Upisi u viši zimski semestar ak. god. 2021/2022. za sve smjerove poslijediplomskih doktorskih studija održavaju se u rokovima o kojima su studenti obaviješteni putem e-maila

Upisna dokumentacija: Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac upisnog lista [...]