Vijeće poslijediplomskih studija (u daljnjem tekstu VPS) stručno je tijelo Fakultetskog vijeća (u daljnjem tekstu FV) koje priprema i predlaže donošenje odgovarajuće odluke u postupcima stjecanja akademskog stupnja ili akademskog naziva i donosi odluke o upisu studenata na poslijediplomske studije.

VPS čine:

  • voditelji poslijediplomskih doktorskih studija,
  • voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija,
  • prodekan za znanost i međunarodnu suradnju,
  • predstavnik studenata doktorskih studija.

VPS saziva prodekan za znanost i međunarodnu suradnju u pravilu 10 dana prije održavanja sjednice FV. Vijeće prihvaća prijedloge u postupcima stjecanja doktorata znanosti javnim izjašnjavanjem natpolovične većine svih članova.

Sjednice se održavaju svakog mjeseca (najkasnije do 10.) s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta.

Točke Vijeća poslijediplomskih studija, nakon usvajanja, uvrštavaju se u dnevni red Fakultetskog vijeća. Dnevni redovi i zapisnici FV objavljeni su na web stranici Fakulteta Fakultetsko vijeće.