COTUTELLE

International Dual Doctorates

 MEĐUNARODNI DVOJNI DOKTORAT ZNANOSTI

(cotutelle)

Brošura

O međunarodnom dvojnom doktoratu (Cotutelle de thèse/Joint PhD Thesis Supervision) govorimo kada doktorand upiše doktorski studij na dva različita sveučilišta iz dvije zemlje, te uz superviziju dva mentora s tih sveučilišta radi jedan doktorski rad koji rezultira s dvije diplome.

  • doktorand mora biti upisan na oba sveučilišta, a troškove školarine i upisnine plaća samo jednom sveučilištu
  • doktorand ima ista prava i obveze kao i svaki drugi doktorand
  • doktorand podliježe propisima socijalnog osiguranja važećim u obje zemlje
  • troškove putovanja i života pokriva doktorand osobno, iz vlastitih ili drugih sredstava (npr. stipendija)
  • preduvjet dvojnom doktoratu jest cotutelle sporazum. Za svakog se pojedinog doktoranda NA POČETKU STUDIJA  potpisuje sporazum o dvojnom doktoratu koji predstavlja temeljni akt kojim su utvrđeni uvjeti i postupak provedbe međunarodnog dvojnog doktorata.
  • dva sveučilišta koja potpišu sporazum o dvojnom doktoratu obvezuju se da će usko surađivati na praćenju, mentorstvu i ocjenjivanju dotičnog doktoranda te da će priznati one dijelove doktorskog rada koje doktorand izradi na drugom sveučilištu.
  • svako od dva sveučilišta doktorandu će dodijeliti doktorsku titulu/diplomu za jedan doktorski rad koji će doktorand izraditi na oba sveučilišta.
  • doktorand s dvojnim doktoratom kroz svoj doktorski rad intenzivno upoznaje znanstveno-istraživačke sustave dviju različitih zemalja i time stječe dodatne kvalifikacije koje uključuju i bolje poznavanje stranog jezika i strane kulture. Budući da doktorand obranom doktorskog rada dobiva i dvije diplome, raste i njegova konkurentnost na tržištu rada.PROCEDURA

Dokumentacija potrebna za pokretanje postupka stjecanja međunarodnoga dvojnoga doktorata znanosti:

1. ZAHTJEV kandidata
2. Ovjerena preslika diplome o završenom diplomskom studiju (ovjera javnoga bilježnika)
3. Prijevod diplome na hrvatski jezik (prijevod od sudskoga tumača)
4. Preporuka mentora, nastavnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu
5. Preporuka mentora, nastavnika partnerskog sveučilišta
6. Nacrt teme buduće disertacije
7. Životopis
8. Potvrda partnerskog sveučilišta o odobrenju upisa na doktorski studij

Dostaviti/poslati u

Ured za poslijediplomske studije Filozofskoga fakulteta

Kontakti:

(prizemlje, soba A003)
ili
poslati poštom na adresu:
Filozofski fakultet u Zagrebu, Ured za poslijediplomske studije
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
KONTAKTI

Služba za međunarodnu suradnju 

 

  • Tamara Šveljo;                  tsveljo@ffzg.hr            Radno vrijeme: 07-15

Tel: (01) 409 22 66 / http://www.ffzg.unizg.hr/international/

Ured za poslijediplomske studije

Soba A 003

Tel: (0)1 40 92 024 i (0)1 40 92 272 / https://web2020.ffzg.unizg.hr/pds/pocetna/

Pravilnici prema kojima se uređuju sporazumi o dvojnim doktoratima:

1. Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

2. Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima

 ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA OBRANU DOKTORSKOGA RADA