Voditelj studija: prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
E-mail: kpavlina@ffzg.hr

Zamjenica voditelja studija: prof. dr. sc. Sonja Špiranec
E-mail: sspiran@ffzg.hr

Konzultacije i dr. informacije:
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti