Trajanje doktorskog studija: tri godine (6 semestara)
Akademski stupanj koji se stječe završavanjem: Doktor/doktorica znanosti uz navođenje znanstvenog područja i znanstvenog polja
Broj bodova koji se stječe završavanjem studija: 180 ECTS

Doktorski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti

Arheologija
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 1.128,14 EUR (8.500,00 HRK)

Etnologija i kulturna antropologija
Broj mjesta: 10
Školarina po semestru: 729,98 EUR (5.500,00 HRK)

Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 1.128,14 EUR (8.500,00 HRK)

Informacijske i komunikacijske znanosti
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK)

Lingvistika
Broj mjesta: 30
Školarina po semestru: 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK)

Doctoral Programme in Linguistics (program se izvodi na engleskom jeziku)
Broj mjesta: 15
Školarina po semestru: 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK)

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Broj mjesta: 15
Školarina po semestru: 862,70 EUR (6.500,00 HRK)

Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 882,61 EUR (6.650,00 HRK)

Predmoderna povijest
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 862,70 EUR (6.500,00 HRK)

Znanost o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer
Broj mjesta na općem smjeru: 25
Školarina po semestru: 729,98 EUR (5.500,00 HRK)

Doktorski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti

Informacijske i komunikacijske znanosti
Broj mjesta: 20
Školarina po semestru: 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK)

Sveučilišni specijalistički studij

Trajanje studija: jedna godina (2 semestra)
Akademski naziv koji se stječe završavanjem: specijalist/specijalistica primijenjene kroatistike
Broj bodova koji se stječe završavanjem studija: 60 ECTS

Primijenjena kroatistika
Broj mjesta: 10
Školarina studija po semestru: 995,42 EUR (7.500,00 HRK)

Prijave kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Prijava na natječaj za upis na poslijediplomsku razinu studija“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave se primaju od 1. do 30. rujna 2023.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na neki studij ne prijavi dovoljan broj kandidata Fakultet ima pravo ne izvoditi program.

Motivacijski razgovori održat će se u listopadu 2023.

Upisi na studije održat će se u studenom 2023.

Planirani početak nastave – studeni/prosinac 2023.