Upisna dokumentacija:

 1. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac upisnog lista
 2. Indeks u originalu
 3. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac prijavnog lista ŠV- 40 HR, ŠV- 40 EN
 4. Presliku uplatnice o plaćenoj školarini ili narudžbenicu za osobe kojima školarinu plaća poslodavac
 5. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac DR.SC.-04 (poveznica na OBAD bazu)
 6. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac SC.-05
 7. Popunjenu i vlastoručno potpisanu izjavu o preuzimanju indeksa
 8. Studenti koji upisuju V. semestar obvezni su prijaviti temu u dogovoru s mentorom, obrazac DR.SC.-01 (upute o prijavi teme doktorskog rada, poveznica na OBAD bazu)

Objašnjenje za DR.SC.-04 i DR.SC.-05:

DR.SC.-04 – to je godišnji studentov Izvještaj o aktivnostima u prošloj akademskoj godini i popunjava se u OBAD bazi, a obrazac DR.SC.-05 – je godišnji mentorov Izvještaj o obavljenim aktivnostima studenta u prošloj akademskoj godini. Taj obrazac studenti šalju mentoru. A oba obrasca popunjena i vlastoručno potpisana trebaju se dostaviti uz upisnu dokumentaciju.

Upisna dokumentacija dostavlja se:

 • ili poštom na adresu Fakulteta (Filozofski fakultet, Ulica Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb),
 • ili osobno- ostaviti na dostavnom stolu, na ulazu u Fakultet u kutiji Poslijediplomski studiji-dostava dokumentacije.

Informacije o školarini:

 • Školarina se uplaćuje općom uplatnicom u pošti, banci, FINI, internet bankarstvom na žiro račun Filozofskog fakultet u Zagrebu IBAN broj: HR1823600001101311177. Iznosi školarina i pozivi na broj nalaze se u cjeniku školarina.
 • Osobe kojima školarinu plaća institucija u kojoj su zaposleni pri upisu dostavljaju Narudžbenicu za plaćanje školarine s adresom i OIB-om institucije, na temelju čega će Fakultet instituciji ispostaviti račun. U narudžbenici je potrebno navesti ime i prezime osobe za koju se plaća školarina, smjer i semestar studija te iznos školarine.
 • Stručni suradnici (asistenti-doktorandi) zaposleni na Filozofskom fakultetu ne plaćaju školarinu.
 • Studentima doktorskog studija koji rade na sastavnicama Sveučilišta, a doktorski studij pohađaju na Sveučilištu ili drugoj sastavnici koja je matična za područje, polje ili granu njihovog doktorata, naplatit će se samo 50% školarine doktorskog studija.

Ured za poslijediplomske studije će nakon evidentiranog semestra indeks dostaviti prema Izjavi.

VAŽNO: U skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 12.11.2021. ulazak u zgradu Fakulteta bit će omogućen samo osobama uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju ili uz predočenje dokaza o testiranju -negativan test-Antigenski ili PCR test.