__________________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Željana Klječanin

Datum održavanja obrane: utorak 24. siječnja 2023. s početkom u 11:00h u B-110

Naslov rada: Sufiksalne pridjevne izvedenice u hrvatskim višerječnim biomedicinskim nazivima

Mentorica: dr. sc. Ivana Brač, znan. suradnica ( Institit za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

PSS Primijenjena kroatistika

____________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Ivana Kostelac

Datum održavanja obrane: 27. lipnja 2023. s početkom u 12:30 sati, u A-203

Naslov rada: Neki prediktori psihičke dobrobiti i teškoća roditelja djece s dijabetesom tip 1

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

PSS Klinička psihologija

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/85464813135