Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. donijelo je sljedeću

ODLUKU

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 30. rujna 2022. godine, status studenta produžava se do 28. veljače 2023. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Studenti su dužni predati ispunjenu molbu. Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr