Kandidatkinja: Mirela Landsman Vinković

Datum održavanja obrane: utorak, 12. srpnja 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Učinak poučavanja razrednomu jeziku u izobrazbi nastavnika njemačkoga

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić

PDS Glotodidaktika

_____________________________________________________________

Kandidatkinja: Petra Polić

Datum održavanja obrane: utorak, 12. srpnja 2022. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-227

Naslov rada: Sustavan opis i klasifikacija odgojnih postupaka u obitelji utemeljeni na općoj teoriji odgoja Wolfganga Sünkela

PDS Pedagogija

_____________________________________________________________

Kandidat: Filip Budić

Datum održavanja obrane: četvrtak, 14. srpnja 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Zemljopisne, društvene i ekonomske okolnosti grčkog interesa za istočnu obalu Jadrana

Mentorica: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač

PDS Arheologija

_______________________________________________________________

Kandidat: Željko Trbušić

Datum održavanja obrane: petak, 15. srpnja 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Metode analize i optimizacije procesa optičkog prepoznavanja znakova u arhivskim informacijskim sustavima

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

________________________________________________________________

Kandidatkinja: Martina Pavić

Datum održavanja obrane: utorak, 18. srpnja 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-119

Naslov rada: Uloga pridjeva u hrvatskome medicinskom nazivlju

Mentorice: dr. sc. Ana Ostroški Anić, znan. surad. (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) i prof. dr. sc. Bernardina Petrović

PDS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

______________________________________________________________

Kandidatkinja: Branka Šegvić

Datum održavanja obrane: 20. srpnja 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Usporedna analiza muške i ženske retorike u političkom intervjuu

Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

PDS Lingvistika

________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Ivana Kardum Goleš

Datum održavanja obrane: ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Analiza neokolonijalnih mehanizama moći u postkolonijalnom pismu

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Stipe Grgas

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

_________________________________________________________________

Kandidatkinja: Sara Košutar

Datum održavanja obrane: 9. rujna 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Razrješavanje dvosmislenosti anaforične lične zamjenice

Mentorice: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska i izv. prof. dr. sc. Gordana Hržica (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu)

PDS Lingvistika

_________________________________________________________________

Kandidat: Marko Marelić

Datum održavanja obrane: 13. rujna 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-228

Naslov rada: E-profesionalizam doktora medicine i doktora dentalne medicine u Hrvatskoj

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić i izv. prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina (Medicinski fakultet u Zagrebu)

PDS Sociologija

____________________________________________________________________

Kandidat: Dino Vukušić

Datum održavanja obrane: 16. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-220

Naslov rada: Supkulturne i postsupkulturne prakse mladih u Zagrebu

Mentori: dr. sc. Benjamin Perasović, znan. savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

PDS Sociologija

_________________________________________________________

Kandidat: Frano Musić

Datum održavanja obrane: 19. rujna 2022.  s početkom u 12.00 sati, prostorija A-113

Naslov rada: Metafore i geste u četirima Evanđeljima

Mentorica: prof. dr. sc. Ida Raffaelli

PDS Hrvatska kultura

________________________________________________________

Kandidatkinja: Jana Kiralj

Datum održavanja obrane: 23. rujna 2022. u 12.00 sati, u dvorani A-229

Naslov rada: Uloga doživljaja međugrupne prijetnje u socio-psihološkoj integraciji izbjeglica i zajednice primatelja

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković

PDS Psihologija

_______________________________________________________

Kandidatkinja: Tena Karavidović

Datum održavanja obrane: 28. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst

Mentorice: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savjetnica (Institut za arheologiju, Zagreb) i prof. dr. sc. Sanda Rončević (Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu)

PDS Arheologija

______________________________________________________

Kandidat: Tomislav Pavlović

Datum održavanja obrane: 28. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u dvorani A-203

Naslov rada: Uloga mračne osobine ličnosti, relativne deprivacije i pripisivanja krivnje u predviđanju radikaliziranih stavova i namjera

Mentorica: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški.

PDS Psihologija

________________________________________________________

Kandidatkinja: Daša Farkaš

Datum održavanja obrane: 29. rujna 2022. u 11.00 sati, u dvorani A-309 (III. kat)

Naslov rada: Uloga apozicije u sintaksi hrvatskoga i češkoga jezika

Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Šojat

PDS Lingvistika

__________________________________________________________

Kandidatkinja: Džejla Khattab

Datum održavanja obrane: 29. rujna 2022. u 14.00 sati, u dvorani A-309 (III. kat)

Naslov rada: Načela strukturnoga modeliranja bibliografskih podataka za bosanskohercegovačke vakufname

Mentorica: prof. dr. sc. Ana Barbarić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________

Kandidatkinja: Katarina Šprem

Datum održavanja obrane: 30. rujna 2022. s početkom u 9.30 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Eksploatacija kamene sirovine u prapovijesti i antici Istarskoga poluotoka

Mentori: prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić

PDS Arheologija

__________________________________________________________

Kandidat: Kristijan Gradečak

Datum održavanja obrane: 3. listopada 2022. s početkom u 17.00 sati u dvorani A-101

Naslov rada: Filozofija prirode i genealogija vremena u Schellingovim Dobima svijeta

Mentor: prof. dr. sc. Igor Mikecin

PDS Filozofija

____________________________________________________________

Kandidatkinja: Katica Šamija

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Utjecaj međunarodnih rangiranja na sveučilišta u Republici Hrvatskoj promatrano kroz teorijske koncepte davanja i stvaranja smisla

Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Špiranec

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

____________________________________________________________

Kandidatkinja: Gabrijela Bionda

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Stilističko čitanje suvremene hrvatske drame – od dramskoga do kazališnog teksta

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Bagić

PDS Hrvatska kultura

_____________________________________________________________

Kandidatkinja: Višnja Pentić Vukašinović

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022.  s početkom u 15.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Igranofilmska poetika Kuće na pijesku Ivana Martinca

Mentori: dr. sc. Tomislav Šakić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb) i prof. dr. sc. Nikica Gilić

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture