POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Naslovnica

NATJEČAJ ZA UPIS KANDIDATA NA DOKTORSKE I SVEUČILIŠNE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AK. GOD. 2023./2024.

21.07.2023.|

Trajanje doktorskog studija: tri godine (6 semestara)
Akademski stupanj koji se stječe završavanjem: Doktor/doktorica znanosti uz navođenje znanstvenog područja i znanstvenog polja
Broj bodova koji se stječe završavanjem studija: 180 ECTS

Doktorski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti

Arheologija
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 1.128,14 EUR (8.500,00 HRK)

Etnologija i kulturna antropologija
Broj mjesta: 10
Školarina po semestru: 729,98 EUR (5.500,00 HRK)

Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 1.128,14 EUR (8.500,00 HRK)

Informacijske i komunikacijske znanosti
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK)

Lingvistika
Broj mjesta: 30
Školarina po semestru: 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK)

Doctoral Programme in Linguistics (program se izvodi na engleskom jeziku)
Broj mjesta: 15
Školarina po semestru: 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK)

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Broj mjesta: 15
Školarina po semestru: 862,70 EUR (6.500,00 HRK)

Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 882,61 EUR (6.650,00 HRK)

Predmoderna povijest
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 862,70 EUR (6.500,00 HRK)

Znanost o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer
Broj mjesta na općem smjeru: 25
Školarina po semestru: 729,98 EUR (5.500,00 HRK)

Doktorski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti

Informacijske i komunikacijske znanosti
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK)

Sveučilišni specijalistički studij

Trajanje studija: jedna godina (2 semestra)
Akademski naziv koji se stječe završavanjem: specijalist/specijalistica primijenjene kroatistike
Broj bodova koji se stječe završavanjem studija: 60 ECTS

Primijenjena kroatistika
Broj mjesta: 10
Školarina studija po semestru: 995,42 EUR (7.500,00 HRK)

Prijave kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Prijava na natječaj za upis na poslijediplomsku razinu studija“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave se primaju od 1. do 30. rujna 2023.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na neki studij ne prijavi dovoljan broj kandidata Fakultet ima pravo ne izvoditi program.

Motivacijski razgovori održat će se u listopadu 2023.

Upisi na studije održat će se u studenom 2023.

Planirani početak nastave – studeni/prosinac 2023.

OBAVIJEST

11.05.2023.|

KONFERENCIJA ZA DOKTORANDE I ISTRAŽIVAČE U RANOJ FAZI KARIJERE POD NAZIVOM „THE ADRIATIC AS A PLACE OF (EX)CHANGE“.

Studenti doktorskoga studija Predmoderne povijesti organiziraju konferenciju za doktorande i istraživače u ranoj fazi karijere pod nazivom „The Adriatic as a Place of (Ex)Change“.  

Konferencija će se održati od 9. do 11.11.2023. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Call_for_Papers_The_Adriatic_as_a_Place

Prijave za sudjelovanje do 20.06.2023.

Prijave su na adriexchangeconf@gmail.com

OBAVIJEST

03.04.2023.|

RADNO VRIJEME TIJEKOM USKRSNIH BLAGDANA

U skladu s tradicijom Filozofskog fakulteta petak 7. travnja 2023. (Veliki petak prema katoličkom kalendaru) bit će neradni dan za sve djelatnike Fakulteta.

OBAVIJEST

13.12.2022.|

Neradni dani za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana su petak, 23. prosinca i 30. prosinca 2022.

OBAVIJEST

13.12.2022.|

Upisi u zimski semestar studija u ak. god. 2022./2023. su završili.

Upisi u ljetni semestar studija u ak. god. 2022./2023. održavat će se od 1. ožujka do kraja travnja 2023. godine.

Upisna dokumentacija je sljedeća:

 1. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac upisnog lista
 2. Indeks u originalu
 3. Preslika uplatnice o plaćenoj školarini ili narudžbenicu za osobe kojima školarinu plaća poslodavac

Studenti III. godine studija obvezni su najkasnije do upisa u ljetni semestar prijaviti temu za izradu doktorskoga rada u dogovoru s mentorom, Obrazac DrSc-01 (obveza se odnosi na studente koji nisu temu prijavili kod upisa u V. semestar te su upisani uvjetno).

OBAVIJEST

05.09.2022.|

O rokovima upisa studenti će biti obaviješteni putem e-maila.

UPISI U VIŠI ZIMSKI SEMESTAR AK. GOD. 2022./2023. ZA SVE SMJEROVE POSLIJEDIPLOMSKIH DOKTORSKIH STUDIJA OBAVLJAT ĆE SE TIJEKOM LISTOPADA I STUDENOGA 2022. GODINE

05.09.2022.|

Upisna dokumentacija:

 1. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac upisnog lista
 2. Indeks u originalu
 3. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac prijavnog lista ŠV- 40 HR, ŠV- 40 EN
 4. Presliku uplatnice o plaćenoj školarini ili narudžbenicu za osobe kojima školarinu plaća poslodavac
 5. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac DR.SC.-04 (poveznica na OBAD bazu)
 6. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac SC.-05 (izvještaj mentora)
 7. Popunjenu i vlastoručno potpisanu izjavu o preuzimanju indeksa
 8. Studenti koji upisuju V. semestar obvezni su prijaviti temu u dogovoru s mentorom, obrazac DR.SC.-01 (upute o prijavi teme doktorskog rada, poveznica na OBAD bazu)

Objašnjenje za DR.SC.-04 i DR.SC.-05:

DR.SC.-04 – to je godišnji studentov Izvještaj o aktivnostima u prošloj akademskoj godini i popunjava se u OBAD bazi, a obrazac DR.SC.-05 – je godišnji mentorov Izvještaj o obavljenim aktivnostima studenta u prošloj akademskoj godini. Taj obrazac studenti šalju mentoru. A oba obrasca popunjena i vlastoručno potpisana trebaju se dostaviti uz upisnu dokumentaciju.

Upisna dokumentacija dostavlja se:

 • ili poštom na adresu Fakulteta (Filozofski fakultet, Ulica Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb),
 • ili osobno- ostaviti na dostavnom stolu, na ulazu u Fakultet u kutiji Poslijediplomski studiji-dostava dokumentacije.

Informacije o školarini:

 • Školarina se uplaćuje općom uplatnicom u pošti, banci, FINI, internet bankarstvom na žiro račun Filozofskog fakultet u Zagrebu IBAN broj: HR1823600001101311177. Iznosi školarina i pozivi na broj nalaze se u cjeniku školarina.
 • Osobe kojima školarinu plaća institucija u kojoj su zaposleni pri upisu dostavljaju Narudžbenicu za plaćanje školarine s adresom i OIB-om institucije, na temelju čega će Fakultet instituciji ispostaviti račun. U narudžbenici je potrebno navesti ime i prezime osobe za koju se plaća školarina, smjer i semestar studija te iznos školarine.
 • Stručni suradnici (asistenti-doktorandi) zaposleni na Filozofskom fakultetu ne plaćaju školarinu.
 • Studentima doktorskog studija koji rade na sastavnicama Sveučilišta, a doktorski studij pohađaju na Sveučilištu ili drugoj sastavnici koja je matična za područje, polje ili granu njihovog doktorata, naplatit će se samo 50% školarine doktorskog studija.

Ured za poslijediplomske studije će nakon evidentiranog semestra indeks dostaviti prema Izjavi.

NAPOMENA: Upisi u viši ljetni semestar ak. god. 2022/2023. obavljat će se tijekom ožujka i travnja 2023. godine

OTVOREN JE NATJEČAJ ZA PRIJAVU ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U AK. GOD. 2022./2023.

22.07.2022.|

Natječaj za prijavu za upis na poslijediplomske studije u ak. god. 2022./2023.

Doktorski studij:

 • Arheologija
 • Etnologija i kulturna antropologija
 • Filozofija
 • Glotodidaktika
 • Hrvatska kultura
 • Informacijske i komunikacijske znanosti
 • Lingvistika
 • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
 • Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura
 • Predmoderna povijest
 • Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer i muzikološki smjer

Specijalistički studij:

 • Klinička psihologija
 • Primijenjena kroatistika

Otvoren je natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost na doktorskom studiju:

Obrasci prijava (molbi) i Upute za sastavljanje nacrta istraživanja nalaze se na poveznici Obrasci za prijavu na natječaj

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom natječaja za koji se prijavljuje, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta primaju se od 1. do 30. rujna 2022.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave za upis na sveučilišni poslijediplomski studij primaju se do 21. listopada 2022.

 • Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 • završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij povijesti umjetnosti ili srodni studij u području humanističkih i društvenih znanosti, arhitekture i likovnih umjetnosti (preslika diplome),
 • prosjek ocjena u diplomskom / dodiplomskom studiju najmanje 4.0 (potvrda o ostvarenom prosjeku ocjena s popisom odslušanih kolegija, ovjerena od strane institucije na kojoj je dobivena diploma),
 • razrađen projekt doktorskog istraživanja (treba sadržavati: sažeti prikaz teme, pregled dosadašnjih istraživanja i stanje istraženosti teme, opis metodologije, prijedlog plana istraživanja, popis arhivskih izvora (ukoliko je primjenjiv) te ime potencijalnog mentora),
 • dvije preporuke sveučilišnih profesora ili znanstvenika od kojih jedna može biti od potencijalnog mentora,
 • životopis s bibliografijom,
 • motivacijsko pismo,
 • razgovor s kandidatom.

Prijave se razmatraju na temelju sljedećih parametara koji se vrednuju prilikom izbora kandidata: uspjeh na diplomskom / dodiplomskom studiju, kvaliteta i izvedivost predloženog projekta istraživanja, dosadašnji rezultati (objavljeni radovi), motivacija za znanstveno istraživanje, preporuke i razgovor s pristupnikom.

Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 6.650,00 HRK / 882,61 EUR