• za studente 2. i 3. godine preddiplomskog studija, 2. godine diplomskog studija kao i studente koji upisuju izvannominalne godine studija

Upisi u zimski semestar ak. god. 2022./2023.  započinju u četvrtak, 22. rujna 2022. u 9.00 sati, a završavaju u utorak, 18. listopada 2022. u 14.00 sati.

Studenti u tom razdoblju mogu obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

  • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati obavezne i izborne kolegije u zimskom semestru i nisu obavezni plaćati participaciju jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Student ne treba osobno doći u Studentsku službu nego se treba registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2022./2023.

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 200,00 KN (26,54 €). POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2022/2023. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2022./2023.

  • UPIS 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr. Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini te potvrde predmetnih nastavnika za izborne predmete koje žele upisati. Također, moraju navesti koje potvrde im je potrebno izdati.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2022./2023. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2022./2023.

  • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr, predati potvrdu o plaćenoj upisnini te navesti koje su im potvrde potrebne .

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija odslušali sve upisane kolegije te stekli sve potrebne uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), također moraju upisati akademsku godinu.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 30. rujna 2022. godine, status studenta produžava se do 28. veljače 2023. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij. (detaljnije)

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na jedan od gore navedenih načina.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/ 

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Napomena: Od rujna 2022. svaki student može predati najviše 5 molbi.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

  1. 9. 2022. – 18. 10. 2022.
  • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom.
    Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija. Svaki student može predati najviše 5 molbi.

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti na e-adresu: stuslu@ffzg.hr