izbornost iz ranijih godina, te je sada morate nadoknaditi upisom nekog od ponuđenih predmeta.

Studenti preddiplomskih studija ne mogu upisivati izborne predmete s diplomskog studija, niti upisivati obavezne predmete, kao izborne, s drugih studijskih grupa.

Ako predmet nije u ponudi studentske izbornosti, a student ga želi upisati, mora dostaviti potvrdu od matičnog odsjeka, da navedeni predmet smije upisati u određenoj izbornosti na svojoj studijskoj grupi.

Ukoliko je kvota popunjena za određeni predmet, predmet nije moguće upisati, osim ako predmetni nastavnik pismeno ne dopusti upis predmeta preko kvote. Za upis predmeta, student na aplikaciju molbe.ffzg.hr šalje potvrdu predmetnog nastavnika i molbu za upis predmeta.

Upisani predmeti mogu se mijenjati samo u upisnom roku. Nakon toga nije više moguće upisati niti ispisati predmet.

Svi upisani predmeti moraju se položiti do kraja studija. Ako student nije položio određeni izborni predmet, a zadovoljio je broj bodova izbornosti bez tog predmeta, moguće ga je uz molbu osloboditi polaganja na kraju studija.

Nije moguće upisati predmete bez položenog preduvjeta.

Pri upisu predmeta na studomatu, treba strogo paziti gdje, na koju studijsku grupu i u koju izbornost upisujete predmete, jer nećete moći pristupiti obrani diplomskog rada, ukoliko nemate zadovoljene sve izbornosti tijekom studija i dovoljan broj bodova na obje studijske grupe.

Studenti koji su mijenjali studij, moraju aktivirati AAI. (racuni@ffzg.hr).

By |2023-09-20T10:58:55+00:0007.09.2023.|Obavijesti, Studentska služba|0 komentara

OBAVIJEST STUDENTIMA O PODNOŠENJU MOLBE ZA MIROVANJE STUDIJSKIH OBVEZA

Nastavno na obavijesti od 30.09.2021. godine i obavijest od 06.07.2022. godine ponovno obavještavamo studente da se molbe za mirovanje obveza u ljetnom semestru akademske godine 2022./23. mogu podnijeti najkasnije do 20. srpnja 2023. godine.

Također podsjećamo i da je molbe za mirovanje u novoj akademskoj godini 2023./24. potrebno podnijeti pravodobno i da se molbe neće moći odobravati retroaktivno.

By |2023-07-18T09:07:52+00:0018.07.2023.|Obavijesti, Studentska služba|0 komentara

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA UPISA, VISINI PARTICIPACIJE STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA I O DRUGIM VIDOVIMA PLAĆANJA STUDENATA SVEUČILIŠNIH STUDIJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Na temelju čl.79.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), čl. 61. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članaka lll. i 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 30. lipnja 2023. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o
drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2023./2024.

By |2023-07-04T10:12:40+00:0004.07.2023.|Obavijesti, Studentska služba|0 komentara