Na Filozofskom fakultetu izvode se programi poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija iz područja društvenih i humanističkih znanosti.

Poslijediplomski doktorski studij su:

 • Arheologija                                                    
 • Etnologija i kulturna antropologija                
 • Filozofija                                                        
 • Glotodidaktika
 • Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu                                            
 • Hrvatska kultura                                            
 • Informacijske i komunikacijske znanosti                                                                              
 • Lingvistika                                                                                                     
 • Moderna i suvremena hrvatska povijest
  u europskom i svjetskom kontekstu                
 • Pedagogija                                                     
 • Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura
 • Predmoderna povijest                          
 • Psihologija                                                      
 • Sociologija
 • Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji traju 6 semestara (3 godine).

Nastava se održava na hrvatskom jeziku, a na pojedinim doktorskim programima moguće je izvođenje nastave i na engleskom jeziku.

Prijave se obavljaju temeljem aktualnog objavljenog natječaja za novu akademsku godinu u dnevnom tisku i na mrežnim  stranicama Ureda za Poslijediplomske studije Filozofskog fakulteta (vidi Upisi). Molbe za upis predaju se u rujnu.

Kandidati sa završenim studijem i stečenom visokoškolskom kvalifikacijom u inozemstvu obavezni su istovremeno s prijavom na studij pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Sve informacije dostupne na mrežnoj poveznici Sveučilišta u Zagrebu Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Cotuelle – Međunarodni dvojni doktorat znanosti

Sve informacije o pokretanju postupka stjecanja međunarodnoga dvojnoga doktorata znanosti dostupne su na poveznici Cotutelle – International dual doctorates.