Raspored nastave za ljetni semestar akademske godine 2023./2024. dostupan je u nekoliko oblika:

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJI

DIPLOMSKI STUDIJI

FAKULTETSKA PONUDA – KOLEGIJI NA RAZINI FAKULTETA

RASPORED NASTAVE PO DVORANAMA 

RASPORED NASTAVE CENTRA ZA STRANE JEZIKE (u izradi)

RASPORED NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE