Kandidatkinja: Mirela Landsman Vinković

Datum održavanja obrane: utorak, 12. srpnja 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Učinak poučavanja razrednomu jeziku u izobrazbi nastavnika njemačkoga

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić

PDS Glotodidaktika

_____________________________________________________________

Kandidatkinja: Petra Polić

Datum održavanja obrane: utorak, 12. srpnja 2022. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-227

Naslov rada: Sustavan opis i klasifikacija odgojnih postupaka u obitelji utemeljeni na općoj teoriji odgoja Wolfganga Sünkela

PDS Pedagogija

_____________________________________________________________

Kandidat: Filip Budić

Datum održavanja obrane: četvrtak, 14. srpnja 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Zemljopisne, društvene i ekonomske okolnosti grčkog interesa za istočnu obalu Jadrana

Mentorica: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač

PDS Arheologija

_______________________________________________________________

Kandidat: Željko Trbušić

Datum održavanja obrane: petak, 15. srpnja 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Metode analize i optimizacije procesa optičkog prepoznavanja znakova u arhivskim informacijskim sustavima

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

________________________________________________________________

Kandidatkinja: Martina Pavić

Datum održavanja obrane: utorak, 18. srpnja 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-119

Naslov rada: Uloga pridjeva u hrvatskome medicinskom nazivlju

Mentorice: dr. sc. Ana Ostroški Anić, znan. surad. (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) i prof. dr. sc. Bernardina Petrović

PDS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

______________________________________________________________

Kandidatkinja: Branka Šegvić

Datum održavanja obrane: 20. srpnja 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Usporedna analiza muške i ženske retorike u političkom intervjuu

Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

PDS Lingvistika

________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Ivana Kardum Goleš

Datum održavanja obrane: ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Analiza neokolonijalnih mehanizama moći u postkolonijalnom pismu

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Stipe Grgas

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

_________________________________________________________________

Kandidatkinja: Sara Košutar

Datum održavanja obrane: 9. rujna 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Razrješavanje dvosmislenosti anaforične lične zamjenice

Mentorice: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska i izv. prof. dr. sc. Gordana Hržica (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu)

PDS Lingvistika

_________________________________________________________________

Kandidat: Marko Marelić

Datum održavanja obrane: 13. rujna 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-228

Naslov rada: E-profesionalizam doktora medicine i doktora dentalne medicine u Hrvatskoj

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić i izv. prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina (Medicinski fakultet u Zagrebu)

PDS Sociologija

____________________________________________________________________

Kandidat: Dino Vukušić

Datum održavanja obrane: 16. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-220

Naslov rada: Supkulturne i postsupkulturne prakse mladih u Zagrebu

Mentori: dr. sc. Benjamin Perasović, znan. savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

PDS Sociologija

_________________________________________________________

Kandidat: Frano Musić

Datum održavanja obrane: 19. rujna 2022.  s početkom u 12.00 sati, prostorija A-113

Naslov rada: Metafore i geste u četirima Evanđeljima

Mentorica: prof. dr. sc. Ida Raffaelli

PDS Hrvatska kultura

________________________________________________________

Kandidatkinja: Jana Kiralj

Datum održavanja obrane: 23. rujna 2022. u 12.00 sati, u dvorani A-229

Naslov rada: Uloga doživljaja međugrupne prijetnje u socio-psihološkoj integraciji izbjeglica i zajednice primatelja

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković

PDS Psihologija

_______________________________________________________

Kandidatkinja: Tena Karavidović

Datum održavanja obrane: 28. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst

Mentorice: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savjetnica (Institut za arheologiju, Zagreb) i prof. dr. sc. Sanda Rončević (Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu)

PDS Arheologija

______________________________________________________

Kandidat: Tomislav Pavlović

Datum održavanja obrane: 28. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u dvorani A-203

Naslov rada: Uloga mračne osobine ličnosti, relativne deprivacije i pripisivanja krivnje u predviđanju radikaliziranih stavova i namjera

Mentorica: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški.

PDS Psihologija

________________________________________________________

Kandidatkinja: Daša Farkaš

Datum održavanja obrane: 29. rujna 2022. u 11.00 sati, u dvorani A-309 (III. kat)

Naslov rada: Uloga apozicije u sintaksi hrvatskoga i češkoga jezika

Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Šojat

PDS Lingvistika

__________________________________________________________

Kandidatkinja: Džejla Khattab

Datum održavanja obrane: 29. rujna 2022. u 14.00 sati, u dvorani A-309 (III. kat)

Naslov rada: Načela strukturnoga modeliranja bibliografskih podataka za bosanskohercegovačke vakufname

Mentorica: prof. dr. sc. Ana Barbarić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________

Kandidatkinja: Katarina Šprem

Datum održavanja obrane: 30. rujna 2022. s početkom u 9.30 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Eksploatacija kamene sirovine u prapovijesti i antici Istarskoga poluotoka

Mentori: prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić

PDS Arheologija

__________________________________________________________

Kandidat: Kristijan Gradečak

Datum održavanja obrane: 3. listopada 2022. s početkom u 17.00 sati u dvorani A-101

Naslov rada: Filozofija prirode i genealogija vremena u Schellingovim Dobima svijeta

Mentor: prof. dr. sc. Igor Mikecin

PDS Filozofija

____________________________________________________________

Kandidatkinja: Katica Šamija

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Utjecaj međunarodnih rangiranja na sveučilišta u Republici Hrvatskoj promatrano kroz teorijske koncepte davanja i stvaranja smisla

Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Špiranec

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

____________________________________________________________

Kandidatkinja: Gabrijela Bionda

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Stilističko čitanje suvremene hrvatske drame – od dramskoga do kazališnog teksta

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Bagić

PDS Hrvatska kultura

_____________________________________________________________

Kandidatkinja: Višnja Pentić Vukašinović

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022.  s početkom u 15.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Igranofilmska poetika Kuće na pijesku Ivana Martinca

Mentori: dr. sc. Tomislav Šakić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb) i prof. dr. sc. Nikica Gilić

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

______________________________________________________________

Kandidat: Okan Büyüktapu

Datum održavanja obrane: 24. listopada 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309

 Naslov rada: Ottoman Garrisons in Western Slavonia (1550–1680) (Osmanske vojne posade u zapadnoj Slavoniji (1550.–1680.))

Mentor: dr. sc. Anđelko Vlašić (Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet)

PDS Predmoderna povijest

_______________________________________________________________

Kandidat: Denis Novko

Datum održavanja obrane: 26. listopada 2022. s početkom u 17.30 sati u Vijećnici fakulteta

Naslov rada: Uloga umjetnosti u razvoju Schellingova sustava filozofije

Mentor: prof. dr. sc. Igor Mikecin

PDS Filozofija

______________________________________________________________

Kandidat: Nikola Mlinac

Datum održavanja obrane: 28. listopada 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Društvene mreže kao alati utjecaja u hibridnim sukobima

Mentorica: prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Sveučilište Sjever u Varaždinu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________________

Kandidat: Mirela Polić

Datum održavanja obrane: 11. studenog 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Primjena heuristika u odnosima s javnostima

Mentorica: prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić (Sveučilište Sjever u Varaždinu).

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

_______________________________________________________________

Kandidatkinja: Marta Alić

Datum održavanja obrane: 16. studenoga 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat).

Naslov rada: Model vrjednovanja informacijske transparentnosti politika privatnosti

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić (Sveučilište Sjever u Varaždinu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________________

Kandidat: Krešimir Bobaš

Datum održavanja obrane: 25. studenog 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat).

Naslov rada: Politički triler u suvremenoj američkoj kinematografiji

Mentorica: prof. dr. sc. Jelena Šesnić

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studij kulture

__________________________________________________________________

Kandidatkinja: Danijela Ucović

Datum održavanja obrane: 28. studenog 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Sakralna arhitektura Zlatka Ugljena

Mentori: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica (Sveučilište u Dubrovniku) i prof. dr. sc. Dragan Damjanović

PDS Hrvatska kultura

__________________________________________________________________

Kandidat: Marta Budicin Munišević

Datum održavanja obrane: 28. studenog 2022. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Zvonici od 16. do kraja 18. stoljeća u Istri

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasna Gudelj (Università Ca’Foscari Venezia, Italija)

PDS Povijest umjetnosti

_________________________________________________________________

Kandidat: Marko Marina

Datum održavanja obrane: 1. prosinca 2022. s početkom u 10.30 u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Društveni i religijski kapital Velike Crkve i Valentinove gnostičke škole u 2. i 3. stoljeću

Mentori: prof. dr. sc. Trpimir Vedriš i prof. dr. sc. Ivan Bodrožić (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu).

PDS Medievistika

_________________________________________________________________

Kandidatkinja: Edina Nikšić Rebihić

Datum održavanja obrane: 6. prosinca 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A226 (Odsjek za pedagogiju).

Naslov rada: Pedagoško gledište Bošnjaka u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Komar

PDS Pedagogija

_____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jagoda Poropat Darrer

Datum održavanja obrane: 13. prosinca 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-209 (III. kat)

Naslov rada: Predsjednička retorika u Hrvatskoj

Mentorica: doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof

PDS Lingvistika

___________________________________________________________________

Kandidat: Jurica Marković

Datum održavanja obrane: 15. prosinca 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji C-210

Naslov rada: Politički autoritet u digitalnoj demokraciji

Mentori: izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić

PDS Filozofija

____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Davorke Rujevčan

Datum održavanja obrane: 20. prosinca 2022. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110 (Odsjek za kroatistiku)

Naslov rada: Ispitivanje čitanja na engleskom jeziku u odnosu na vrstu zadataka i koheziju teksta

Mentorica: prof. dr. sc. Renata Šamo (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet)

PDS Glotodidaktika

_________________________________________________________________

Kandidat: Gaurish Pandurang Thakkar

Datum održavanja obrane: 22. prosinca 2022. s početkom u15.30 sati u prostoriji A-105

Naslov rada: Cross-lingual Sentiment analysis of official EU slavic languages (Prekojezična analiza mnijenja u slavenskim jezicima službenima u EU-u)

Mentorica: prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nataša Fritz

Datum održavanja obrane: 12. siječnja 2023. s početkom u 12,00 u prostoriji B-110 (pročelnička soba Odsjeka za kroatistiku)

Naslov rada: Konstrukcije za izražavanje pojma ‘sukob’ u najstarijim hrvatskim pravnim spomenicima − sintaktičko-semantička analiza

Mentorice: prof. dr. sc. Ida Raffaelli i izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović

PDS Lingvistika

__________________________________________________________________

Kandidat: Dražen Maleš

Datum održavanja obrane: 13. siječnja 2023. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Upravljanje medijima i komunikacijskim sustavom velikih sportskih događaja

Mentor: prof. dr. sc. Danijel Labaš (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

_________________________________________________________________

Kandidat: Juraj Jurlina

Datum održavanja obrane: 13. siječnja 2023. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Strukturna i kulturna individualizacija u hrvatskom društvu od 1999. do 2018. godine

Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

PDS Sociologija

__________________________________________________________________

Kandidat: Jasenko Zekić

Datum održavanja obrane: 14. siječnja 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Uloga javnog prijevoza u razvoju Pule tijekom 20. stoljeća

Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet)

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

______________________________________________________________________

Kandidat: Mario Carić

Datum održavanja obrane: 18. siječnja 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji Fond 2, na Odsjeku za arheologiju

Naslov rada: Prehrana i zdravstveno stanje brončanodobnih stanovnika istočnojadranske obale i zaleđa – bioarheološki i biokemijski pristup

Mentorica: prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak-Gregl

PDS Arheologija

_____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Vesna Cigan

Datum održavanja obrane: 18. siječnja 2023. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Kolokacijski odnosi u njemačkom, engleskom i hrvatskom strojarskom nazivlju

Mentori: prof. dr. sc. Velimira Piškorca i izv. prof. dr. sc. Dragice Bukovčan

PDS Lingvistika

___________________________________________________________________

Kandidatkinja: Andreja Tominac

Datum održavanja obrane: 20. siječnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Procjenjivanje vjerodostojnosti izvora informacija u digitalnom okruženju

Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Špiranec

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

_________________________________________________________________

Kandidatkinja: Branka Bagarić

Datum održavanja obrane: 30. siječnja 2023. s početkom u 14,00 sati, u dvorani A-229

Naslov rada: The role of the Internet in development and treatment of mental health problems (Uloga interneta u razvoju i tretiranju psihičkih smetnji)

Mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

PDS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81648820241

_____________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Mirela Dakić

Datum održavanja obrane: 3. veljače 2023. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-301 (III. kat)

Naslov rada: Udio avangarde u feminističkoj teoriji

Mentorica: doc. dr. sc. Zrinka Božić

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

________________________________________________________________________________

Kandidat: Vedran Dukovski

Datum održavanja obrane: 9. veljače 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat).

Naslov rada: Vojna uprava Jugoslavenske armije i gospodarske prilike u hrvatskom dijelu Istre 1945.-1947.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet).

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Sanja Radmilo Derado

Datum održavanja obrane: 16. veljače 2023. s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Literarne reprezentacije neoliberalne ekonomske paradigme u suvremenoj irskoj ženskoj prozi od 2006. do 2016.

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Stipe Grgas

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

__________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Zdenka Burda

Datum održavanja obrane: 20. veljače 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-110

Naslov rada: Svrha ili opći cilj Hrvatskoga jezika u srednjoj školi od sedamdesetih godina 20. stoljeća do danas

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Alerić

PDS Hrvatska kultura

___________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Anita Katulić

Datum održavanja obrane: 1. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-116

Naslov rada: Upravljanje zaštitom osobnih podataka i osiguravanje informacijske privatnosti u knjižnicama

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

____________________________________________________________________________________

Kandidat: Zlatko Vidačković

Datum održavanja obrane: 2. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Trendovi novinske kritike hrvatskog dugometražnog igranog filma od 2001. do 2019. godine

Mentori: doc. dr. sc. Jelena Jurišić (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Nikša Sviličić (Sveučilište Sjever u Varaždinu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

____________________________________________________________________________________

Kandidat: Edin Omerčić

Datum održavanja obrane: 3. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u dvorani A-102

Naslov rada: Politička djelatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996.

Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

___________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nataša Juničić

Datum održavanja obrane: 3. ožujka 2023. s početkom u 13:30 sati, u dvorani A-119

Naslov rada: Multimodalni pristup otkrivanju lažiranja u selekcijskom intervjuu

Mentorica: doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić.

PDS Psihologija

____________________________________________________________________________________

Kandidat: Sergej Filipović

Datum održavanja obrane: 10. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u seminarskoj dvorani Knjižnice fakulteta (III. kat).

Naslov rada: Srednje školstvo u Osijeku (1918.-1941.)

Mentori: dr. sc. Dinko Župan, viši znan. suradnik (Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu) i doc. dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

_________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Iva Zečević

Datum održavanja obrane: 10. ožujka 2023. s početkom u 12:00 sati, u dvorani A-309.

Naslov rada: Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i depresivnosti u ranoj adolescenciji.

Mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.

PDS Psihologija

______________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Danijela Pongrac

Datum održavanja obrane: 14. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Difuzija informacija u akademskom prostoru

Mentorica: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

_______________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Selma Rakovac

Datum održavanja obrane: 21. ožujka 2023.  s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Funkcije komunikacijski relevantne šutnje u njemačkome

Mentorice: prof. u miru dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi  i izv. prof. dr. sc. Maja Anđel

PDS Lingvistika

_____________________________________________________________________________________

Kandidat: Vladimir Bralić

Datum održavanja obrane: 22. ožujka 2023. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Model dugotrajne pohrane digitalno potpisanoga arhivskoga gradiva

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

______________________________________________________________________________________

Kandidat: Karlo Kanajet

Datum održavanja obrane: 31. ožujka 2023. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Vladino upravljanje kriznom komunikacijom na internetu u javnozdravstvenoj krizi

Mentori: prof. dr. sc. Danijel Labaš (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

________________________________________________________________________________________

Kandidat: Luka Velić

Datum održavanja obrane: 25. travnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Fonologija i morfologija novoštokavskih ikavskih govora Vrpolja, Kninskoga Polja i Knina

Mentorica: dr. sc. Ivana Kurtović Budja, znan. suradnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)

PDS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ana Pavelić-Tremac

Datum održavanja obrane: 2. svibnja 2023. s početkom u 11:00 sati, u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Provjera modela internaliziranoga i eksternaliziranoga tipa PTSP-a i zdravstvenih ishoda u hrvatskih veterana

Mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

PDS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/88276961984

_____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Lidija Knorr

Datum održavanja obrane: 9. svibnja 2023. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Privatizacija prirodnih dobara i odgovornost u doba globalizacije

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

DS Filozofija

____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Lovela Machala Poplašen

Datum održavanja obrane: 16. svibnja 2023. s početkom u 10.00 sati, prostorija A-309 (III. kat)

Naslov rada: Informacijsko-komunikacijska uloga infografike u prenošenju zdravstvenih poruka

Mentori: izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivanjko i doc. dr. sc. Hana Brborović (Medicinski fakultet u Zagrebu)

DS Informacijske i komunikacijske znanosti

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Rebeka Prosoli

Datum održavanja obrane: 22. svibnja 2023. s početkom u 15.30 sati u Vijećnici

Naslov rada: Stres i suočavanje sa stresom roditelja djece sportaša

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić i prof. dr. sc. Renata Barić (Kineziološki fakultet u Zagrebu).

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89293030090

__________________________________________________________________

Kandidatkinja: Kristina Vugdelija

Datum održavanja obrane: 31. svibnja 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-001

Naslov rada: Tvorba nacionalnih heroja u suvremenim kulturama sjećanja u Hrvatskoj,

Mentorica: prof. dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević

DS Etnologija i kulturna antropologija

______________________________________________________________________

Kandidatkinja: Tea Gutović

Datum održavanja obrane: 5. lipnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Utjecaj društvenog kapitala i lokalnog gospodarskog konteksta na poduzetničke namjere studenata

Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

DS Sociologija

_________________________________________________________________________

Kandidat: Almir Elezović

Datum održavanja obrane: 6. lipnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Medijsko posredovanje teorija zavjera o pandemiji bolesti COVID-19 u Hrvatskoj

Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Vilović, u miru (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)

DS Informacijske i komunikacijske znanosti

_______________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Sanja Marinov Vranješ

Datum održavanja obrane: 6. lipnja 2023. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Razvoj leksičke sposobnosti u engleskome kao inome jeziku tijekom inozemnoga studijskoga boravka

Mentorica: prof. dr. sc. Višnja Pavičić-Takač (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet)

DS Glotodidaktika

_____________________________________________________________________

Kandidat: Šime Perović

Datum održavanja obrane: 7. lipnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Pokrštavanje Hrvata u svjetlu arheoloških nalaza

Mentor: prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)

DS Hrvatska kultura

_____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Arijana Pavelić

Datum održavanja obrane: 12. lipnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Uloga zdravstvene informacijske pismenosti u vrednovanju mrežnih zdravstvenih informacija

Mentorice: prof. dr. sc. Sonja Špiranec i dr. sc. Sanja Brangan (Medicinski fakultet u Zagrebu)

DS Informacijske i komunikacijske znanosti

_______________________________________________________________________

Kandidatkinja: Martina Munivrana

Datum održavanja obrane: 12. lipnja 2023. s početkom u 12.00 sati, dvorana A 309 (III. kat)

Naslov rada: Umjetničko djelo Brede Beban u kontekstu feminističke i postkolonijalne teorije

Mentorice: prof. dr. sc. Biljana Kašić, u miru (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru) i dr. sc. Suzana Marjanić, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu).

DS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

_______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nikola Erceg

Datum održavanja obrane: 15. lipnja 2023. s početkomu 14:00 sati, u dvorani A-229

Naslov rada: Decision-making skills and styles as predictors of managerial performance (Vještine i stilovi odlučivanja kao odrednice uspjeha u poslu rukovoditelja)

Mentor: prof. dr. sc. Zvonimira Galića.

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81940698826

__________________________________________________________________________________