Voditeljica studija: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
E-mail: dmaslic@ffzg.hr

Zamjenica voditeljice studija: prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić
E-mail: njbegic@ffzg.hr

Konzultacije i dr. informacije:
Odsjek za psihologiju