Voditeljica studija: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr

Konzultacije i dr. informacije:
Odsjek za kroatistiku

Zamjenica voditeljice studija: izv. prof. dr. sc. Renata Geld
E-mail: geldrenata@gmail.com

Konzultacije i dr. informacije:
Odsjek za anglistiku