Natječaj za prijavu za upis na poslijediplomske studije u ak. god. 2022./2023.

Doktorski studij:

 • Arheologija
 • Etnologija i kulturna antropologija
 • Filozofija
 • Glotodidaktika
 • Hrvatska kultura
 • Informacijske i komunikacijske znanosti
 • Lingvistika
 • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
 • Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura
 • Predmoderna povijest
 • Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer i muzikološki smjer

Specijalistički studij:

 • Klinička psihologija
 • Primijenjena kroatistika

Otvoren je natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost na doktorskom studiju:

Obrasci prijava (molbi) i Upute za sastavljanje nacrta istraživanja nalaze se na poveznici Obrasci za prijavu na natječaj

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom natječaja za koji se prijavljuje, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta primaju se od 1. do 30. rujna 2022.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave za upis na sveučilišni poslijediplomski studij primaju se do 21. listopada 2022.

 • Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 • završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij povijesti umjetnosti ili srodni studij u području humanističkih i društvenih znanosti, arhitekture i likovnih umjetnosti (preslika diplome),
 • prosjek ocjena u diplomskom / dodiplomskom studiju najmanje 4.0 (potvrda o ostvarenom prosjeku ocjena s popisom odslušanih kolegija, ovjerena od strane institucije na kojoj je dobivena diploma),
 • razrađen projekt doktorskog istraživanja (treba sadržavati: sažeti prikaz teme, pregled dosadašnjih istraživanja i stanje istraženosti teme, opis metodologije, prijedlog plana istraživanja, popis arhivskih izvora (ukoliko je primjenjiv) te ime potencijalnog mentora),
 • dvije preporuke sveučilišnih profesora ili znanstvenika od kojih jedna može biti od potencijalnog mentora,
 • životopis s bibliografijom,
 • motivacijsko pismo,
 • razgovor s kandidatom.

Prijave se razmatraju na temelju sljedećih parametara koji se vrednuju prilikom izbora kandidata: uspjeh na diplomskom / dodiplomskom studiju, kvaliteta i izvedivost predloženog projekta istraživanja, dosadašnji rezultati (objavljeni radovi), motivacija za znanstveno istraživanje, preporuke i razgovor s pristupnikom.

Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 6.650,00 HRK / 882,61 EUR