Voditelj studija: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
E-mail: knikodem@ffzg.hr

Zamjenik voditelja studija: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
E-mail: kzazar@ffzg.hr

Konzultacije i dr. informacije:
Odsjek za sociologiju