Raspored nastave za zimski semestar akademske godine 2021./2022. dostupan je u nekoliko oblika:

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

DIPLOMSKI STUDIJI

FAKULTETSKA PONUDA – KOLEGIJI NA RAZINI FAKULTETA

RASPORED PO DVORANAMA

SAMOSTALNA KATEDRA ZA KINEZIOLOGIJU – kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura