Javna obrana teme Ane Mikulka održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2022. u 8.30h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018).

Naslov teme: Forenzična antropologija: istraživanje masovnih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj

________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Sanje Budić Leto održat će se u utorak, 28. lipnja 2022. u 11.00 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018).

Naslov teme: Model digitalne prezentacije arheoloških nalazišta i nalaza na primjeru triljskog kraja

________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Maje Matijević održat će se u utorak 5. srpnja 2022. s početkom u 12:00 sati u pročelničkoj sobi Odsjeka za kroatistiku (B-110).

Naslov teme: Hijerarhijski leksičko-semantički odnosi u hrvatskome jeziku

PDS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

_________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Emme Kovačević održat će se u četvrtak 7. srpnja 2022. s početkom u 17.00 sati u predavaonici A-228

Naslov teme: Testiranje modela deficita i kontekstualnog modela oklijevanja prema cjepivima

PDS Sociologije

__________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Filipa File održat će se u srijedu 21. rujna 2022. u 13h u prostoriji A220.

Naslov teme: Perception of the European Union in the Context of the Migration Crisis – A Comparative Study of the Czech Republic and Croatia (Percepcija Europske unije u kontekstu migracijske krize – komparativna studija Češke i Hrvatske).

PDS Sociologije

_________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Jovane Popić održat će se u četvrtak 29. rujna 2022. u 10h u prostoriji B-212

Naslov teme: Iskustva virtualnih prostora stvorenih digitalnom tehnologijom

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

__________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Matilde Justinić održat će se u utorak 4. listopada 2022. u 10h u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti.

Naslov teme: Vrijednost digitalnih zbirki kulturne baštine u knjižnicama kao mjera njihova učinka

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Aide Alagić Bandov održat će se u petak 14. listopada 2022. s početkom u 11:00 sati u prostoriji E-303.

Naslov teme: Aufstieg eines Paradigmas. Die Bedeutung der Literaturkritik für die Durchsetzung der Ästhetisierung in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert (Uspon jedne paradigme. Značaj književne kritike za proboj estetizacije u Njemačkoj od 18. stoljeća)

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

_________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Katarine Sušanj Gregorović održat će se u utorak 8. studenog u 16:30 sati u prostoriji C-201 na Odsjeku za pedagogiju.

Naslov teme: Roditeljsko unutarobiteljsko podržavanje djetetova primarnoga obrazovanja

PDS Pedagogije

ODGAĐA SE.

__________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Margarete Mikić održat će se u srijedu, 9. studenoga 2022. u 13h u C-302

Naslov teme: Rekonstrukcija uma rekonstrukcijom oblika: trodimenzionalni pristup analizi metakomunikacijskih funkcija neolitičkih figura

PDS Arheologije

__________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Filipa Brčića održat će se u ponedjeljak, 21. studenoga 2022. s početkom u 10.00 sati na Odsjeku za pedagogiju prostorija ili A-227 ili A-226.

Naslov teme: Začeci pedagoškog pluralizma u Hrvatskoj – časopis Preporod i Hrvatsko društvo za unapređenje uzgoja

PDS Pedagogije

____________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Katarine Sušanj Gregorović održat će se u petak 25. studenoga 2022. u 15:30 sati u prostoriji C-201 na Odsjeku za pedagogiju.

Naslov teme: Roditeljsko unutarobiteljsko podržavanje djetetova primarnoga obrazovanja

PDS Pedagogije

____________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Luke Ostojića održat će se u srijedu, 11. siječnja 2023. u 13 sati u prostoriji B-214.

Naslov teme: Utjecaj srednjoškolskog poučavanja književnosti na čitateljsku populaciju Hrvatske

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

___________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Robina-Ivana Capara održat će se  u četvrtak, 2. veljače, 2023., s početkom u 12.00 h (dvorana A-309).

Naslov teme: Rasap homogenog javnog mnijenja uslijed procesa transformacije medija i društva – studija slučaja Hrvatske od 2008. do 2022. godine

PDS Sociologije

___________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Ane Klopotan održat će se u petak, 17. veljače 2023. u 14 h u B 212.

Naslov teme: Književnost za mlade u kontekstu međunarodnog književnog polja 21. stoljeća

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija  kulture

___________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Sebastiana Antonia Kukavice održat će se u petak, 17. veljače 2023. u 17 h u B 212.

Naslov teme: Dekadentski roman i antimodernizam

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija  kulture

___________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Marina Kežića održat će se u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u A-309.

Naslov teme: Caritive fictive motion constructions in English and Croatian (Karitivne konstrukcije fiktivnog kretanja u engleskom i hrvatskom jeziku).

PDS Lingvistika

____________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Sebastijana Stingla održat će se u petak, 24. ožujka 2023. u 10:00h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018).

Naslov teme: Integrirana znanstvena analiza dvaju novovjekovnih grobalja središnje Hrvatske

PDS Arheologije

___________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Petre Grebenac održat će se u petak, 24. ožujka u 12.00 sati u dvorani A-223.

Naslov teme: Tekstualni subjekt u poeziji Marije Stepanove od 2001. do 2017.

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija  kulture

___________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Ane Ille Horvat održat će se u četvrtak, 30. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u F-322.

Naslov teme: Telurizam u romanima Valtera Huga Maea

PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija  kulture

____________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Marije Idžojtić održat će se u četvrtak, 30. ožujka 2023. s početkom u 11.00 sati u F-322.

Naslov teme: Grafičko oblikovanje tiskovina u Osijeku od sredine 19. do sredine 20. stoljeća

PDS Povijest umjetnosti

___________________________________________________________________________________

Javna obrana teme Ive Rogulja Praštalo održat će se u petak, 14. travnja 2023. s početkom u 10.00 sati u B-110.

Naslov teme: Konstruiranje ženskog književnog i autorskog identiteta na primjeru žensko-ženskih odnosa u tekstovima suvremenih hrvatskih autorica

PDS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

_____________________________________________________________________________________

Javna obrana teme specijalističkog rada Josipe Mrla održat će se u srijedu, 19. travnja 2023. s početkom u 12,00 sati u dvorani A-309.

Naslov teme: Razumijevanje uloge depresije u razvoju blagog kognitivnog poremećaja

PDS Psihologije

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/88078882379

___________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Dorijana Vahtara održat će se u srijedu, 3. svibnja 2023. s početkom u 9.30 h u sobi C-001.

Naslov teme: Odnos kulture škole i razvoja građanske kompetencije učenika – etnografsko istraživanje zagrebačke osnovne škole

PDS Etnologija i kulturna antropologija

____________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Karle Papeš održat će se u utorak, 9. svibnja 2023. s početkom u  10 sati u “maloj vijećnici” (A-309)

Naslov teme: Military Architecture between Theory and Practice in the Early Modern Eastern Adriatic/Vojna arhitektura između teorije i prakse na ranonovovjekovnome istočnom Jadranu

PDS Hrvatska kultura

__________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Darije Lazić održat će se u utorak, 9. svibnja 2023. s početkom u 11.30 sati u Vijećnici.

Naslov teme: Semantic-Pragmatic Aspects of Age-Related Vocabulary in Croatian and Danish (Semantičko-pragmatički aspekti dobno obilježena leksika u hrvatskome i danskome jeziku)

DS Lingvistika

_______________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Ivone Smolčić održat će se u petak, 16. svibnja 2023. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-110.

Naslov teme: Refleksije političkog i književnog kod Ivana Mažuranića

DS Hrvatska kultura

________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Tihane Hrg održat će se u utorak, 16. svibnja 2023. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B110

Naslov teme: Retoričke strategije u polemikama o hrvatskom pravopisu

DS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

_________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Glorije Mavrinac održat će se u petak, 19. svibnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309.

Naslov teme: Animistički realizam kao oblik kulturnog pamćenja u zapadnoafričkim književnostima

DS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer

_____________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Valentine Kezić održat će se u ponedjeljak, 22. svibnja 2023. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-106.

Naslov teme: Radničko novinstvo u Zagrebu od 1874. do 1903. godine

DS Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu

_____________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Vlaste Vrandečić Lebarić održat će se u utorak, 23. svibnja 2023. s početkom u 12.00 sati u B-212.

Naslov teme: Antinomične strukture iskaza u djelima Ranka Marinkovića i Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

DS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

_____________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Brune Raguža održat će se u srijedu, 24. svibnja 2023. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309.

Naslov teme: Zaštita čovjekove okoline 1970-ih i 1980-ih na primjeru Općine Sisak

DS Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu

_________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Karmen Kovačević održat će se u petak, 2. lipnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309.

Naslov teme: Ženski frankistički zatvori: interdisciplinarna studija

DS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

_________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Diane Hriberski održat će se u utorak, 6. lipnja 2023. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici.

Naslov teme: Urbani i ruralni jezični krajolici – primjer Zagreba i Hrvatskog zagorja

DS Lingvistika

_________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Valentine Kezić održat će se u ponedjeljak, 12. lipnja 2023. s početkom u 11.00 sati u dvorani A 201

Naslov teme: Radničko novinstvo u Zagrebu od 1874. do 1903. godine

DS Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu

__________________________________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Vjekoslava Blazsetine održat će se u utorak, 13. lipnja 2023. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. (Pročelnička soba Odsjeka za kroatistiku)

Naslov teme: Narativi i prakse socijalističkog diskursa u Jugoslaviji, Mađarskoj i Sovjetskom Savezu između 1948. i 1953. godine: Usporedna analiza

DS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija  kulture

_____________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Ivone Opetcheske Tatarchevske održat će se u ponedjeljak, 19. lipnja 2023. s početkom u 9.00 sati u prostoriji C-001.

Naslov teme: Prijeporna baština na primjerima makedonske nematerijalne kulture

DS Etnologija i kulturna antropologija

______________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Anamarije Žugić Borić održat će se u četvrtak, 6. srpnja 2023. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-212

Naslov teme: Od Rap opere 101 do Opere industriale – dramaturgije glazbe i zvuka u hrvatskom kazalištu 1991. – 2020.

DS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

_______________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Milana Bešlića održat će se u utorak, 27. lipnja 2023. s početkom u 12 sati u sobi B -110.

Naslov teme: Likovna kritika hrvatskih književnika 60- ih i 70- ih godina 20. stoljeća

DS Hrvatska kultura

_______________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Ante Josip Milas održat će se u utorak, 27. lipnja 2023. s početkom u 14:00 sati u dvorani E-319.

Naslov teme: Informacije narušenog integriteta kao sredstvo hibridnih prijetnji

DS Informacijskih i komunikacijskih znanosti

_____________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Ive Gugo održat će se u srijedu, 12. srpnja 2023. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-105

Naslov teme: Jezična analiza internetskih priopćenjâ na hrvatskome i engleskome jeziku iz vojno-obrambenoga područja

DS Lingvistika

_______________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Lije Vidas  održat će se u petak, 14. srpnja 2023. s početkom u 10:00h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018)

Naslov teme: Paleoproteomski pristup proučavanju koštanih ostataka s istarskih paleolitičkih nalazišta

DS Arheologija

_______________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Krešimira Grbavca održat će se u četvrtak, 7. rujna 2023. s početkom u 11:00h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018)

Naslov teme: Djeca i mladi na grobnim natpisima rimske provincije Dalmacije

 DS Arheologija

______________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Saše Denegrija održat će se u petak, 15. rujna 2023. u 12:30h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018)

Naslov teme: Pomorski putevi na Jadranu od prapovijesti do završetka antičkog razdoblja

DS Arheologija

______________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Rajne Racz održat će se u četvrtak, 21. rujna 2023. u 12h u prostoriji A-309.

Naslov teme: Majčinstvo u suvremenoj autobiografskoj književnosti

DS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

_____________________________________________________________________

Javna obrana teme doktorskog rada Jelene Duh održat će se u srijedu, 27. rujna 2023. s početkom u 17:00 sati u dvorani A308.

Naslov teme: Model upravljanja prioritetima u zaštiti inkunabula s fokusom na oslike

 DS Informacijske i komunikacijske znanosti

_____________________________________________________________________