PDS Etnologija i kulturna antropologija

Voditeljica studija: izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak
E-mail: spotkonjak@ffzg.hr

Zamjenica voditeljice studija: prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
E-mail: nskrbic@ffzg.hr

Konzultacije i dr. informacije:
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju