Kandidatkinja: Marija Živković

Datum održavanja obrane: 10. srpnja 2024. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Produkcija i recepcija zagrebačke baletne scene od 1992. do 2012.

Mentori: prof. dr. sc. Renata Martinec (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Tomislav Brlek

DS Književnosti, izvedbene umjetnosti, filma i kulture

__________________________________________________________________

Kandidatkinja: Karla Lončar

Datum održavanja obrane: 27. lipnja 2024. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Serijal Twin Peaks Davida Lyncha i Marka Frosta u kontekstu feminističke i psihoanalitičke teorije

Mentori: prof. dr. sc. Nikica Gilić i doc. dr. sc. Maša Grdešić

DS Književnosti, izvedbene umjetnosti, filma i kulture

___________________________________________________________________

Kandidat: Filip Fila

Datum održavanja obrane: 21. lipnja 2024. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-228.

Naslov rada: Perception of the European Union in the context of the migration crisis – a comparative study of the Czech Republic and Croatia (Percepcija Europske unije u kontekstu migracijske krize – komparativna studija Češke i Hrvatske)

Mentori: dr. sc. Nikola Petrović i prof. dr. sc. Dragan Bagić

DS Sociologija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Mirela Landsman Vinković

Datum održavanja obrane: utorak, 12. srpnja 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Učinak poučavanja razrednomu jeziku u izobrazbi nastavnika njemačkoga

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić

PDS Glotodidaktika

_____________________________________________________________

Kandidatkinja: Petra Polić

Datum održavanja obrane: utorak, 12. srpnja 2022. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-227

Naslov rada: Sustavan opis i klasifikacija odgojnih postupaka u obitelji utemeljeni na općoj teoriji odgoja Wolfganga Sünkela

PDS Pedagogija

_____________________________________________________________

Kandidat: Filip Budić

Datum održavanja obrane: četvrtak, 14. srpnja 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Zemljopisne, društvene i ekonomske okolnosti grčkog interesa za istočnu obalu Jadrana

Mentorica: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač

PDS Arheologija

_______________________________________________________________

Kandidat: Željko Trbušić

Datum održavanja obrane: petak, 15. srpnja 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Metode analize i optimizacije procesa optičkog prepoznavanja znakova u arhivskim informacijskim sustavima

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

________________________________________________________________

Kandidatkinja: Martina Pavić

Datum održavanja obrane: utorak, 18. srpnja 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-119

Naslov rada: Uloga pridjeva u hrvatskome medicinskom nazivlju

Mentorice: dr. sc. Ana Ostroški Anić, znan. surad. (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) i prof. dr. sc. Bernardina Petrović

PDS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

______________________________________________________________

Kandidatkinja: Branka Šegvić

Datum održavanja obrane: 20. srpnja 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Usporedna analiza muške i ženske retorike u političkom intervjuu

Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

PDS Lingvistika

________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Ivana Kardum Goleš

Datum održavanja obrane: ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Analiza neokolonijalnih mehanizama moći u postkolonijalnom pismu

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Stipe Grgas

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

_________________________________________________________________

Kandidatkinja: Sara Košutar

Datum održavanja obrane: 9. rujna 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Razrješavanje dvosmislenosti anaforične lične zamjenice

Mentorice: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska i izv. prof. dr. sc. Gordana Hržica (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu)

PDS Lingvistika

_________________________________________________________________

Kandidat: Marko Marelić

Datum održavanja obrane: 13. rujna 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-228

Naslov rada: E-profesionalizam doktora medicine i doktora dentalne medicine u Hrvatskoj

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić i izv. prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina (Medicinski fakultet u Zagrebu)

PDS Sociologija

____________________________________________________________________

Kandidat: Dino Vukušić

Datum održavanja obrane: 16. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-220

Naslov rada: Supkulturne i postsupkulturne prakse mladih u Zagrebu

Mentori: dr. sc. Benjamin Perasović, znan. savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

PDS Sociologija

_________________________________________________________

Kandidat: Frano Musić

Datum održavanja obrane: 19. rujna 2022.  s početkom u 12.00 sati, prostorija A-113

Naslov rada: Metafore i geste u četirima Evanđeljima

Mentorica: prof. dr. sc. Ida Raffaelli

PDS Hrvatska kultura

________________________________________________________

Kandidatkinja: Jana Kiralj

Datum održavanja obrane: 23. rujna 2022. u 12.00 sati, u dvorani A-229

Naslov rada: Uloga doživljaja međugrupne prijetnje u socio-psihološkoj integraciji izbjeglica i zajednice primatelja

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković

PDS Psihologija

_______________________________________________________

Kandidatkinja: Tena Karavidović

Datum održavanja obrane: 28. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst

Mentorice: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savjetnica (Institut za arheologiju, Zagreb) i prof. dr. sc. Sanda Rončević (Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu)

PDS Arheologija

______________________________________________________

Kandidat: Tomislav Pavlović

Datum održavanja obrane: 28. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u dvorani A-203

Naslov rada: Uloga mračne osobine ličnosti, relativne deprivacije i pripisivanja krivnje u predviđanju radikaliziranih stavova i namjera

Mentorica: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški.

PDS Psihologija

________________________________________________________

Kandidatkinja: Daša Farkaš

Datum održavanja obrane: 29. rujna 2022. u 11.00 sati, u dvorani A-309 (III. kat)

Naslov rada: Uloga apozicije u sintaksi hrvatskoga i češkoga jezika

Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Šojat

PDS Lingvistika

__________________________________________________________

Kandidatkinja: Džejla Khattab

Datum održavanja obrane: 29. rujna 2022. u 14.00 sati, u dvorani A-309 (III. kat)

Naslov rada: Načela strukturnoga modeliranja bibliografskih podataka za bosanskohercegovačke vakufname

Mentorica: prof. dr. sc. Ana Barbarić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________

Kandidatkinja: Katarina Šprem

Datum održavanja obrane: 30. rujna 2022. s početkom u 9.30 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Eksploatacija kamene sirovine u prapovijesti i antici Istarskoga poluotoka

Mentori: prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić

PDS Arheologija

__________________________________________________________

Kandidat: Kristijan Gradečak

Datum održavanja obrane: 3. listopada 2022. s početkom u 17.00 sati u dvorani A-101

Naslov rada: Filozofija prirode i genealogija vremena u Schellingovim Dobima svijeta

Mentor: prof. dr. sc. Igor Mikecin

PDS Filozofija

____________________________________________________________

Kandidatkinja: Katica Šamija

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Utjecaj međunarodnih rangiranja na sveučilišta u Republici Hrvatskoj promatrano kroz teorijske koncepte davanja i stvaranja smisla

Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Špiranec

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

____________________________________________________________

Kandidatkinja: Gabrijela Bionda

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Stilističko čitanje suvremene hrvatske drame – od dramskoga do kazališnog teksta

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Bagić

PDS Hrvatska kultura

_____________________________________________________________

Kandidatkinja: Višnja Pentić Vukašinović

Datum održavanja obrane: 7. listopada 2022.  s početkom u 15.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Igranofilmska poetika Kuće na pijesku Ivana Martinca

Mentori: dr. sc. Tomislav Šakić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb) i prof. dr. sc. Nikica Gilić

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

______________________________________________________________

Kandidat: Okan Büyüktapu

Datum održavanja obrane: 24. listopada 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309

 Naslov rada: Ottoman Garrisons in Western Slavonia (1550–1680) (Osmanske vojne posade u zapadnoj Slavoniji (1550.–1680.))

Mentor: dr. sc. Anđelko Vlašić (Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet)

PDS Predmoderna povijest

_______________________________________________________________

Kandidat: Denis Novko

Datum održavanja obrane: 26. listopada 2022. s početkom u 17.30 sati u Vijećnici fakulteta

Naslov rada: Uloga umjetnosti u razvoju Schellingova sustava filozofije

Mentor: prof. dr. sc. Igor Mikecin

PDS Filozofija

______________________________________________________________

Kandidat: Nikola Mlinac

Datum održavanja obrane: 28. listopada 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Društvene mreže kao alati utjecaja u hibridnim sukobima

Mentorica: prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Sveučilište Sjever u Varaždinu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________________

Kandidat: Mirela Polić

Datum održavanja obrane: 11. studenog 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Primjena heuristika u odnosima s javnostima

Mentorica: prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić (Sveučilište Sjever u Varaždinu).

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

_______________________________________________________________

Kandidatkinja: Marta Alić

Datum održavanja obrane: 16. studenoga 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat).

Naslov rada: Model vrjednovanja informacijske transparentnosti politika privatnosti

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić (Sveučilište Sjever u Varaždinu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________________

Kandidat: Krešimir Bobaš

Datum održavanja obrane: 25. studenog 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat).

Naslov rada: Politički triler u suvremenoj američkoj kinematografiji

Mentorica: prof. dr. sc. Jelena Šesnić

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studij kulture

__________________________________________________________________

Kandidatkinja: Danijela Ucović

Datum održavanja obrane: 28. studenog 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Sakralna arhitektura Zlatka Ugljena

Mentori: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica (Sveučilište u Dubrovniku) i prof. dr. sc. Dragan Damjanović

PDS Hrvatska kultura

__________________________________________________________________

Kandidat: Marta Budicin Munišević

Datum održavanja obrane: 28. studenog 2022. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Zvonici od 16. do kraja 18. stoljeća u Istri

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasna Gudelj (Università Ca’Foscari Venezia, Italija)

PDS Povijest umjetnosti

_________________________________________________________________

Kandidat: Marko Marina

Datum održavanja obrane: 1. prosinca 2022. s početkom u 10.30 u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Društveni i religijski kapital Velike Crkve i Valentinove gnostičke škole u 2. i 3. stoljeću

Mentori: prof. dr. sc. Trpimir Vedriš i prof. dr. sc. Ivan Bodrožić (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu).

PDS Medievistika

_________________________________________________________________

Kandidatkinja: Edina Nikšić Rebihić

Datum održavanja obrane: 6. prosinca 2022. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A226 (Odsjek za pedagogiju).

Naslov rada: Pedagoško gledište Bošnjaka u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Komar

PDS Pedagogija

_____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jagoda Poropat Darrer

Datum održavanja obrane: 13. prosinca 2022. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-209 (III. kat)

Naslov rada: Predsjednička retorika u Hrvatskoj

Mentorica: doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof

PDS Lingvistika

___________________________________________________________________

Kandidat: Jurica Marković

Datum održavanja obrane: 15. prosinca 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji C-210

Naslov rada: Politički autoritet u digitalnoj demokraciji

Mentori: izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić

PDS Filozofija

____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Davorke Rujevčan

Datum održavanja obrane: 20. prosinca 2022. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110 (Odsjek za kroatistiku)

Naslov rada: Ispitivanje čitanja na engleskom jeziku u odnosu na vrstu zadataka i koheziju teksta

Mentorica: prof. dr. sc. Renata Šamo (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet)

PDS Glotodidaktika

_________________________________________________________________

Kandidat: Gaurish Pandurang Thakkar

Datum održavanja obrane: 22. prosinca 2022. s početkom u15.30 sati u prostoriji A-105

Naslov rada: Cross-lingual Sentiment analysis of official EU slavic languages (Prekojezična analiza mnijenja u slavenskim jezicima službenima u EU-u)

Mentorica: prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

__________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nataša Fritz

Datum održavanja obrane: 12. siječnja 2023. s početkom u 12,00 u prostoriji B-110 (pročelnička soba Odsjeka za kroatistiku)

Naslov rada: Konstrukcije za izražavanje pojma ‘sukob’ u najstarijim hrvatskim pravnim spomenicima − sintaktičko-semantička analiza

Mentorice: prof. dr. sc. Ida Raffaelli i izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović

PDS Lingvistika

__________________________________________________________________

Kandidat: Dražen Maleš

Datum održavanja obrane: 13. siječnja 2023. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Upravljanje medijima i komunikacijskim sustavom velikih sportskih događaja

Mentor: prof. dr. sc. Danijel Labaš (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

_________________________________________________________________

Kandidat: Juraj Jurlina

Datum održavanja obrane: 13. siječnja 2023. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Strukturna i kulturna individualizacija u hrvatskom društvu od 1999. do 2018. godine

Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

PDS Sociologija

__________________________________________________________________

Kandidat: Jasenko Zekić

Datum održavanja obrane: 14. siječnja 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Uloga javnog prijevoza u razvoju Pule tijekom 20. stoljeća

Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet)

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

______________________________________________________________________

Kandidat: Mario Carić

Datum održavanja obrane: 18. siječnja 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoriji Fond 2, na Odsjeku za arheologiju

Naslov rada: Prehrana i zdravstveno stanje brončanodobnih stanovnika istočnojadranske obale i zaleđa – bioarheološki i biokemijski pristup

Mentorica: prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak-Gregl

PDS Arheologija

_____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Vesna Cigan

Datum održavanja obrane: 18. siječnja 2023. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Kolokacijski odnosi u njemačkom, engleskom i hrvatskom strojarskom nazivlju

Mentori: prof. dr. sc. Velimira Piškorca i izv. prof. dr. sc. Dragice Bukovčan

PDS Lingvistika

___________________________________________________________________

Kandidatkinja: Andreja Tominac

Datum održavanja obrane: 20. siječnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Procjenjivanje vjerodostojnosti izvora informacija u digitalnom okruženju

Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Špiranec

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

_________________________________________________________________

Kandidatkinja: Branka Bagarić

Datum održavanja obrane: 30. siječnja 2023. s početkom u 14,00 sati, u dvorani A-229

Naslov rada: The role of the Internet in development and treatment of mental health problems (Uloga interneta u razvoju i tretiranju psihičkih smetnji)

Mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

PDS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81648820241

_____________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Mirela Dakić

Datum održavanja obrane: 3. veljače 2023. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-301 (III. kat)

Naslov rada: Udio avangarde u feminističkoj teoriji

Mentorica: doc. dr. sc. Zrinka Božić

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

________________________________________________________________________________

Kandidat: Vedran Dukovski

Datum održavanja obrane: 9. veljače 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat).

Naslov rada: Vojna uprava Jugoslavenske armije i gospodarske prilike u hrvatskom dijelu Istre 1945.-1947.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet).

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Sanja Radmilo Derado

Datum održavanja obrane: 16. veljače 2023. s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Literarne reprezentacije neoliberalne ekonomske paradigme u suvremenoj irskoj ženskoj prozi od 2006. do 2016.

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Stipe Grgas

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

__________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Zdenka Burda

Datum održavanja obrane: 20. veljače 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-110

Naslov rada: Svrha ili opći cilj Hrvatskoga jezika u srednjoj školi od sedamdesetih godina 20. stoljeća do danas

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Alerić

PDS Hrvatska kultura

___________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Anita Katulić

Datum održavanja obrane: 1. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-116

Naslov rada: Upravljanje zaštitom osobnih podataka i osiguravanje informacijske privatnosti u knjižnicama

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

____________________________________________________________________________________

Kandidat: Zlatko Vidačković

Datum održavanja obrane: 2. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Trendovi novinske kritike hrvatskog dugometražnog igranog filma od 2001. do 2019. godine

Mentori: doc. dr. sc. Jelena Jurišić (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Nikša Sviličić (Sveučilište Sjever u Varaždinu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

____________________________________________________________________________________

Kandidat: Edin Omerčić

Datum održavanja obrane: 3. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u dvorani A-102

Naslov rada: Politička djelatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996.

Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

___________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nataša Juničić

Datum održavanja obrane: 3. ožujka 2023. s početkom u 13:30 sati, u dvorani A-119

Naslov rada: Multimodalni pristup otkrivanju lažiranja u selekcijskom intervjuu

Mentorica: doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić.

PDS Psihologija

____________________________________________________________________________________

Kandidat: Sergej Filipović

Datum održavanja obrane: 10. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u seminarskoj dvorani Knjižnice fakulteta (III. kat).

Naslov rada: Srednje školstvo u Osijeku (1918.-1941.)

Mentori: dr. sc. Dinko Župan, viši znan. suradnik (Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu) i doc. dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

_________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Iva Zečević

Datum održavanja obrane: 10. ožujka 2023. s početkom u 12:00 sati, u dvorani A-309.

Naslov rada: Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i depresivnosti u ranoj adolescenciji.

Mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.

PDS Psihologija

______________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Danijela Pongrac

Datum održavanja obrane: 14. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Difuzija informacija u akademskom prostoru

Mentorica: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

_______________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Selma Rakovac

Datum održavanja obrane: 21. ožujka 2023.  s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Funkcije komunikacijski relevantne šutnje u njemačkome

Mentorice: prof. u miru dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi  i izv. prof. dr. sc. Maja Anđel

PDS Lingvistika

_____________________________________________________________________________________

Kandidat: Vladimir Bralić

Datum održavanja obrane: 22. ožujka 2023. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Model dugotrajne pohrane digitalno potpisanoga arhivskoga gradiva

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

______________________________________________________________________________________

Kandidat: Karlo Kanajet

Datum održavanja obrane: 31. ožujka 2023. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Vladino upravljanje kriznom komunikacijom na internetu u javnozdravstvenoj krizi

Mentori: prof. dr. sc. Danijel Labaš (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

________________________________________________________________________________________

Kandidat: Luka Velić

Datum održavanja obrane: 25. travnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Fonologija i morfologija novoštokavskih ikavskih govora Vrpolja, Kninskoga Polja i Knina

Mentorica: dr. sc. Ivana Kurtović Budja, znan. suradnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)

PDS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ana Pavelić-Tremac

Datum održavanja obrane: 2. svibnja 2023. s početkom u 11:00 sati, u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Provjera modela internaliziranoga i eksternaliziranoga tipa PTSP-a i zdravstvenih ishoda u hrvatskih veterana

Mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

PDS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/88276961984

_____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Lidija Knorr

Datum održavanja obrane: 9. svibnja 2023. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Privatizacija prirodnih dobara i odgovornost u doba globalizacije

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

DS Filozofija

____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Lovela Machala Poplašen

Datum održavanja obrane: 16. svibnja 2023. s početkom u 10.00 sati, prostorija A-309 (III. kat)

Naslov rada: Informacijsko-komunikacijska uloga infografike u prenošenju zdravstvenih poruka

Mentori: izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivanjko i doc. dr. sc. Hana Brborović (Medicinski fakultet u Zagrebu)

DS Informacijske i komunikacijske znanosti

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Rebeka Prosoli

Datum održavanja obrane: 22. svibnja 2023. s početkom u 15.30 sati u Vijećnici

Naslov rada: Stres i suočavanje sa stresom roditelja djece sportaša

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić i prof. dr. sc. Renata Barić (Kineziološki fakultet u Zagrebu).

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89293030090

__________________________________________________________________

Kandidatkinja: Kristina Vugdelija

Datum održavanja obrane: 31. svibnja 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-001

Naslov rada: Tvorba nacionalnih heroja u suvremenim kulturama sjećanja u Hrvatskoj,

Mentorica: prof. dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević

DS Etnologija i kulturna antropologija

______________________________________________________________________

Kandidatkinja: Tea Gutović

Datum održavanja obrane: 5. lipnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Utjecaj društvenog kapitala i lokalnog gospodarskog konteksta na poduzetničke namjere studenata

Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

DS Sociologija

_________________________________________________________________________

Kandidat: Almir Elezović

Datum održavanja obrane: 6. lipnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Medijsko posredovanje teorija zavjera o pandemiji bolesti COVID-19 u Hrvatskoj

Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Vilović, u miru (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)

DS Informacijske i komunikacijske znanosti

_______________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Sanja Marinov Vranješ

Datum održavanja obrane: 6. lipnja 2023. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Razvoj leksičke sposobnosti u engleskome kao inome jeziku tijekom inozemnoga studijskoga boravka

Mentorica: prof. dr. sc. Višnja Pavičić-Takač (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet)

DS Glotodidaktika

_____________________________________________________________________

Kandidat: Šime Perović

Datum održavanja obrane: 7. lipnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Pokrštavanje Hrvata u svjetlu arheoloških nalaza

Mentor: prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)

DS Hrvatska kultura

_____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Arijana Pavelić

Datum održavanja obrane: 12. lipnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Uloga zdravstvene informacijske pismenosti u vrednovanju mrežnih zdravstvenih informacija

Mentorice: prof. dr. sc. Sonja Špiranec i dr. sc. Sanja Brangan (Medicinski fakultet u Zagrebu)

DS Informacijske i komunikacijske znanosti

_______________________________________________________________________

Kandidatkinja: Martina Munivrana

Datum održavanja obrane: 12. lipnja 2023. s početkom u 12.00 sati, dvorana A 309 (III. kat)

Naslov rada: Umjetničko djelo Brede Beban u kontekstu feminističke i postkolonijalne teorije

Mentorice: prof. dr. sc. Biljana Kašić, u miru (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru) i dr. sc. Suzana Marjanić, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu).

DS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

_______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nikola Erceg

Datum održavanja obrane: 15. lipnja 2023. s početkomu 14:00 sati, u dvorani A-229

Naslov rada: Decision-making skills and styles as predictors of managerial performance (Vještine i stilovi odlučivanja kao odrednice uspjeha u poslu rukovoditelja)

Mentor: prof. dr. sc. Zvonimira Galića.

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81940698826

__________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jana Kegalj

Datum održavanja obrane: 26. lipnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-123

Naslov rada: Žanrovska analiza pomorskopravnih tekstova i ostvarenje prijevodnih univerzalija u njihovim prijevodima s engleskoga jezika

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović i izv. prof. dr. sc. Sandra Tominac Coslovich (Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet)

DS Lingvistika

_________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Dora Derado Giljanović

Datum održavanja obrane: 27. lipnja 2023. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-126

Naslov rada: Strategije aproprijacije u suvremenoj umjetnosti u Hrvatskoj

Mentori: prof. dr. sc. Jasna Galjer i izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet).

DS Povijest umjetnosti

________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Barbara Gaj Ristić

Datum održavanja obrane: 28. lipnja 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-126

Naslov rada: Radikalni enformel u hrvatskoj umjetnosti od 1956. do 1962. godine

Mentori: prof. dr. sc. Dalibor Prančević (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet) i prof. dr. sc. Frano Dulibić

DS Povijest umjetnosti

_______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Lorena Peroš

Datum održavanja obrane: 3. srpnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Kulturne vrijednosti u funkciji turističke komunikacije na primjeru povijesne jezgre grada Zadra

Mentorica: prof. u miru dr. sc. Gordana Vilović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)

DS Informacijske i komunikacijske znanosti

________________________________________________________________________________

Kandidat: Diego Fernando Válio Antunes Alves

Datum održavanja obrane: 3. srpnja 2023. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Computational typological analysis of syntactic structures in European languages (Računalna tipološka analiza sintaktičkih struktura u europskim jezicima)

Mentori: doc. dr. sc. Božo Bekavac i dr. sc. Daniel Zeman (Charles University, Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics).

DS Lingvistika

_________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jelena Jovanović

Datum održavanja obrane: 5. srpnja 2023. s početkom u 11.00 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018.

Naslov rada: Karakteristike i razvoj pogrebnih običaja u Issi na temelju arheoloških istraživanja nekropole Martvilo od 1976. do 1985.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

DS Arheologija

_________________________________________________________________________________

Kandidat: Lukas Paun

Datum održavanja obrane: 6. srpnja 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-301

Naslov rada: Računalno potpomognuto usmjeravanje kod dvojezičnih govornika

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Maja Anđel

DS Lingvistika

__________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jasenka Čengić

Datum održavanja obrane: 6. srpnja 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Mjerenje inojezične sposobnosti u ranoj školskoj dobi

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Renata Geld i doc. dr. sc. Diana Tomić

DS Glotodidaktika

_________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Divna Blažev

Datum održavanja obrane: 7. srpnja 2023. s početkom u 14:00 sati u dvorani A-229

Naslov rada: Provjera biopsihosocijalnog modela ortoreksije

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/84978786025

_________________________________________________________________________________

Kandidat: Domagoj Bužanić

Datum održavanja obrane: 10. srpnja 2023. s početkom u 11.00 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018.

Naslov rada: Vodoopskrba hrvatskog Jadrana u rimsko doba

Mentor: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

DS Arheologija

________________________________________________________________________________

Kandidat: Antun Palanović

Datum održavanja obrane: 12. srpnja 2023. s početkom u 12:00 sati, u dvorani A-229

Naslov rada: Proceduralno znanje o vođenju ljudi kao odrednica uspjeha u menadžerskom poslu

Mentorica: doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić.

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/85943984561

___________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Petra Nikšić

Datum održavanja obrane: 20. srpnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-018 – Zbirka Odsjeka za arheologiju

Naslov rada: Kasnoantička zajednica na granici Panonije i Norika na primjeru keramičkog posuđa iz Lobora

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

DS Arheologija

___________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Irena Sovar

Datum održavanja obrane: 20. srpnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Profesionalne kompetencije odgajatelja za rad u dječjem domu

Mentor: prof. dr. sc. Neven Hrvatić (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu)

DS Pedagogija

____________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Maja Colnago

Datum održavanja obrane: 4. rujna 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301 (III. kat)

Naslov rada: Uspješnost metoda poučavanja naglasaka u osnovnoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika

Mentori: izv. prof. dr. sc. Marko Alerić i doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof

DS Kroatistika

____________________________________________________________________________________

Kandidat: Mario Pandžić

Datum održavanja obrane: 7. rujna 2023. u 13:00 sati, u dvorani A-203

Naslov rada: Kognitivni aspekti kockanja adolescenata

Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/84685087716

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ana Solter

Datum održavanja obrane: 8. rujna 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju)

Naslov rada: Josip Brunšmid i razvoj arheologije kao znanstvene discipline u kontinentalnoj Hrvatskoj

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić

DS Arheologija

___________________________________________________________________________________

Kandidat: Mario Šimudvarac

Datum održavanja obrane: 8. rujna 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301 (III. kat)

Naslov rada: Poetika prostora u romanima bačkih Hrvata

Mentorica: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu)

DS Hrvatska kultura

___________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Dunja Martić Štefan

Datum održavanja obrane: 15. rujna 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju)

Naslov rada: Rekonstrukcija svakodnevnih djelatnosti u naseljima starčevačke kulture analizom tragova uporabe lomljenoga kamenoga oruđa

Mentor: prof. dr. sc. Ivor Karavanić

DS Arheologija

__________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jana Škrgulja

Datum održavanja obrane: 21. rujna 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju)

Naslov rada: Arheologija identiteta u 5. i 6. st. na primjeru kasnoantičke Dalmacije i južne Panonije

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

DS Arheologija

________________________________________________________________________________

Kandidat: Bojan Prosenjak

Datum održavanja obrane: 22. rujna 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-102

Naslov rada: Analiza valjanosti e-procjenjivanja u engleskomu kao jeziku struke

Mentorica: prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet)

DS Glotodidaktika

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ivana Nardelli Debač

Datum održavanja obrane: 22. rujna 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Pristup kritičkoj analizi političkoga diskursa – neprimjereni izrazi u predizbornim kampanjama

Mentorica: prof. dr. sc. Mislava Bertoša

DS Lingvistika

Otkazuje se javna obrana doktorskog rada.

__________________________________________________________________________________

Kandidat: Bruno Barać

Datum održavanja obrane: 2. listopada 2023. s početkom u 15:00 sati, u dvorani A-309

Naslov rada: Provjera transdijagnostičke uloge teorije uma u objašnjenju eksternaliziranih problema djece predškolske dobi

Mentorica: prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/87555188084

____________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Iva Tadić

Datum održavanja obrane: 4. listopada 2023. s početkom u 11:00 sati, u dvorani A-309

Naslov rada: Provjera modela manjinskog stresa kod roditelja djece s kohlearnim implantom

Mentorica: prof. dr. sc. Nataše Jokić-Begić

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/84134258344

____________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ines Amber Kincaid

Datum održavanja obrane: 12. listopada 2023. s početkom u 9:30 sati, u Vijećnici Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Uloga mehanizama (zlo)uporabe parasimpatikusa za potiskivanje emocija u poremećajima srčano-žilnog sustava

Mentorica: prof. dr. sc. Meri Tadinac

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/83360568379

Otkazuje se javna obrana doktorskog rada.

________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Daria Marjanović

Datum održavanja obrane: 25. listopada 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Uloga Facebook zajednica u očuvanju zavičaja i komuniciranju lokalnog identiteta

Mentorica: prof. dr. sc. Tena Perišin (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)

DS Informacijske i komunikacijske znanosti

_________________________________________________________________________________

Kandidat: Benjamina Banai

Datum održavanja obrane: 25. listopada 2023. s početkom u 14:00 sati, u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Muževnost lica političara i uspjeh na izborima

Mentor: prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

DS Psihologija

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nataša Ivančević

Datum održavanja obrane: 25. listopada 2023. s početkom u 16.15 sati u Vijećnici fakulteta

Naslov rada: Modernizam figuralne plastike Koste Angelija Radovanija

Mentor: prof. dr. sc. Frano Dulibić

DS Povijest umjetnosti

________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ivana Rončević Elezović

Datum održavanja obrane: 26. listopada 2023. s početkom u 14.15 sati u Vijećnici fakulteta

Naslov rada: Poveznice hrvatskoga i talijanskoga slikarstva od 1872. do 1919.

Mentor: prof. dr. sc. Frano Dulibić

DS Povijest umjetnosti

_______________________________________________________________________________

Kandidat: Toni Bandov

Datum održavanja obrane: 3. studenog 2023. s početkom u 12.30 sati u prostoriji F-316

Naslov rada: Analiza prikaza afrikanerskog identiteta u povijesnim romanima Karela Schoemana iz postkolonijalne perspektive

Mentorica: prof. dr. sc. Milka Car Prijić

DS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

_______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ines Amber Kincaid

Datum održavanja obrane: 10. studenog 2023. s početkom u 10:00 sati, u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Uloga mehanizama (zlo)uporabe parasimpatikusa za potiskivanje emocija u poremećajima srčano-žilnog sustava

Mentorica: prof. dr. sc. Meri Tadinac

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89173026220

______________________________________________________________________________________

Kandidat: Zrinko Novosel

Datum i mjesto održavanja obrane: 29. studenoga 2023. s početkom u 12 sati u A-309 na Filozofskom fakultetu

Naslov rada: Transfer ideja i akademsko-intelektualna umreženost profesora Katedre za prirodno, opće javno i međunarodno pravo na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu (1776.-1850.)

Mentori: dr. sc. Vlasta Švoger, znan. savjetnica (Hrvatski institut za povijest u Zagrebu) i prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

DS Predmoderne povijesti

_____________________________________________________________

Kandidat: Marko Toth

Datum održavanja obrane: 4. prosinca 2023. s početkom u 15:15 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Psihološke odrednice sindroma suhog oka

Mentorica: prof. dr. sc. Nataše Jokić-Begić

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/88350676589

____________________________________________________________

Kandidat: Andrej Ivan Nuredinović

Datum održavanja obrane: 5. prosinca 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji C-001

Naslov rada: Supkulturni identitet organizirane navijačke skupine – primjer Bad Blue Boysa

Mentori: prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek i izv. prof. dr. sc. Jana Vukić

DS Sociologija

_____________________________________________________________

Kandidat: Daniel Rafaelić

Datum održavanja obrane: 6. prosinca 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Percepcija starog Egipta u kinematografiji

Mentori: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić i dr. sc. Tomislav Šakić, znan. suradnika (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb).

DS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

_______________________________________________________________

Kandidatkinja: Ivana Nardelli Debač

Datum održavanja obrane: 8. prosinca 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Pristup kritičkoj analizi političkoga diskursa – neprimjereni izrazi u predizbornim kampanjama

Mentorica: prof. dr. sc. Mislava Bertoša

DS Lingvistika

__________________________________________________________

Kandidat: Igor Mrkalj

Datum održavanja obrane: 8. prosinca 2023. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-302

Naslov rada: Ustaški teror i genocid – primjer Gline i glinskoga kotara 1941.-1942. godine

Mentor: prof. dr. sc. Ivo Goldstein, u miru

DS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

___________________________________________________________

Kandidatkinja: Marija Džida

Datum održavanja obrane: 8. prosinca 2023. s početkom u  u 15:00 sati, u dvorani D-I Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Uloga osjetljivosti na okolinu u odnosima između obiteljskih čimbenika, strategija regulacije emocija i psihološke prilagodbe u razdoblju tranzicije u adolescenciju

Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš.

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/85491238743

___________________________________________________________________

Kandidatkinja: Marina Maglić

Datum održavanja obrane: 13. prosinca 2023. s početkom u 14:00 sati, u dvorani D-II Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Analitičko rasuđivanje i uvjerenja koja proizvode polarizaciju

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81409393293

_____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ena Uzelac

Datum održavanja obrane: 15. prosinca 2023. s početkom u 13:00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Međugrupni kontakt i unutargrupna identifikacija kao prediktori međugrupne prijetnje u višeetničkim zajednicama

Mentorica: prof. dr. sc. Margareta Jelić

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/83289548415

___________________________________________________________

Kandidat: Josip Razum

Datum održavanja obrane: 18. prosinca 2023. s početkom u 9:30 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Daily motivational underpinnings and outcomes of adolescent video gaming (Dnevni motivacijski prediktori i ishodi igranja videoigara kod adolescenata)

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Huić

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89688719468

_____________________________________________________________________

Kandidatkinja: Matea Kramarić

Datum održavanja obrane: 19. prosinca 2023. u 10:00 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Uloga atribucija u procesu samostigmatizacije roditelja djece s razvojnim jezičnim poremećajem

Mentorice: prof. dr. sc. Željka Kamenov i doc. dr. sc. Gordana Hržica (Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81110737765

_________________________________________________________________

Kandidatkinja: Tea Sabol

Datum održavanja obrane: 10. siječnja 2024. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110

Naslov rada: Usmenoknjiževni zapisi s otoka Cresa i njihova kontekstualizacija

Mentor: professor emeritus Stipe Botice

DS Hrvatska kultura

_______________________________________________________________

Kandidatkinja: Maja Ribar

Datum održavanja obrane: 12. siječnja 2024. s početkom u 14:00 sati, u dvorani A-229 Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Iskazivanje osobina ličnosti u svakodnevnim situacijama – provjera postavki teorije cjelovitih osobina

Mentor: prof. dr. sc. Denis Bratko

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/83088464292

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Zorica Jurčević

Datum održavanja obrane: 27. siječnja 2024. s početkom u 11.00 sati u dvorani B-110

Naslov rada: Tijelo u opusu Janka Polića Kamova

Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

DS Kroatistika

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ana Kodrić Ivelić

Datum održavanja obrane: 29. siječnja 2024. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Jezični identiteti tekstopisaca hrvatske popularne glazbe s govornog područja dalmatinskog regiolekta

Mentori: prof. dr. sc. Velimir Piškorec i dr. sc. Ivana Kurtović Budja, viša znanstvena suradnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb).

DS Lingvistika

____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jasmina Mehulić

Datum održavanja obrane: 1. veljače 2024.  s početkom u 14:30 sati, u dvorani A-229 Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Međudjelovanje individualnih obilježja partnera i interakcije u dijadi na percepciju svakodnevnoga stresa i održavanje kvalitetnih partnerskih odnosa

Mentor: prof. dr. sc. Željka Kamenov

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/86892873956

_____________________________________________________________________________

Kandidat: Boris Postnikov

Datum održavanja obrane: 7. veljače 2024.  s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: „Postjugoslavenska književnost“ – konstrukcija polja

Mentor: prof. dr. sc. Dean Duda

DS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Martina Pocrnić

Datum održavanja obrane: 20. veljače 2024.  s početkom u 14:00 sati, u dvorani A-229 Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Etiologija subjektivne dobrobiti u prostoru modela ličnosti HEXACO

Mentor: prof. dr. sc. Denis Bratko

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89750001839

____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Francesca Dumančić

Datum održavanja obrane: 23. veljače 2024. s početkom u 13:00 sati, u dvorani A-229 Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Foreign language effect in everyday moral decision-making (Efekt stranog jezika pri svakodnevnom moralnom odlučivanju)

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković

DS Psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89814928780

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Irena Medvešek

Datum održavanja obrane: 1. ožujka 2024. s početkom u 15,00 sati u A-309

Naslov rada: Diskursna analiza turističkih vodiča Zagreba od 1882. do 1936.

Mentori: izv. prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat i prof. dr. sc. Velimir Piškorec

DS Lingvistika

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ivana Čavar

Datum održavanja obrane: petak, 1. ožujka 2024. s početkom u 10.00 sati u dvorani A-228

Naslov rada: Uloga profesionalne socijalizacije u oblikovanju političkih vrijednosti

Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić

DS Sociologija

_____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jelena Đorđević

Datum održavanja obrane: 5. ožujka 2024.  s početkom u 10:00 sati u prostoriji B-110

Naslov rada: Jezična i stilska obilježja četiriju evanđelja na hrvatskom jeziku

Mentor: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska

DS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

_____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Mirta Mornar

Datum održavanja obrane: 6. ožujka 2024.  s početkom u 15:00 sati u Vijećnici  Filozofskog fakulteta

Naslov rada: The role of social and emotional competencies in early-career teachers’ occupational well-being (Uloga socio-emocionalnih kompetencija u profesionalnoj dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere)

Mentor: prof. dr. sc. Irena Burić

DS Psihologije

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/83965455439

______________________________________________________________________________

Kandidat: Juraj Kukoč

Datum održavanja obrane:  8. ožujka 2024.  s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-224

Naslov rada: Hrvatski kozerijski film u jugoslavenskoj kinematografiji nakon 1945.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Etami Borjan

DS Književnosti, izvedbene umjetnosti, film i kultura

_____________________________________________________________________________

Kandidat: Jurica Grgić

Datum održavanja obrane: 21. ožujka 2024.  s početkom u 12:00 sati u A-309

Naslov rada: Lacanovska psihoanaliza i nove materijalističke teorije subjektivnosti

Mentor:  izv. prof. dr. sc. Luka Bekavac

DS Književnosti, izvedbene umjetnosti, film i kultura

____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ana Jurić

Datum održavanja obrane: 4. travnja 2024. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-209

Naslov rada: Rodnoosjetljiv jezik na primjeru njemačkih časopisa Brigitte i Der Spiegel

Mentorica: prof. u miru dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi

DS Lingvistika

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Stenni Milevoj Šuran

Datum održavanja obrane: 15. travnja 2024.  s početkom u 10:30 sati u B-212

Naslov rada: Recepcija kazališnih uprizorenja dramskih djela i dramatizacija proznih djela Antona Pavloviča Čehova u Hrvatskoj (1897.-2010.)

Mentorica: doc. dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić

DS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

__________________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Aida Brenko

Datum održavanja obrane: 22. travnja 2024. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Zbirka tekstila i odjeće Etnografskoga muzeja u Zagrebu u 20. i početkom 21. stoljeća u kontekstu promjena muzejskih politika

Mentorice: prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš i prof. dr. sc. Žarka Vujić

DS Etnologija i kulturna antropologija

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Karla Papeš

Datum održavanja obrane: 24. travnja 2024. s početkom u 10.00 sati na Sveučilištu Ca’ Foscari u Veneciji, Odsjek za filozofiju i kulturnu baštinu, Aula Biral

Naslov rada: Military Architecture between Theory and Practice in the Early Modern Eastern Adriatic (Vojna arhitektura između teorije i prakse na ranonovovjekovnome istočnom Jadranu)

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj (Universita Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Italija) i prof. dr. sc. Bernardina Petrović

DS Hrvatska kultura – međunarodni dvojni doktorat

__________________________________________________________________________

Kandidat: Vladimir Ivanović

Datum održavanja obrane: 25. travnja 2024. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Otpornost ruralnih područja Republike Hrvatske na temelju pokazatelja kvalitete života

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Tijane Trako Poljak

DS Sociologija

__________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jelena Modrić

Datum održavanja obrane: 26. travnja 2024. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Razvoj i uloga montaže zvuka u hrvatskoj kinematografiji od 1940-ih do 1970-ih

Mentor: prof. dr. sc. Nikice Gilića

DS Književnosti, izvedbene umjetnosti, film i kultura

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Danijela Kovačević  

Datum održavanja obrane: 26. travnja 2024. s početkom u 13:00 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta

Naslov rada: Odgovornost počinitelja, kajanje i ljutnja prema počinitelju kao odrednice visine kazne i spremnosti na opraštanje

Mentori: prof. dr. sc. Damir Ljubotina i prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

DS Psihologije

__________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Duga Mavrinac

Datum održavanja obrane: 29. travnja 2024.  s početkom u 13.30 sati u Vijećnici fakulteta

Naslov rada: Svakodnevne prakse i iskustva plaćenih radnica u kućanstvu u Istri i Primorju

Mentorice: dr. sc. Anita Sujoldžić, znan. savjetnica u miru (Institut za antropologiju, Zagreb) i dr. sc. Ines Prica, znan. savjetnica u miru (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb).

DS Etnologija i kulturna antropologija

________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nela Erdeljac

Datum održavanja obrane: 6. svibnja 2024.  s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Jazz Music in Yugoslav-American Foregin Relations (1956-1974) [Džez u vanjskopolitičkim odnosima Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država (1956.-1974.)]

Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

DS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

________________________________________________________________________

Kandidat:  Safer Grbić

Datum održavanja obrane: 25. svibnja 2024. s početkom u 13.00 sati, u predavaonici A-101

Naslov rada: Kraj filozofije i postavljanje pitanja o budućnosti Europe u djelu Martina Heideggera

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Una Popović

DS Filozofija

__________________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Željka Jelavić

Datum održavanja obrane: 6. lipnja 2024. s početkom u 12.00 sati u prostoriji C-001.

Naslov rada: Prirodni porođaj – etnološka i kulturnoantropološka analiza suvremenih porođajnih praksi u Hrvatskoj

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak

DS Etnologija i kulturna antropologija

______________________________________________________________________________